15.Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi başladı

MMO, EMO VE Çukurova Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Seminer 2 gün sürecek

15.Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi başladı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Adana Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (MACTIMARUM) tarafından ortaklaşa düzenlenen15.Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi başladı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Başkanlığı Salonunda 2 gün sürecek 15.Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi’nin açılış konuşmasını yapan MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, bir işin, insan ile makina arasında paylaştırılması olarak da tanımlanabilen ve yaşamın her alanına giren otomasyonun, bu ilişkiyi fabrikalara, atölyelere, binalara, tesislere dek soktuğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

 “Yirminci yüzyılın sanayi ile ilgili en önemli teknolojik gelişmelerinin başında, imalat yöntemlerinin otomatikleşmesi ve buna bağlı olarak gelişen robot teknolojileri olmuştur. Üretimin otomatikleştirilmesi, makinalaştırılması süreçlerinin kusursuz yönetimi bütünüyle mühendislik bilgi ve deneyimi ile ilişkilidir.

Sanayide tüm dinamiklerin üretimi otomatikleştirme eğilimine girdiği bir iktisadi sistem ve dönemde yaşıyoruz. Üretim süreçlerinin otomasyon olanaklarının daha geniş alanlarda uygulanmasına, insan gücünün ise bu sistemlerin kontrolüne yönelttiği günümüzde sanayileşme ile büyüme, kalkınma, gelir dağılımı, istihdam, refah ve verimlilik arasındaki bağlar maalesef tamamen kopmuş durumdadır. Aslında emeğin üretkenliğinin artması hem kalkınmanın kendisidir, hem de kalkınmanın hızını belirlemektedir. Ancak karşı karşıya olduğumuz temel sorunlardan birisi, emek, bilim, teknoloji, mühendislik ve otomasyonun endüstride ve bütün toplumsal yaşamda nasıl kullanılacağına dair ilişkinin tarif edilmesidir.

Bu tarif kapitalizmin azami kâr hırsı uğruna her krizde yıkıma uğratılan üretici güçler ve insan potansiyelini gözden çıkarma yönelimine karşı durabilmeli, otomasyonla emek arasında düzenleyici bir ilişki kurmalıdır. Bu saptama ışığında unutmamalıyız ki, emeğin varoluşu insanın varoluşudur. Bu varoluş biçimi korunmalı, insanca kılınmalı ve üstelik geliştirilerek geleceğe aktarılmalıdır.

banner625
Endüstride kolay ve güvenilir üretim yönetimi, temelde sürecin doğru işletilmesi ve her adımında kontrol edilmesiyle mümkündür. Endüstriyel otomasyonun uygulanması, her sektöre göre değişmekle birlikte, bir ölçek (kapasite) sorunudur. Ekonomik ölçek seçilmeden otomasyon mümkün değildir. Burada "maliyet-kalite" optimizasyonu söz konusu olmaktadır. Ürün veya ürün gurupları belirli bir miktarda üretilmeden bu optimizasyon sağlanamaz. Ölçek düşük olsa bile, yüksek katma değerli makine ve ekipmanların üretimi için Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinin mutlaka geliştirilmesi gerekmektedir.”

ÜRETMEK, TEK BAŞINA YETERLİ OLMAKTAN UZAKLAŞTI

Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Mehmet Mak, değişen dünyada, yaşamın ve endüstrinin giderek artan verimlilik, güvenlik ve güvenilirlik gereksinimleri otomasyon teknolojilerine geniş uygulama alanları yarattığını, bu alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanmasının her kesim için hayati önemde olduğunu söyledi. Mak, şöyle konuştu:

“Sanayi devriminin başlangıcının aksine, yakın geçmişimizde üretmek, tek başına yeterli olmaktan uzaklaştı. Tüm dünyanın açık bir pazar haline geldiği rekabetçi koşullarda üretimi; hızlı, standart, güvenli ve nihayetinde verimli kılmak, bir zorunluluk haline geldi. Endüstride bu zorunluluğun karşılığı şüphesiz ki otomasyon sistemleridir ve nihayetin de zaman, kalite, hız ve maliyet azalması olarak geri dönmektedir. Otomasyonun en önemli hedefi elimizdeki kaynakları kullanarak ve gelişen teknolojiyi uygulayarak üretim, verim ve kalitenin arttırılması ve insanların yaşam standardının yükselmesi iken, ne yazık ki günümüzün ekonomik anlayışı, önce insan-önce çevre anlayışı yerine önce tüketim, önce kar anlayışını getirmektedir.

İnsanın temiz bir çevrede yaşama hakkı hiçe sayılmakta, yaşam koşulları daraltılmakta, yoksulluğun ve açlığın sürdüğü bir dünyaya doğru gidilmektedir. Halk, tüketime zorlanmakta; enerji tesisleri, doğal ve kültürel çevre, ormanlar, tarım alanları ve kıyılar, özelleştirme adı altında yağmalanmakta geri dönüşü zor bir yıkıma uğratılmaktadır.
İşte tam bu noktada, TMMOB ve bağlı Oda’lar, üretimi, yatırımı, bilimi, tekniği dışlayan, emek, insan ve doğa karşıtı sistemin kalıcılaştırılmasının amaçlandığını, açıklamalar yaparak, dokümanlar hazırlayarak üyelerini ve toplumu bilgilendirmektedir. Tüm dünyada ki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, kendi öz kaynaklarımıza dayanan, kamu ve özel sektörde AR-GE çalışmalarına özel önem veren bir anlayış, ülkemizin ve insanımızın kalkınmasında en doğru çizgi olacaktır. “

“BİLGİ TOPLUMUN EĞİTİLMİŞ İNSAN GÜCÜNÜN VARLIĞIDIR”

Çukurova Üniversitesi MACTİMARUM Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Deniz Akçalı ise bu etkinliğin ortak amacının otomatik kontrolün endüstriyel bir çerçevede uygulanmasında ortaya çıkan bilgi ve birikimlerin endüstride faaliyet gösteren firma uzmanları, mühendisler, teknisyenler, üniversitelerde çalışan akademik personel ve diğer ilgililer arasında paylaşılacağı bir iletişim ve etkileşim ortamı yaratmak olduğunu söyledi. Akçalı, “Bilgi toplumun olmazsa olmaz koşulu eğitilmiş insan gücünün varlığıdır. Eğitilmiş insan gücünün varlığına katkıyı hedefleyen düzenleyici kuruluşlarımız modern teknolojik uygulamaların odağında bulunan otomasyon gibi bir alanda değişen koşullara uygun karşı her 2 yılda bir yapılması gelenekselleşmiş olan 15. Otomatik Kontrol Seminer ve sergi etkinliğini yaşama geçirmekte önemli bir kamu görevini yerine getirmiş olmaktadırlar.” dedi.

Makine Mühendisi Sami Demirkıran da ,” Teknoloji ağı; insanları, kendi labirentinde yutmaya ve bilimin ise toplumları dönüştürme kuvvetine sahip olduğu bir yaşam biçiminde yapmamız gereken bu gelişmeleri algılayabilmek ve uygulayabilmektir. Bilimin endüstride geldiği son nokta Endüstri-4 bir evrimdir, otomasyonun ilk kuramını oluşturan ve robotik uygulamaları geliştiren, günümüz mekanik ve sibermatik bilimlerin temel taşlarını koyan ve bunları yazılı eser haline dönüştüren ilk bilim adamı El Cezire’ye aittir.” dedi.

32 SUNUM YAPILACAK

Adana’da ilki 1987 yılında yapılan 15. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisinde Çözüm Gösterisi, Akademik Bildiri başlıkları altında toplam 32 ayrı sunum yapılacak.
Toplantıya, EMO Merkez Yönetim Kurulu Saymanı İbrahim Aksöz, TMMOB’ne bağlı odaların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner669

cyberturk.biz