MÜHJEO’2017 Sempozyumu başladı

Çukurova ve Mersin Üniversiteleri’nin Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ile Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin ortaklaşa katkıları ve Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesinin ana destekçiliğinde gerçekleştirilen Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik (MÜHJEO’2017) Sempozyumunun ikincisi Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Mithat Özsan Amfisinde başladı.

MÜHJEO’2017 Sempozyumu başladı

Bilim insanları, Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilgili sektör bileşenleri ile Bölüm öğrencilerinin katıldığı sempozyumda eş Başkanlardan Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç açış konuşmasında Jeoloji biliminin önemine dikkat çekti.

ÜNLÜGENÇ “SAĞLIKLI YERLEŞİM ALANLARI, JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÇALIŞMALARLA SAĞLANIR”

Hayati öneme haiz projelere temel teşkil eden jeoloji bilimi üzerinde duran Prof. Dr Ünlügenç,  şöyle konuştu;
“Jeoloji bilimi, deprem, heyelan, tsunami, sel ve bunun gibi doğal afetler sonrasında toplum gündeminde ön plana çıkıyor. Ancak yaşanmış olan bu felaketler ne yazık ki, kısa sürede unutulmakta ve jeoloji bilimine gerekli önem verilmemektedir. Unutulmamalıdır ki, deprem, taşkın, heyelan gibi doğa olaylarının afete dönüşmesini engellemek, olası afet zararlarını en aza indirgemek, yapılacak ayrıntılı jeolojik çalışmalarla mümkün olmaktadır. Doğayla uyumlu sağlıklı kentsel yerleşim alanları başta olmak üzere; baraj, yol, tünel ve bunun gibi mühendislik yapılarının sağlıklı ve güvenli inşaası, her şeyden önce gerçekleştirilecek jeolojik-jeoteknik çalışmalarla sağlanmaktadır”

ULUSAY “MÜHENDİSLİK YAPILARINDA MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ-HİDROJEOLOJİ VE JEOTEKNİK FAKTÖRLER DİKKATE ALINMALI”

Sempozyumun eş başkanlarından Mühendislik Jeolojisi Derneği’nden Prof. Dr. Reşat Ulusay ise Mühendislik yapılarında yerleşimlerinde, planlama ve tasarım aşamalarında, mühendislik jeolojisi-hidrojeoloji ve jeoteknikle ilgili faktörlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi

TATAR “SEMPOZYUM,  BİLİMSEL VE TEKNİK ANLAMDA TÜM PAYDAŞLARA KATKI SUNACAK”

Sempozyum ana destekçisi Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar da; Çukurova ve Mersin Üniversiteleri ile Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği sempozyuma Üniversitelerle birlikte ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Oda olarak meslek gelişimini sağlamak ve hak ettiği yere gelmesi için yaptıkları çalışmaların yanında  bu sempozyum gibi  bilimsel aktitivitelere  her zaman katkı koyduklarını aktaran Tatar, “Üniversiteler meslek odalarının bilgi kaynaklarıdır. Bir mesleğimizin gelişmesi ve daha etkin  olması için bilim insanlarının, meslektaşlarımızın ve meslek odamızın birlikteliği önem arz etmektedir. Bu birlikteliğin bir örneği olan ve  bir çağrılı  46 bilimsel bildirinin sunulacağı sempozyuma katkı vermenin sorumluluğunu hissediyor, ve sempozyumun,  bilimsel ve teknik anlamda tüm paydaşlara çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesinin, jeoloji bilim ve uygulamalarının önemini toplumsal bilince taşıyan, jeoloji mühendisliği ile ilgili uygulamalarda bilgilendirici ve uyarıcı görevini yerine getirerek kamuoyunu aydınlattığını aktaran Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, şöyle konuştu;
banner560
“Bu sempozyum, bilimsel gelişmelerin akademik ortamda paylaşılmasınınn yanı sıra  ülkemizde yetişen genç araştırmacıların birbirleriyle ve deneyimli hocalarıyla tanışıp kaynaşmaları, bilgi alış-verişi yapmaları ve ortak çalışmalar yapmak üzere bir araya gelmeleri açısından da önem arz etmektedir.   Şimdiye kadar düzenlenen bir çok bilimsel etkinlikte olduğu gibi, bu sempozyumun da 0da üniversite işbirliğinin güzel bir örneğini sergilediğini, bu kapsamda etkinlikten çıkacak sonuçların Bölgemiz ve Ülkemizin  Jeolojik sorunlarına ışık tutacağına inanıyorum”
Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan ise insanlığın ilk döneminden başlayarak Jeolojinin insan hayatında önem arzettiğini anımsattı. Alan, Jeoloji bilimimnin doğru kullanılmasıyla doğal olayların afete dönüşmesinin önleneceğini hatırlattı.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. İbrahim Halil Elekçioğlu da Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik (MÜHJEO’2017) Sempozyumlarının ikincisine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Elekçioğlu 46 teknik bildirinin sunulacağı sempozyumun bilime ve sektör temsilcilerine yararlı olacağına inandığını kaydetti.
Konuşmaların ardından sempozyuma geçildi.

SEMPOZYUMDA 46 TEKNİK BİLDİRİ SUNULACAK

Sempozyumda, Mekansal planlamada Mühendislik jeolojisi ve Jeoteknik, Yeraltı açıklıklarında mühendislik jeolojisi ve jeoteknik, Tarihi yapıların korunmasında Mühendislik jeolojisi, Su yapılarında Mühendislik jeolojisi ve Jeoteknik, Madencilikte Mühendislik jeolojisi ve Jeoteknik,Kaya ve zeminlerin Jeo-Mühendislik özellikleri, Mühendislik uygulamalarında hidrojeoloji, Jeoteknikte sayısal modelleme teknikleri, Mühendislik jeolojisinde tehlike ve risk, Depremlerle ilgili zemin davranışları, Yer seçiminde mühendislik jeolojisi, Kaya kütlelerinin karakterizasyonu, Mühendislik Jeolojisi eğitimi, Doğal Yapı Malzemeleri, Jeotermal Enerji ve Çevre Jeotekniği konularında 1’i çağrılı olmak üzere 46 Teknik bildiri sunulacak.

Sempozyuma TMMOB’a bağlı odaların Başkan ve yöneticileri ile öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Sempozyum 3 gün sürecek
 
Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2017, 14:16
YORUM EKLE
YORUMLAR
Genç jeo
Genç jeo - 1 yıl Önce

tebrikler

SIRADAKİ HABER

banner621