banner654

CHP'li Tanrıkulu:Kiracı devlet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakanlık, bakanlıklar ile TBMM'nin 1 Eylül 2014 tarihinden 1 Temmuz 2016 tarihine kadar taşıt kiralama giderleri toplamının yaklaşık 553 milyon 489 bin TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

CHP'li Tanrıkulu:Kiracı devlet
"HİZMET BİNASI KİRALAMA GİDERLERİ TOPLAMI YAKLAŞIK 333.383.000 TL"
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı, bakanlıkların, 1 Eylül 2014 tarihinden 1 Temmuz 2016 tarihine kadar Analitik Bütçe Sınıflandırmasında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde hizmet binası için alım ve kamulaştırma giderleri toplamının yaklaşık 84.881.000 TL; hizmet binası kiralama giderleri toplamının ise yaklaşık 333.383.000 TL olarak gerçekleştiğini söyledi.
 
BAŞBAKANLIK, BAKANLIKLAR, TBMM'NİN KARA TAŞITI ALIMLARI 433.042.000 TL
Maliye Bakanı, Başbakanlık, bakanlıklar ile TBMM'nin 1 Eylül 2014 tarihinden 1 Temmuz 2016 tarihine kadar kara taşıtı alımları toplamının yaklaşık 433.042.000 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin işlemlerin ise 17 Mart 2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde yapıldığını ifade eden Maliye Bakanı, "Bu kapsamda, Başbakanlık, bakanlıklar ile TBMM'nin 1 Eylül 2014 tarihinden 1 Temmuz 2016 tarihine kadar taşıt kiralama giderleri toplamı yaklaşık 553.489.000 TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.
 
AÇIKTAN ATAMA İZİN SAYISI
banner625
Maliye Bakanı, TBMM hariç Devlet Personel Başkanlığınca 1 Eylül 2014 ile 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında verilen toplam açıktan atama izin sayısı 280 olduğunu bildirdi.
Tanrıkulu'nun soru önergesine cevap metni şöyle;
Bakanlıkların, 1 Eylül 2014 tarihinden 1 Temmuz 2016 tarihine kadar Analitik Bütçe Sınıflandırmasında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri toplamı yaklaşık 84.881.000 TL; Hizmet Binası Kiralama Giderleri toplamı ise yaklaşık 333.383.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bilindiği üzere, 237 sayılı Taşıt Kanununun 9 uncu maddesinde, kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedellerinin, her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterileceğine dair hüküm yer almaktadır. Buna göre, kurumların yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri yılları bütçe kanunları (T) cetvellerinde gösterilmektedir. Ayrıca, anılan kurumların, niteliğine göre taşıtlarına ilişkin bilgiler yılları bütçe gerekçelerinde yer almaktadır.
Bu kapsamda, Başbakanlık, Bakanlıklar ile TBMM'nin 1 Eylül 2014 tarihinden 1 Temmuz 2016 tarihine kadar Kara Taşıtı Alımları toplamı yaklaşık 433.042.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin işlemler ise 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde yapılmaktadır.
Bu kapsamda, Başbakanlık, Bakanlıklar ile TBMM'nin 1 Eylül 2014 tarihinden 1 Temmuz 2016 tarihine kadar Taşıt Kiralama Giderleri toplamı yaklaşık 553.489.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde hangi kurumların hangi kadrolara istisnai memur atayabileceklerine ilişkin hüküm yer almakta olup, bu kapsamda, TBMM hariç Devlet Personel Başkanlığınca 1 Eylül 2014 ile 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında verilen toplam açıktan atama izin sayısı 280'dir.
 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz