Adana için öğretim yılı istişare toplantısı yapıldı

Vali Mahmut Demirtaş’ın Başkanlığında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana için öğretim yılı istişare toplantısı yapıldı

Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen ‘2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İstişare Toplantısı’na İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Okul Müdürleri ve Öğretmenler katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının ülkeye, millete, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve Adana’ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini söyledi.
Vali Demirtaş, eğitimle ilgili tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısı ile 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlarken, Adana’da izlenecek rotayı birlikte belirleyeceklerini dile getirerek, güçlü ve zayıf yönlerin hep birlikte göreceklerini, öğrencileri sağ salim güvenli limanlara eriştireceklerini ifade etti.
 
Eğitimin sadece bir Bakanlığın, bir Valiliğin ya da bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uhdesinde gerçekleştirilen bir kamu hizmeti olmadığına işaret eden Vali Mahmut Demirtaş, “Eğitim, topyekûn bir milleti ve ülkeyi ilgilendiren bir faaliyetler bütünüdür. Bu sebeple bu toplantının organizasyonu gerçekleştirilirken belediyelerimizden, emniyet müdürlüğümüze, sağlık kurumlarımızdan meslek odalarımıza kadar her kesimin bu toplantı salonunda temsil edilmesini özellikle istedim. Nüfusunun neredeyse dörtte biri öğrenci olan bir toplumsal yapıda, ancak böyle bir toplantı katılımı ile eğitim sistemimizin Adana özelindeki sıkıntılarını teşhis ve tedavi edebiliriz diye düşündüm. Adana'da göreve başladığım günden itibaren önem verdiğim en öncelikli konu eğitim olmuştur. Bu amaçla, Adana'da eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak ve eğitimde fiziki problemleri çözmek adına çok ciddi çalışmalar başlattık ve bu çalışmalarda önemli mesafeler kaydettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha nezih ortamlarda okuyabilmelerini sağlamak amacıyla, eğitim yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2019’da tekli eğitime geçme hedefi doğrultusunda, fiziki altyapı, okullaşma ve derslik oranlarında önemli bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum” dedi.
 
Vali Demirtaş, çağdaş okul yöneticisi, öncelikle okulu için bir vizyona sahip olması gerektiğini hatırlatıp, “Eğitimde hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesi, okulun en iyi şekilde yönetilmesine bağlıdır. Sizler eğitim alanında bir şehrin kaderini, dolayısı ile geleceğini belirleyen insanlarsınız. Bir öğretmen, ancak hizmet etmek ve okulunu başarıya ulaştırmak için okul müdürü olmak istemelidir. İyi bir okul müdürünün birinci özelliği "Eğitimcilik" olmalıdır. Amaç her zaman kaliteli bir eğitim ve öğretimdir. Yönetici olarak iyi örneklerden faydalanmalı, onları okulunuza uyarlamalı ve okulu aldığınız noktadan daha ileriye götürmenin mücadelesini vermelisiniz. Okul müdürleri alan bilgilerinin yanı sıra,  ahlaki davranışlarıyla izleyenlere örnek olmalı, güven ortamı oluşturmalı, etkili iletişim kurmalı, öğretmenleri karar alma sürecine katmalı ve takım oluşturmalıdır. Okul yöneticisi öğretmenlerini, öğrencilerini ve velilerini adil ve eşit davrandığı hususunda ikna etmelidir. Yöneticiden beklenen ilk şey, hatta tek şey adalettir. Aşırı kuralcı ve katı bir disiplin anlayışı, idareci ile öğretmen,  öğrenci ile öğretmen ve okul-aile ilişkisini olumsuz etkiler. Bu bağlamda okul müdürü dengeyi gözetmelidir. Çünkü eğitim ve öğretimde esas ve kalıcı başarı, korkuya ve baskıya dayalı değil, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı olmalıdır” ifadelerini kullandı.
 
Adana'daki her okulun, hizmet noktasında ortak hedeflere sahip olduğuna vurgu yapan Vali Demirtaş, “Ancak öğrenci hazırbulunuşluk düzeyleri, velilerin ilgi ve beklentileri, sosyo-ekonomik yapı farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla her okulumuzun yönetiminde farklı stratejilerin uygulanması gerekecektir. Bundan dolayı idarecilerimizin araştırmacı bir ruha sahip olması çok önemlidir. Öte yandan yetenekleri ile diğerlerinden ayrılan öğrencileri keşfetmeli onları bilim sanat merkezlerimize yönlendirmelisiniz. Üzülerek belirtmek isterim ki, okuma alışkanlığımızın olmadığı hepimizin malumu. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle yeni bir okuma seferberliğini 2017-2018 eğitim öğretim yılıyla birlikte başlatalım. Her okulda okuma saatleri oluşturup kitap okuma alışkanlığı ile ilgili bir farkındalık yaratalım ve bunu bir projeye dönüştürüp derhal uygulayalım. Okullarınızın türüne göre eğitim programlarını, öğrencilerinizin ve velilerinizin negatif ve pozitif yönlerini, mezuniyet sonrası öğrencilerin gideceği üst kurum ya da işyerlerinin hangi kalitede öğrenci veya elemana ihtiyaç duyacağını bilmelisiniz. Eğitimde fiziki problemlerin yanında, akademik başarı kapsamında ilimizin eğitim durumuna baktığımızda; Yüksek Öğretime Öğrenci Yerleştirme açısından Türkiye'de henüz hak ettiğimiz yerde olmadığımızı ifade etmek istiyorum. Onun için vizyonumuzu iyi belirleyerek, hedefe yönelik çalışmalar yapmalıyız, paydaşları harekete geçirmeliyiz” şeklinde konuştu.
 
Vali Demirtaş, okulların yönetim yapısını, toplumun istek ve beklentilerine göre sürekli yenilemelisi gerektiğini belirttiği konuşmasının devamında ise şunları söyledi;
 
“Harcamalarınızda acil olanla lüks olanı birbirinden ayırmalı, acil işler dururken lükse kaçmamalısınız. Bozulmasın, kırılmasın, eskimesin diye kapalı tutmak, kullanımına engel olmak akıl alır bir durum değildir, iyi bir yöneticiye asla yakışmayacak bir davranıştır, ama zaman zaman rastladığımız bir tutumdur. Bizim en büyük sermayemiz, genç nüfusumuzdur. Bu beşeri sermayemizi şekillendiren mimarlar, siz değerli eğitimcilersiniz. Siz görevinizi iyi yapar, onları iyi yetiştirebilirseniz, yarının Adana’sı bugünkünden daha iyi olacaktır.
 
Adrese dayalı okul kayıtlarında belirlenen kriterlere uymalısınız. Bir okul ağzına kadar öğrenci ile dolup taşarken diğerinin önünden öğrenci geçmiyor. Çeşitli kaygılarla bu tip yığılmalara göz yummamalısınız. Bu nedenle öğrenci kayıt ve kontenjan sınırlamaları ile ilgili kurallar kesinlikle uygulamalı, velilerimizi adreslerine uygun olarak yerleştirilen okullara yönlendirilmelisiniz. Bir okul müdürünün üzerinde önemle durması gereken bir diğer husus ise, öğrenciyi zararlı alışkanlıklara karşı koruması ve kollamasıdır. Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile ilgili son derece dikkatli olmalısınız. Birinci amacımız, öğrencilerimizin uyuşturucu madde ile hiçbir şekilde tanışmamasıdır. İkincisi, uyuşturucu maddenin okulunuzun çevresine ulaşmamasıdır. Bunun için emniyetle, narkotik ekiplerle sıkı bir iletişim halinde olmalısınız. Öğrencilerimizin, uyuşturucu maddelerden uzak kalmasını sağlamak için, rehber öğretmenlerimizden etkin olarak istifade etmelisiniz. Ayrıca Yeşilay derneğimizin de çok ciddi kaynakları olduğunu, bu kaynaklardan da istifade edilebileceğini hatırlatmak isterim.
 
Öğrencileriniz için tehlikeli gördüğünüz çevredeki şahıslarla ilgili, okulunuzdan sorumlu olan emniyet ekipleri ile sıkı çalışınız ve onları aramaktan çekinmeyiniz. Çünkü mesele çocuklarımız ise küçük şeyler dahi önemsenmelidir. Bu anlamda İl Emniyet Müdürlüğümüzce oluşturulan watsap ihbar hattını kullanabilirsiniz. Okulunuza ve okul çevresine duyarlı olunuz. Okulların etrafında, eğitim-öğretim ile ilgisi olmayan şahısları ivedilikle bu ihbar hatlarına ve toplum destekli polis birimlerine bildiriniz. Okulların çevresinde sigara ve alkol satan büfelerle, internet kafelerin denetimlerinin polis tarafından sıkı bir şekilde yapılmasını sağlayınız. Okul dışında olduğu gibi içinde de tedbirleri üst düzeyde tutmalısınız. Okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içeceklerin bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda olmasına özen göstermelisiniz. Kantinlerde görev yapan personelin adli sicil kayıtları üzerinde titizlikle durmalısınız. Onların tutum ve davranışlarıyla öğrencilerimize örnek teşkil etmeleri gerektiğini her daim hatırlatmalısınız.
 
Okulunuzun her türlü iş ve işlemlerinde okul-aile birliğinizi önemli bir karar organı olarak görüp işbirliğinizi arttırınız. Okul-Aile Birliği ve velilerinizle birlikte atacağınız her adımın tek başınıza atacağınız adımlardan büyük olacağını unutmayınız. Bununla birlikte Okul-Aile Birliğinde görev alacak kişilerin sadece okula hizmet etmek için bu birimde yer almalarına dikkat ediniz. Farklı amaçlara hizmet edenlerle ilgili tedbirleri almaktan çekinmeyiniz. Okulunuzun çevresinde metruk bina ya da binalar varsa, bu binaların uyuşturucu, alkol, fuhuş gibi her türlü kötü amaç için kullanılabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak mutlaka emniyet birimlerimizle irtibata geçiniz.
 
Üzerinde durmamız gereken bir diğer önemli husus da Okul Servis Hizmetleridir. Okul servis hizmetleri ile ilgili olarak mutlaka bakanlığımızın yönetmeliğinin amir hükümlerini dikkate alınız. Servis hizmetlerinde görev yapan şahıslarla, araç sürücülerinin adli kayıtları üzerinde titizlikle durunuz. Onların ahlaki tutum ve davranışlarını sürekli gözlem altında tutup gerektiğinde yaptırım uygulayınız.  Onlara, en nadide varlıklarımızı emanet ettiğimizi unutmayınız.

banner625
 
Bildiğiniz üzere kentimizde terör örgütleri ile olan mücadelemiz tüm hızıyla devam etmektedir. Terör örgütlerinin kendilerine eleman devşirmeye çalıştıkları alanların başında eğitim kurumları da gelmektedir. Bu sebeple terör örgütlerinin bu çirkin planını bertaraf etmek adına okul-veli-öğrenci işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamalı, yavrularımızı terörün ve terör örgütlerinin kucağına bırakmamalıyız. Okullarımızda ve okullarımızın çevresinde terör propagandasına müsaade etmemeli, gereken tedbirleri almalıyız.
 
Her konuda işbirliği içerisinde bulunacağımız birinci derece paydaşlarımızın, toplum destekli polis birimlerimiz, mahalle muhtarlarımız, mahallerimizde bulunan imamlarımız, zabıta ekiplerimiz olduklarını unutmayalım. Bu kişilerle münasebetlerimizi sürekli olarak canlı tutalım.
 
Güney Adana bölgesinin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınması amacıyla kentimizin prestij projesi olan “Güney Adana Kalkınma Projesi”ni, 10 Temmuz 2017 tarihinde başlattık. Bir çatı proje ile onu destekleyen 39 alt projeden oluşan  “Güney Adana Kalkınma Projesi”, Güney Adana’da eğitimden, sağlığa, emniyetten istihdama, sosyal hayatın her alanına temas eden insan odaklı bir kentsel dönüşüm hareketidir. Tüm eğitim camiamızdan özellikle Güney Adana bölgesinde görev yapan okul yöneticilerimizden, Güney Adana Kalkınma Projesine her türlü desteği vermelerini bekliyorum. Proje kapsamında okullarınızda yapılacak etkinlikler ve yürütülecek çalışmalarla projenin hedefine daha kısa zamanda ulaşacağına, kentin kuzeyi ile güneyi arasındaki makasın kapanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.
 
Bu noktada Adana’yı Türkiye birinciliğine taşıyan bir başka projeden, ODAK projesinden de bahsetmek istiyorum. Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi ODAK ile, ilimizdeki tüm paydaşlar, kamu kurumları ve STK’lar eğitimin kalitesini yükseltmek adına bir seferberlik başlattılar. Bu anlamda ciddi mesafeler kat ettiler. Oluşturulan protokollerle okullarımızın çehresini değiştirdiler. ODAK kapsamında eğitim seferberliğimiz tüm hızıyla sürüyor. Zira, ODAK projesi süreklilik arz eden, canlı bir proje ve bildiğiniz üzere kalitenin sınırı yok. Kalitede uluşabildiğimiz her eşik, yeni hedeflerin temelini oluşturmakta. Bu nedenle eğitimde yüksek kalite yolculuğumuzda bizlerle birlikte yürüyen kıymetli okul müdürlerimizi tebrik ediyorum, gerçekleştirecekleri yeni çalışmalarda başarılar diliyorum.
 
Okulunuza ve okul çevresine duyarlı olunuz. Okulda halledilebilecek küçük bir problemi büyüterek, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Valiliğe yansıtmayın. Ancak, içinden çıkamadığınız sorunlarınızı mutlaka üst yöneticilerinizle paylaşın. Çözemediğiniz konularda kapılarımız 24 saat sizlere açıktır. Her zaman bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 
 
Geleceğimizi inşa edecek çok önemli ve sorumluluğu yüksek, kutsal bir görev üstlendiğinizi asla unutmayınız. Unutmayalım ki, eğitimci mevzuatla ve mesai saatleri ile sınırlanabilecek biri değildir. Yüreğinizi işin içine koymadan, vicdanınızı rehber etmeden yol alamazsınız. Ayrım gözetmeksizin, herkese yüreğinizi açmalısınız. Odalarınızdan dışarı çıkmalısınız. Öğretmenlerle sıkça diyalog kurmalısınız. Bir çocuğun başını okşamak, bir gencin derdini dinlemek, acılarını ve hayallerini paylaşmak, beraber gülmek beraber üzülmek, insan olabilmemizin asgari gereğidir.
 
Amacımız onları sadece bilgiyle donatmak değil, yegane hedefimiz ahlaklı, kişilikli, başarılı ve mutlu bireyler olarak hayata hazırlamaktır. Bizim sorumluluğumuz gücümüzün yettiği kadardır. Ama gücümüzün sınırını da bilmiyoruz. Onun için sonuna kadar zorlayacağız. İnandığımız için, vicdanımız emrettiği için, memleketimize, milletimize karşı görevimizi yerine getireceğiz.  Mükâfatınız öğrencilerinizin başarısı, gözlerindeki ışıltı ve en önemlisi gönlünüzde hissettiğiniz huzur olacaktır.
 
Onun için her yönümüzle örnek olmalıyız. Giyimimize, konuşmamıza, tavırlarımıza dikkat etmeliyiz. Kendimizi geliştirmeli ve başarımızı ölçmek için planlar yapmalıyız. Kendinize hedef koymalı, o hedefe ulaşmak için gayret göstermelisiniz. İşlerinizi takip etmeli ve mutlaka sonuçlandırmalısınız.
Daha iyi bir geleceği hep beraber inşa edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum.
 
Bu vesile ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize, Adana’mıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum”
 
Vali Mahmut Demirtaş’ın konuşmasının ardından, toplantıya katılan kamu kuruluşu temsilcileri görüş ve önerilerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2017, 14:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz