Sakın kıdemıme dokunma

Sakın kıdemıme dokunma O benim iş güvencim çocuklarımın geleceğidir

FON UYGULAMASI GELİRSE EN AZ 14 HAK KAYBI YAŞANACAKTIR.COCUKLARINIZA BUNU ANLATAMASSINIZ  İŞTE BU HAK KAYIPLARI:

Kıdem Tazminatının Fon’u planında yer alan 15 yıllık çalışma süresi ile 3600 prim gününü doldurma koşulu nedeniyle:

1-Askere gidenler kıdem tazminatı alamayacak.

2-Evlenen kadın işçi, bir yıl içinde işinden ayrılırsa tazminat alamayacak.

3-İşyerinde bir yıllık kıdemi olan işçi işten çıkarılırsa tazminat ödenmeyecek.

4-Prim gün ve çalışma süresi koşulu nedeniyle işçi haklı bir nedenle işten ayrılsa (geçerli sağlık nedeni, işverenin tacizi, kötü muamelesi gibi) dahi tazminat alamayacak. Ayrıca işçinin iş koşullarındaki değişikliği kabul etmemesi, ücretinin ödenmemesi halinde işi bırakması gibi nedenlerle işten çıkarılması halinde de tazminat alamayacak.

5-Hak etme koşulu gerçekleşinceye kadar parası Fon’da hapis kalacak. Belki de kıdem tazminatını almaya ömrü yetmeyecek.

6-Kıdem tazminatı miktarı azalacak, şimdi her bir yıllık kıdem karşılığı 30 günlük brüt ücret tutarı olan kıdem tazminatı, 14 günlük ücrete düşürülecek. Yani kıdem tazminatı miktarı şu anda aylık % 8,3 iken Fon’a devredilmesinden sonra % 3,8’e düşecek. Artık işçi, son aldığı ücret üzerinden değil, fona yatırılan prim miktarının yıllık ortalaması üzerinden tazminat alacak.

7-İşveren, ücret ya da ücret benzeri, ikramiye vs. ödemeleri zamanında yapmazsa, işçi ya duruma katlanacak yada katlanmak istemeyip işten çıkarsa, kıdem tazminatı alamayacak. Yani işverenin ücret ödememesi bir anlamda cezasız kalacak. İşverenler istediği zaman, istediği şekilde iş şartlarını değiştirebilecek, işçiye ya kabul et ya da işten çık diyebilecek.

8-Emeklilikte yaş şartını beklemek için işten ayrılan işçi tazminat alamayacak.

9- İşten çıkarılma kolaylaştığı için sendikalaşma büyük darbe yiyecek.

10- Esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı direnç azalacak. Tazminatın caydırıcı özelliği kaybolacak.

11- Tazminattaki faiz ödemesi ortadan kalkacak.

12- Fon yönetiminde işçi eşit oyla temsil edilmeyecek.

13- İşsiz kaldığı dönemde aldığı kıdem tazminatı bir anlamda işçinin geçim güvencesidir. Ancak fona devredildiğinde bu geçim güvencesinden mahrum kalacak. İşçi, ailesiyle birlikte açlığa, işsizliğe mahkûm olacak. Çok düşük olduğu için yetmeyen işsizlik ödeneği, kıdem tazminatından mahrum kalan işçi ve ailesinin hiçbir ihtiyacını karşılamaya yetmeyecek.

14– Getirilmek istenen düzenleme ile fondan 15 yıl sonra parasını alabilecek asgari ücretli bir işçinin uğradığı zarar en az 7.500 lira olacaktır. Ücreti daha yüksek olan işçilerin uğradığı zarar ise çok daha fazla olacak. Tüm BÜRO SEN Genel Başkanı Halit Önük

YORUM EKLE
cyberturk.biz