Dünya Çevre Günü'ne özel istatistikler

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, Dünya Çevre Günü’ne özel hazırlanan istatistiklerle çevre, 2016 yılı bülteni değerlendirildi.

Dünya Çevre Günü'ne özel istatistikler

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre; 2016 yılında toplam sera gazı emisyonunun CO2 eşdeğeri olarak 496,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandığı, 2016 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %72,8 ile enerji kaynaklı emisyonların aldığı, bunu sırasıyla %12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımının, %11,4 ile tarımsal faaliyetlerin ve %3,3 ile atıkların takip ettiği belirtildi.

2016 yılı için kişi başı CO2 eşdeğer emisyonunun 6,3 ton/kişi, sera gazı emisyonu yoğunluğunun ise 0,19 kg CO2eşd./GSYH (TL) olduğu ifade edildi.

 Su kaynaklarından 17,3 milyar m3 su çekildi

Belediye ve köylerde içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak ve imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2016 yılında su kaynaklarından 17,3 milyar m3 su çekildiği, çekilen suyun %58,2’si denizden, %16,1’i barajdan, %13’ü kuyudan, %7,9’u kaynaktan, %4,8'i diğer su kaynaklarından çekildiği belirtildi.

Su kaynaklarından çekilen toplam suyun %33,7’sinin belediyeler, %49,7’sinin termik santraller, %12,2’sinin imalat sanayi işyerleri, %2,2’sinin köyler, %0,9’unun OSB’ler ve %1,3’ünün maden işletmeleri tarafından çekildiği belirtildi.

Nüfusun %98’sine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi

Belediye nüfusunun %98,2’sine, köy nüfusunun ise %99,2’sine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği ifade edildi.

Atıksuların %79,2’si denize deşarj edildi

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14,9 milyar m3 atıksu deşarj edildiği, alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun %79,2’sinin denize, %17,5’inin akarsuya, %3,3’ünün ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildiği belirtildi.

Toplam atıksuyun %56,9’unun termik santraller, %28,5’inin belediyeler, %11,3'ünün imalat sanayi işyerleri, %0,8’inin köyler, %1,5’inin OSB’ler ve %1’inin maden işletmeleri tarafından deşarj edildiği bildirildi.

Nüfusun %88’ine atıksu toplama hizmeti verildi

Belediye nüfusunun %90’ına, köy nüfusunun ise %54’üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildiği, belediye nüfusunun %75’inin, köy nüfusunun ise %8’inin olmak üzere toplam nüfusun %71’inin atıksularının arıtıldığı belirtildi.

Toplam 5,7 milyon ton tehlikeli atık oluştu

İmalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları 5,7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 45 milyon ton atık oluşturduğu, madencilik sektöründen kaynaklanan dekapaj malzemesi ve pasa miktarının ise 802 milyon ton olduğu ifade edildi.
Belediye nüfusunun %99’unda atık toplama hizmeti verildi

Belediyelerin 1 390’nının atık toplama hizmeti verdiği, 7 belediyede ise atıkların toplanmadığı belirtildi. Belediyelerde toplanan 31,6 milyon ton atığın, %61,2’si düzenli depolama tesislerine, %28,8'i belediye çöplüklerine ve %9,8’i geri kazanım tesislerine gönderilirken, %0,2'si açıkta yakarak, gömerek ve dereye/araziye dökerek bertaraf edildiği belirtildi.

Sağlık kuruluşlarında 81 bin ton tıbbi atık toplandı

Üniversite hastaneleri ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, doğum hastaneleri ve klinikleri ile askeri hastaneler ve kliniklerinde 2016 yılında 81 bin ton tıbbi atık toplandığı, toplanan tıbbi atığın, %67,2’sinin düzenli depolama tesislerinde, %17,3’ünün belediye çöplüklerinde, %15,5’inin ise yakma tesislerinde bertaraf edildiği belirtildi.

Toplam 1 698 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu

Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli ve lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen 140’ı atık bertaraf tesisi ve 1 558’i geri kazanım tesisi olmak üzere, toplam 1 698 tesisin 2016 yılında faaliyet gösterdiği, düzenli depolama tesislerinde 44 milyon ton, yakma tesislerinde 310 bin ton atık bertaraf edilirken, geri kazanım tesislerinde 33 milyon ton atığın geri kazanıldığı ifade edildi.

banner625

Toplam çevresel harcamalar 31,8 milyar TL olarak gerçekleşti

Toplam çevresel harcamaların 2016 yılında 31,8 milyar TL olarak gerçekleştiği, çevresel harcamaların %76,1’inin kamu sektörü, %23,9’unun ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payının ise %1,2 olarak hesaplandığı belirtildi.

Çevresel vergiler 88,7 milyar TL olarak tahakkuk etti

Toplam çevresel vergi tahakkukunun 2016 yılında 88,7 milyar TL olarak tespit edildiği, çevresel vergilerin %65,3'ünü enerji vergilerinin, %33,5'ini ulaştırma vergilerinin, %1,2'sini ise kaynak ve kirlilik vergilerinin oluşturduğu belirtildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz