1 Temmuz "Kara Gün" olmasın

1 Temmuz 2019 tarihinde tekrar gündeme gelecek olan “Vergi Borcu Yoktur” yazısı ile ilgili maddenin uygulanmasının yerel medyayı olumsuz yönde etkileyeceği konusu Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) tarafından TBMM'deki gazeteci kökenli milletvekilleri ve Maliye Bakanlarıyla daha önce yaptığı girişimler sonucu 1 Temmuz 2019'a ertelenmişti.

1 Temmuz "Kara Gün" olmasın

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca yaptığı yazılı açıklamada;
Gazetelere yapılan resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde, vadesi
geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmasına ve varsa vergi
borçlarının kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılmasına dair 1 Mart
2018 tarihinde yürürlüğe giren 6183 sayılı Kanunun ilgili madde
değişikliğinin uygulanması, Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL imzalı 9
Mart 2018 tarihli yazı ile 1 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.
Hatırlanacağı üzere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’un 22/A maddesinde 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan
değişiklikle, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların, mal ve
hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 1 Ocak 2018 tarihinden
itibaren hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, vadesi geçmiş vergi
borcu bulunmadığına dair belge isteme zorunluluğu getirilmişti.
Ancak, bilhassa yerel gazetelerin bu yeni uygulamaya uyum
sağlayabilmeleri amacıyla Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL tarafından
söz konusu belge isteme zorunluluğu 1 Mart 2018 tarihine kadar
ertelenmiş, Basın İlan Kurumuna gönderdiği yazı ile gazetelerin
uygulamaya henüz uyum sağlayamadığı ifade edilerek Basın İlan Kurumu
tarafından gazetelere yapılan ödemeler sırasında hak sahiplerinden
vergi dairelerine vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge
aranılarak kesinti yapılmasına ilişkin tatbikatın 1 Ocak 2019
tarihinde başlatılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.
“Söz konusu zorunluluk, Anadolu basınının elini kolunu bağlamış, bazı

banner625
gazete kuruluşları kapısına kilit vurmuş, bazı basın işletmeleri de
kapanma aşamasına gelmişti. Bu güne kadar ertelenen karar neticesinde
gazeteci meslektaşlarımız bir nebze de olsa nefes almıştır.
Ülkemizdeki ekonomik şartların gazete ve gazeteciler üzerindeki etkisi
çok büyük olmuş artan iş ve işçi maliyetleri halkın haber alma kaynağı
gazetelerimizi zor durumda bırakmıştır. Dövize endeksli kağıt, kalıp,
boya ve diğer sarf malzemelerin tedariki zorlaşmıştır. Bunun yanı sıra
Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilanların azaltılması ile birlikte
Anadolu Basınına büyük bir darbe vurulmuştur. Ve bununla kalmayıp
halen gündemde olan İcra İflas ilanlarının da yayımının kaldırılması
ise Anadolu Basınının çöküşü anlamına gelecektir” dedi
Karaca açıklamasının devamında,
“Bu maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bugün 1050 civarında resmi
ilan alan gazetelerin yarısı yeniden kapanma noktasına gelecek basın
emekçisi işsiz sayısı artacaktır. Anadolu basınını ayakta tutmak için;
yapılan düzenlemenin ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik
şartların en azından düzelene kadar Hazine ve Maliye Bakanlığının
kararı bir yıl daha ertelemesi yerelde halkımızın haber alma özgürlüğü
ve basınımızın geleceğine dair büyük bir yatırım olacaktır.
İlgili maddelerin Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak’ın
emirleriyle tekrar görüşülerek hem “Borcu Yoktur” yazısının süresinin
bir yıl daha uzatılmasını, hem de Anadolu basının gelir kaynağı olan
“İcra İflas İlanları”nın yerelde yayınlamasının devamını diliyoruz”
dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz