Yenilenebilir enerjinin önü açıldı

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu , Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlandı.

Yenilenebilir enerjinin önü açıldıYeni yasanın yürürlüğe girmesi ile artık 4628 sayılı eski yasa da tarihe karıştı. Yeni yasanın getirdiği faydaları yazılı bir açıklama ile dile getiren Enerji Hukuku Uzmanı Korona  Yönetim Kurulu Başkanı Av. Yusuf Özer, yeni yasanın sektöre hareketlilik kazandıracağını söyledi.

Yusuf Özer,  Elektrik piyasasının belirleyici kuruluşu olan EPİAŞ’ da önümüzdeki altı ay içinde 750 kişilik istihdam da sağlayacağını belirtti. Açıklamasında  lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf faaliyetlerin den bahseden Özer, kurulu gücü azami bir, megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir üretim olacağını kaydetti. Elektrik piyasası faaliyetlerini 8 başlıkta sıralayan Özer, daha önce sadece dağıtım lisansı alan Organize Sanayi Bölgelerinin bundan böyle elektrik üretimi de yapabileceğini ifade etti. Özer, yenin kanunu getirdiği yeniliklerden şöyle sıraladı:

 

LİSANSLAR 49 YIL İÇİN VERİLECEK

 

“Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenliyor. İstisnalar hariç piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde, her tesis için ayrı lisans alacak. Lisanslar, en çok 49 yıl için verilecek. Üretim, iletim ve dağıtım lisansları için geçerli olan asgari süre 10 yıl olacak.
Birden çok yapı veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynı tür yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri, tek üretim lisansı kapsamında değerlendirilebilecek. Lisans, süresinin bitiminde kendiliğinden, lisans sahibi tüzel kişinin iflasının kesinleşmesi, lisans sahibinin talebi veya lisans verilmesine esas şartların kaybedilmesi hallerinde EPDK kararıyla sona erecek.Üretim lisansının verilmesinde ve tadilinde rekabetin geliştirilmesi amacıyla iletim ve dağıtım kısıtları ile ilgilinin sahip olduğu veya olacağı piyasa gücü de dikkate alınacak” dedi.  

banner625
 

ÜRETİM FALİYETİ

 

Yasadaki Üretim faaliyetlerinden de bahseden Enerji Hukuku Uzmanı Yusuf Özer, açıklamasına şöyle devam etti:
“Üretim faaliyeti, lisansları kapsamında kamu ve özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından yürütülebilecek.Üretim şirketi, lisansı kapsamında; tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere elektrik enerjisi veya kapasitesi satışı, organize toptan elektrik piyasalarında elektrik enerjisi veya kapasite ticareti, tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasiteyi teminen, bir takvim yılı için lisansına derç edilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının, EPDK tarafından belirlenen oranını aşmamak kaydıyla organize toptan elektrik piyasalarından elektrik enerjisi veya kapasitesi alımı yapabilecek.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ

 

Rüzgar veya güneş enerjisi üretim tesisinin kurulacağı sahanın maliki tarafından başvuru yapılması durumunda, aynı saha için yapılan diğer başvurular dikkate alınmayacak. Başvurularda, tesisin kurulacağı saha üzerinde son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun rüzgar veya güneş ölçümü bulunması zorunlu olacak.Herhangi bir gerçek kişinin ya da özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği üretim şirketleri aracılığıyla sahip olacağı toplam elektrik enerjisi kurulu gücü, bir önceki yıla ait yayımlanmış Türkiye toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 20'sini geçemeyecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak elektrik enerjisi üretimi yapan tüzel kişiler, ürettikleri elektrik enerjisinin kaynağının yenilenebilir kaynak olduğuna dair Bakanlık'tan Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi alabilecek.”

Yusuf Özer ayrıca; 11-13 Nisan Tarihleri arasında İstanbul fuar merkezinde düzenlenecek olan 6.Uluslar arası ‘Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı’ yasanın yürürlüğe girmesiyle daha da hareketleneceğini söyledi. Ulusal ve uluslar arası yatırımcılar ile sektör temsilcilerini bir araya getirecek olan fuarda Korona enerjinin de katılacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2013, 11:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz