banner676

JMO, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde yine uyardı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, 17 Ağustos Marmara depremenin 17. yıldönümü nedeniyle açıklama yaparak, doğa olaylarının afete dönüşmemesi önlem alınması çağrısını yineledi.

JMO, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde yine uyardı

Türkiye’nin deprem geçmişlini anımsatan Tatar, “Bir deprem ülkesi olan Türkiye`de, aletsel dönem olarak tanımladığımız 1900`lü yılların başından itibaren meydana gelen hasar yapıcı depremlerde yaklaşık 100 bine yakın yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 700 bine yakın konutumuz hasar görmüştür” dedi. Tatar, Yürürlükte olan Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre nüfusu bir milyonun üzerindeki 11 büyük kentin, ülke nüfusunun da % 70‘inin ve büyük sanayi tesislerinin de % 75‘inin kurulmuş bulunduğu alanların, 1. ve 2. derece deprem bölgeleri içinde yer aldığını belirtti.

“DOĞA OLAYININ BİR AFETE DÖNÜŞMEMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER TAMAMLANMADI”

Depremsellik açısından dünyanın en aktif kuşaklarından biri üzerinde yer alan Türkiye’nin, dün olduğu gibi bugün de ve yarın da depremin tekrar tekrar karşımıza çıkmaya devam edeceği gerçeğini dile getiren TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, şöyle devam etti;

“Bu jeolojik gerçekliği bilmemize ve depremin, yaşadığımız bu aktiviteleri ile kendini sık sık hatırlatmaya devam etmesine rağmen, bir doğa olayı olan depremlerin birer afete dönüşmesini engellemeye yönelik çalışmaların bırakın tamamlanmasını, sürdürüldüğünü bile söylememiz mümkün olamamaktadır.  Afet zararlarının doğrudan belirleyicisi olan; düşük standartlarda sağlıksız ve yasadışı bir yapılaşma, ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme, bilimsel normlara dayalı arazi kullanım ve yer seçimi kararlarının rantsal kaygılara yenik düşmesi,  denetimsizlik ve tüm bu olumsuzlukları giderecek yasal düzenleme ve idari yapılanmaya ilişkin bütünlüklü bir çalışmanın yapıldığından söz etmek imkansızdır.

Bu gün, ulusal bir afet yönetim sisteminin oluşturulması yönünde değişik gayretler bulunsa da gelinen noktada sorunlar hala devam etmektedir. Doğası gereği, birçok kurum ve kuruluşu ilgilendiren, çok aktörlü ve çok disiplinli afet yönetim sistemi içerisinde merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu tüzel kişileri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halkın, sistemin her aşamasındaki (zarar azaltma, önceden hazırlık, müdahale ve iyileştirme) görev, yetki ve sorumlulukları arasında akılcı dengeler, rol ve görev dağılımları oluşturulamamış ve sürdürülebilir, etkili ve verimli bir yönetim yapısı geliştirilememiştir”

banner625
“ÖNLEMLERLE CAN KAYIPLARINI ORTADAN KALDIRMAK VE ZARARLARI AZALTMAK MÜMKÜNDÜR”

Başta deprem, heyelan, su baskını, kaya düşmesi gibi pek çok doğa olayının afete dönüşmesini önlemek, can kayıpları ve zararlarını azaltmanın mümkün olduğunu aktaran TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“jeolojik bilgilerle açıklanması hiç de zor olmayan doğa olayları insan eliyle birer afete dönüştürülmektedir. 1999 depreminden sonra yaşanan acı kayıpların en büyük nedenlerinden biri de Yapı Denetim Sistemidir. Ancak, ülkemizde yapı denetimi hala, "kaliteli ve afet güvenli bir yapıyı sağlamak üzere etüt-proje ve yapı üretim süreçlerinin denetimini gerçekleştiren bir sisteme" dönüştürülememiştir.  Depremlerin önlenemeyeceğini, ancak afete dönüşmesinin engellenebileceğini, ve zararlarının azaltılmasının mümkün olduğunu biliyoruz.”

“DOĞA OLAYLARI, UZMANLIK ALANI DOĞA OLAN JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ’NİN KATKISIYLA ÇÖZÜLÜR”

Jeoloji Mühendisleri’nin bilgisinden faydalanılması gerektiğini vurgulayan Tatar sözlerini şu şekilde tamamladı;

“Dili jeolojiyle yazılmış olan doğa ve doğa olaylarının ancak Jeoloji Mühendisleri eliyle çözümlenebileceği gerçeği temel alınarak; sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede güvenli bir barınma için yapı denetim süreçlerinde jeoloji mühendislerinin mutlaka yer almasını, yerel yönetimler ile yapı denetim kuruluşlarında jeoloji mühendisi istihdamının bir zorunluluk  haline getirilmesini bilimsel, teknik ve kamusal bir sorumluluğun gereği olarak görüyoruz. Sonuç olarak, bu gün düne göre, depremlere karşı daha bir güvende olduğumuzu maalesef söyleyemiyoruz”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz