Adana'da 2017 yılında 10 bin 921 kişi öldü

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, ölüm istatistikleri, 2017 yılı sonuçları değerlendirildi. Ölüm sayısının 2016 yılında 422 bin 726 iken 2017 yılında %0,7 artarak 425 bin 781 kişi olduğu, ölenlerin %54,7’sini erkekler, %45,3’ünü kadınların oluşturduğu bildirildi.

Adana'da 2017 yılında 10 bin 921 kişi öldü

Yapılan açıklamada; Adana'da ölüm sayısının 10 bin 921 olduğu; ölenlerin %55,7'sini erkekler, %44,3'ünü kadınların oluşturduğu, Mersin'de ölüm sayısının 9 bin 58 olduğu; ölenlerin %56'sını erkekler, %44'ünü kadınların oluşturduğu belirtildi.

Kaba ölüm hızı binde 5,3 oldu

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızının, 2017 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,3 olduğu, 2017 yılında bin kişi başına Adana'da 4,9, Mersin'de ise 5,1 ölümün düştüğü belirtildi.

Bebek ölüm hızı binde 9,2 oldu

Bebek ölüm sayısının, 2016 yılında 13 bin 6 iken 2017 yılında 11 bin 849 olduğu, bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızının, 2016 yılında binde 9,9 iken 2017 yılında binde 9,2 olduğu belirtildi.

2017 yılında bin canlı doğum başına Adana'da 9, Mersin'de 9,3 bebek ölümü düştüğü belirtildi.

Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu ilin binde 17,2 ile Kilis olduğu, bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa illerinin izlediği, bebek ölüm hızının en düşük olduğu ilin ise binde 4,6 ile Çankırı olduğu, bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya illerinin izlediği, Adana'nın, binde 9 ile 41. sırada, Mersin'in binde  9,3 ile 35. sırada yer aldığı belirtildi.

Ölen bebeklerin %64,4’ü bir ayını, %87,7’si beş ayını tamamlayamadan öldü

Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranının 2016 yılında %64,7 iken 2017 yılında %64,4 olduğu, ölen bebeklerin 2017 yılında %13,2’sinin ilk gün, %29,6’sının 1-6 günlükken, %21,6’sının ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği, ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranının ise %23,3 olduğu belirtildi.

Beş yaş altı ölüm hızı binde 11,2 oldu

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızının, 2016 yılında binde 12,1 iken 2017 yılında binde 11,2 olduğu, Adana'da binde 10,8, Mersin'de ise binde 11,4 olduğu bildirildi.

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılında %3,9 azaldı

Ölümle sonuçlanan intihar sayısının 2016 yılında 3 bin 193 iken 2017 yılında %3,9 azalarak 3 bin 69 kişi olduğu, intihar edenlerin %77,2’sini erkekler, %22,8’ini ise kadınların oluşturduğu ifade edildi.

2016 yılında intihar sayısının Adana'da 111 iken 2017 yılında %10,8 azalarak 99 kişi olduğu, Mersin'de ise 2016 yılında 82 iken 2017 yılında bir önceki yıla göre %8,5 artarak 89 kişi olduğu belirtildi.

Kaba intihar hızı düştü

Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızının, 2016 yılında yüz binde 4,03 iken 2017 yılında yüz binde 3,82’ye düştüğü, diğer bir ifade ile 2017 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördünün intihar ettiği, kaba intihar hızının Adana ilinde yüz binde 4,5, Mersin'de ise yüz binde 5 olduğu belirtildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz