ATO üyelerine KOSGEB’in KOBİ Programı anlatıldı

KOSGEB tarafından, imalat sanayinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olan KOBİ’lerin desteklenmesi için KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Artırılması” konulu proje çağrısı hazırlandı.

ATO üyelerine KOSGEB’in KOBİ Programı anlatıldı

Konunun Adana Ticaret Odası üyelerine anlatılmasına yönelik olarak düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, KOSGEB’in çeşitli alanlarda verdiği desteklerin kapsamını sürekli genişletmesine rağmen, Adana’nın desteklerin kullanılması yönünden Türkiye ortalamasının altında kaldığını vurgularken, “Daha çok istihdam, büyüme, yatırım ve ihracat için sunulan bu kaynakları işletmelerimize yansıtmamız gerekiyor. Çeşitli başlıklar altında sunulan bu desteklerden kendimize uygun olanı seçip, projelendirerek başvurumuzu yapmak durumundayız. Adana Ticaret Odası olarak bu destek ve hibe programlarından kentimizin daha fazla pay alabilmesi için üyelerimize her türlü desteği sunmaya hazırız” görüşlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından KOBİ Gelişim Destek Programına ilişkin bilgi veren KOSGEB Adana Müdürü Hüseyin Şen, “Amacımız, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir” dedi.

Şen, sunumunda, KOSGEB’in KOBİ Gelişim Destek Programı konusunda şu bilgilere değindi:

“Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir. KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verilebilecektir. İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecektir. Proje çağrısının toplam bütçesi 500 milyon TL’dir.”

banner560

KOSGEB Adana Müdürü Hüseyin Şen, İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yararlanabileceği destek projeleri kapsamındaki konuları göre şöyle sıraladı:

“1. Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, 2. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, 3. Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, 4. İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, 5. Mikro ölçekli işletmelerde tasarım-mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, 6. Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, 7. Enerji verimliliğinin arttırılması, 8. Yeşil üretime geçiş.”

Proje çağrısı için başvuru sisteminin 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacağını, son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını belirten KOSGEB Adana İl Müdürü Hüseyin Şen, “KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir” dedi.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER