İşte, Adana'da Kadının durumu!

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte insanlar kul olmaktan kurtulup yurttaş olurken, devrimlerinin belki de en anlamlısı ve önemlisi kadınlarla ilgili olanlardı.

İşte, Adana'da Kadının durumu!

Adanahabermerkezi.com

Emperyalizme karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde cephede erkeklerle omuz omuza savaşan Türk kadını, Cumhuriyetin ilanının ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yaşamın her alanında söz sahibi olmaya başladı. O güne dek nüfus sayımında bile dikkate alınmayan kadınlar erkeklerle aynı statüye kavuştu. Kadınların elde ettiği haklar -ki bu haklar hiçbir zaman onlar için lütuf olmamıştır- aradan geçen yıllar içinde ne yazık ki uygulanan politikalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Bugün kadın cinayetleri, kadın emeğinin sömürüsü toplumun en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Ekonomik özgürlüğe sahip olamayan birçok kadın çocuklarını korumak için uğradığı şiddeti kabullenmek zorunda kalıyor.

Kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için kadınların işgücüne katılımı büyük önem taşıyor.

TÜİK verilerine göre 2016 yılında kadınların işgücüne katılım oranı sadece yüzde 32.5 oranında.

Türkiye’de İşgücüne Katılım Oranları (15+ yaş)

Yıl           Toplam Erkek    Kadın                   

2000      49,9       73,7       26,6

2001      49,8       72,9       27,1

2002      49,6       71,6       27,9

2003      48,3       70,4       26,6

2004      46,3       70,3       23,3

2005      46,4       70,6       23,3

banner560
2006      46,3       69,9       23,6

2007      46,2       69,8       23,6

2008      46,9       70,1       24,5

2009      47,9       70,5       26

2010      48,8       70,8       27,6

2011      49,9       71,7       28,8

2012      50           71           29,5

2013      50,8       71,5       30,8

2014      50,5       71,3       30,3

2015      51,3       71,6       31,5

2016      52           72           32,5

Çukurova Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Gülsen KIRAL’ın koordinasyonunda ve Yüksek Lisans Öğrencisi Selin Karlılar, Adana’da yaşayan kadınların işgücüne katılımının önündeki engelleri ortaya çıkarmak için önemli bir araştırmaya imza attılar.

Çalışan ve çalışmayan toplam 4469 kadının katıldığı anket verilerinin değerlendirildiği  “Türkiye’de Kadın İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörler: Adana İli Üzerine Bir Uygulama” başlıklı araştırmaya göre Adana’da kadınların iş gücüne katılımını etkileyen en önemli faktörler yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, toplam aile geliri, yerleşim yeri ve çevrenin kadınların çalışma durumuna bakış açısı” olarak saptandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2018, 08:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz