Tümer, “Türkiye’deki kentsel dönüşüm araştırılsın”

CHP Adana Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Üyesi, İnşaat Mühendisi Zülfikar İnönü Tümer, kentsel dönüşümün tüm yönleriyle ele alınması için araştırma komisyonu kurulmasını istedi

Tümer, “Türkiye’deki kentsel dönüşüm araştırılsın”
banner560
Hemen her kesimi ilgilendiren en güncel konulardan biri olan kentsel dönüşüm, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye’deki kentsel dönüşüm için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.
Uygulama ve proje aşamalarının hepsinde ilin belediye başkanı, valisi ve bürokratlarından, işadamları, müteahhitler, mühendis ve mimarlar ve mahallelilere kadar yani hemen hemen herkesi ilgilendiren konunun araştırılması için araştırma komisyonu kurulmasını öneren Tümer, “Kentsel dönüşüm, sorunun bire bir muhatapları olan vatandaşlarımız açısından, onların barınma hakkı ve mülkiyetlerinin şekilleneceği biçimi belirleyecek olması bakımından oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle kentsel dönüşüm ilanlarında, projelerin hazırlanmasında, vatandaş birinci önceliğe alınmalıdır” dedi.
ODAĞINDA İNSAN VAR
Milletvekili arkadaşlarının da imza attığı araştırma önergesini çok önemli gerekçelere dayandıran Tümer, odağında insan olması nedeniyle; kentsel dönüşümün, tip projelerle yapılmış çağdışı binalarla değil daha modern binalarla, altyapısıyla, ulaşımıyla, yeşil alanlarıyla, kısaca her türlü sosyal donatı alanlarıyla, engelsiz bir yaşam mantığıyla yapılması gerektiğini ifade etti.
GEREKÇELERİ SIRALADI
Tümer, dikkat edilmesi gereken konuları şu başlıklar altında sıraladı:
“Kentsel dönüşüm alanlarının ilan edilme gerekçeleri iyi belirlenmelidir. Kentin bütünselliği içinde doğru tespitler yapılabilmesi açısından kentsel dönüşüm master planının oluşturulması önem arz etmektedir.
Kentsel dönüşüm uygulamalarında artan yoğunluk kentin geleceği üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Projeler hazırlanırken, hâlihazırda düşük yoğunluklu binalara dahi yetersiz gelen alt yapı sistemleri, yol, kaldırım ve otopark ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.  Binalar fiziksel olarak büyürken, insan sayısı artarken, dolayısıyla ihtiyaçlar katlanırken, kanalizasyon - içme suyu, yol, kaldırım, yeşil alan ve sosyal donatı alanları giderek daha da yetersiz hale gelmektedir.
YERELDE VE YERİNDE DÖNÜŞÜM
Kentsel dönüşüm, kente yapılan yatırımlar, bir sermaye aracı olarak görülmemelidir. Alanlar fiziksel ve mekânsal özellikleriyle değil insan, yaşam, mahalle, komşuluk ve yıllara dayanan sosyal ilişki özelikleriyle ele alınmalıdır. Hak sahiplerinin komşuluk ilişkilerini devam ettirecek, sosyal yaşamlarını göz önünde bulunduran bir dönüşüm sağlanmalıdır. Yerelde ve yerinde dönüşümü oluşturmanın yolları hep birlikte aranmalıdır.
Kentsel dönüşüm proje alanlarında yaşayan vatandaşlarımız, projelerle ilgili yeterince bilgilendirilmemektedir. Üyesi olduğum İnşaat  Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi’nin çalışmaları da göstermektedir ki mahallelilerin, sorunlarını anlatacak, kendilerini ifade edecek bir merci bulma ihtiyacı üst seviyededir.
Projeler vatandaşlara dayatmayla sunulmamalıdır. Öncesinde ciddi bir araştırma yapılmalı bölgedeki hak sahiplerinin istekleri,  kültürel sosyal talepleri ve ekonomik olanakları tespit edilmelidir. Bunların ışığında projelendirmeye gidilmelidir. Özelikle de dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerde oturanların durumu göz önünde bulundurulmalıdır.  Bu alanlardaki kentsel dönüşüm projeleri, insanları yaşadıkları mahalleleri terk etmek zorunda bırakmamalıdır. Vatandaşa karşılayabileceği seçenekler sunulmalıdır.
Bu denli çok ve bu kadar fazla yönü olan sorunların çözümü, tek yanlı kararlarla mümkün değildir. Adaletli, hakkaniyetli ve uygulanabilir çözüm için belediyeler, meslek odaları ve mahalle temsilcilerin birlikte çalışması sağlıklı ve sorunları azaltıcı nitelikte olacaktır.”
GELİŞİ GÜZEL KARAR VERİLMEMELİ
Tüm bu nedenlerle, toplumsal sorumluluk gereği konuyla ilgili yetkilileri, tüm bu süreçleri planlı, kentlerin geleceğini düşünerek, gelişi güzel kararlarla değil uzmanların ve detaylı, çok yönlü düşünülen çalışmalar kapsamında ele alması gerektiğini önemle vurgulayan Tümer, Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri gereğince ‘Kentsel Dönüşüm’ başlıklı Meclis Araştırması açılmasını istedi.
 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner573

banner572