TMMOB “Örgütlü mücadelemize sahip çıkacağız”

TMMOB Adana İKK Sekreteri Ali Kuzu, TMMOB’de dayanışmanın artarak devam edeceğini vurguladı

TMMOB “Örgütlü mücadelemize sahip çıkacağız”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle ‘TMMOB Örgütlülüğü ve Bilirkişilikte Yeni Dönem’ konulu basın açıklaması, panel ve söyleşi düzenledi.
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şubesi’nde gerçekleşen ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Ayhan Barut, HDP İl Eşbaşkanı Hüseyin Beyaz, TMMOB’ye bağlı odaların Adana Şube Başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte konuşan TMMOB Adana İKK Sekreteri Ali Kuzu, “Dünden bugüne aynı kararlılık ve inançla 19 Eylül Dayanışma Günü’nü kutluyoruz” dedi.

“ÖZ GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ”

Bundan tam 38 yıl önce, 19 Eylül 1979 tarihinde Türkiye’nin 55 farklı ilinde, toplam 740 işyerinde TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildiğini, ekonomik ve demokratik taleplerle yapılan eylem çağrısına, diğer teknik eleman ve emekçilerin de destek vermesiyle, 100 bini aşkın kamu çalışanının o gün iş bıraktığını hatırlatan Kuzu, “Maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, limanlardan üniversitelere kadar hayatın her alanında etkisini gösteren bu eylem, TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 19 Eylül tarihi, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün, ‘TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’ olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır” diye konuştu.
banner625

“SERMAYENİN İHTİYACI HALKIN İHTİYACINDAN ÖNDE TUTULUYOR”

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle geçinenlerin gündemlerinin çok değişmediğini vurgulayan Kuzu, “İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. Neoliberal ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mühendis, mimar ve şehir plancılığı yıllar geçtikçe sistematik olarak gerilemektedir” dedi.

“ANAYASAL VE YASAL GÜVENCEMİZ ASKIYA ALINDI”

Yıllar içinde kötüleşenin sadece ekonomik ve sosyal koşullar olmadığına işaret eden Kuzu, şunları söyledi:
“Ülkenin içinde bulunduğu siyasal koşullar da her geçen yıl kötüleşmekte, yurttaşların her türlü hak ve özgürlüğü giderek daha da budanmaktadır. Bir yılı aşkın süredir devam eden Olağanüstü Hal Rejimiyle yurttaş olarak sahip olduğumuz her türden anayasal ve yasal güvencemiz askıya alınmıştır. 
Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kamu emekçileri arasında devlet kurumlarında ve belediyelerde çalışan üç bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancısı da bulunmaktadır. Haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan, farklı kurumlarda çalışmaları yasaklanan, sosyal güvenceleri ellerinden alınan ve yurt dışında çalışmaları engellenen binlerce üyemizin varlığı, bu yılki TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü daha da anlamlı kılmaktadır. Ömrünü cemaat yapılarıyla, devlete egemen olmak isteyen çetelerle mücadele ederek geçiren arkadaşlarımızın elinden tutmaya, onlarla dayanışma göstermeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

“EN ÖNEMLİ UNSUR LAİKLİK PRENSİBİDİR”

İçinden geçtiğimiz dönemde, toplum sadece kolluk kuvvetleri ve yargı eliyle değil, yaşamın her alanını saran gerici uygulamalarla da zapturapt altına alınmaya çalışılmaktadır. Kadınların sosyal hayattaki varlığı ortadan kaldırılmak istenmekte, her türden hak ve özgürlükleri şiddetle bastırılmaktadır. Toplumu bir arada tutan en önemli unsur olan laiklik prensibi yerine mezhepçi, gerici uygulamalar devletin ve sosyal hayatın her alanına egemen hale getirilmiştir.

“ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR”

Odalarımıza, idari ve mali denetim adı altında baskı ve şantaj uygulanmaktadır. Bakanlığın denetim adı altındaki hukuksuz ve keyfi uygulamasına izin vermediği için Kimya Mühendisleri Odası yönetim kurulunun görevden alınması talebiyle dava açılmıştır. Birliğimizin ve bağlı odalarımızın da müdahil olduğu davanın üçüncü duruşması 25 Eylül tarihinde görülecektir. Bu tür hukuksuz girişimler ile Anayasa ve TMMOB yasası ile belirlenen görevlerimizi yerine getirmemiz engellenmeye, TMMOB ve Oda Yöneticileri üzerinde baskı tesis edilmeye çalışmaktadır. Birliğimiz tüm birimleri ile Kimya Mühendisleri Odamızın hukuksal ve meşru duruşunun arkasında olmaya devam edecektir. 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, TMMOB’nin mücadeleyle dolu geçmişine, umutla dolu yarınlarına sahip çıkma günüdür. 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkma günüdür.19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü Birliğimize, Odalarımıza ve örgütlü mücadele geleneğimize sahip çıkma günüdür. Bu anlayışla tüm örgütlülüğümüzün ve meslektaşlarımızın dayanışma gününü kutluyoruz.”

PANEL VE SÖYLEŞİ

Açıklamanın ardından TMMOB Genel Saymanı Bahattin Şahin, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten ve TMMOB Adana İKK Sekreteri Ali Kuzu’nun katıldığı panel ve söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlik dayanışma kokteyli ile sona erdi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz