banner641

Özgür: 22 trilyonluk ek bütçe neden verildi?

Büyükşehir belediye Meclisi’nin AK Parti’nin ret oylarına karşılık Başkanlığa 22 trilyon liralık ek bütçe aktarılmasına tepkiler sürüyor.

Özgür: 22 trilyonluk ek bütçe neden verildi?banner560

Konuyu gündeme taşıyan CHP Seyhan Belediye Başkan aday adayı ve Seyhan Meclis üyesi Fatih Özgür, Cumhuriyet savcılarını göreve davet ederek “Bu konu soruşturulmalı, sonuç halka açıklanmalıdır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz’a ekstra harcama yetkisi verilmesini eleştiren Özgür, şunları söyledi:

“Adana, hem büyük hem küçük bir şehir; Meşhur sözdür, “Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz” anlayışı bugün de geçerli;

Bir de “Şu gök kubbenin altında hiçbir şey, ilelebet gizli kalmaz” atasözü var.
Uzun süredir siyasi gündemde, ahlak ile de vicdan ile de uzaktan yakından alakasız, “tamamen duygusal” temeller üzerinden inşa edilmek istenen ibret verici gelişmelerin dedikodusu ayyukta.

Bunun yanında, iki de meşhur sözümüz var: Birincisi kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz, ikincisi ise, Adalet topal olabilir amma kör değildir. 5393 sayılı Belediyeler Yasası 41. madde hükmüne göre “Stratejik Plan ve Performans Programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder” Stratejik Plan seçim dönemini takiben o dönemi kapsayacak süre için, Performans Programı da her yıl, bütçeden evvel Meclis tarafından kabul edilip, Bütçe o Plana uygun yapılır. 5393 Sayılı Yasanın “Belediye Bütçesi” başlıklı 61. maddesinde de “Bütçenin performans programına uygun yapılması” hükmü tekrarlanmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 28. maddesi hükmüne göre, 5393 sayılı yasanın 5216 sayılı yasaya aykırı olmayan hususlar, Büyükşehir Belediyeleri için aynen uygulanır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Bütçe”ye dair 25. maddesinde, 5393 sayılı yasanın “performans programının bütçe için esas olması” amir hükmüne aykırı bir düzenleme olmadığından, Belediyeler Kanununun yukarıda söz ettiğimiz, Bütçenin Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olma koşulu Büyükşehirler için de caridir. Suç duyurusu’na konu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2013 tarihli kararı ile 2013 Bütçesi, Performans Programına uyulmadan, yeniden yapılmıştır.”

Belediye Meclisinde alınan bu kararlarla ilgili iki ihtimal bulunduğunu bunlardan birinin ‘Performans programına uygunluk’ hükmünün yerine getirilmediği, ikincisinin de ‘2013 yılı performans programının eylemli olarak değiştirildiği ifadesinin kullanılabileceğini kaydeden Fatih Özgür, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu durum, Büyükşehir Belediyesinin parasal sorumluluk altındaki bürokratları için de kişisel sorumluluklarını doğuracağından çok önemlidir.

Burada tek bir örnek yeteri kadar çarpıcı olacak: Alınacak yetki ile “kilit parke taşı” döşeli sokaklarda, “taş üzerine asfalt dökülecek.” Acaba bu yöntem “Performans Programında var mı?”

Böylece “dolgu malzemesi” olarak kullanılan “kilit parke taşları” o işlev için pahalı değil mi?

Bunun hesabı, AKP sayesinde Sayıştay, Belediyelerden hesap soramasa dahi, “Ruz-u Mahşerde” sorulmaz mı?

Kim ki yasaya aykırı bir metni “Bütçe” sayıp, ona göre düzenlenen evraka imza atar, Belediyeyi ilzam eden (borç altına sokan; para ödeyen) eylemleri nedeniyle şahsen sorumlu olup, suçlu düşeceklerdir.

Suç duyurumun değerlendirilmesi esnasında üzerinde durulması gereken bir diğer husus: Adana Büyükşehir Belediyesi adına,“Emanet Usulü/Doğrudan temin yöntemi ile” Yaptırılan İşlerde, kanunu dolanmak için aynı mahiyetteki işlerin bölünüp, iş toplam tutarlarının azaltılıp ihale zorunluluğundan kaçınılmasıdır ki bu da ayrı bir suçtur.

Böyle bir hukuki sakıncalar arz eden bir mesele, hele şu seçim arifesinde, elbette Siyasi partilerin örgütlerini alakadar etmesi gereken önemli bir durumdur.

Bilhassa bu konuda evvelce komisyonda ret oyu verenlerin şimdi birdenbire fikir ve oy değiştirmeleri çok ilginç, değil mi?

Bu konu şeffaf bir şekilde araştırılıp sonuç kamuoyu ile paylaşılmadıkça, haklı/haksız bir yana, başlı başına spekülasyon mevzuu olacaktır.

Sonuçta 8 ay sonra halkın önüne oy almak için çıkacak siyasi partiler, aydınlatılmadan bırakılması kendileri için zarar açık olan bu hususu önemseyip, araştırma yamalı;

Sonuçları kamuoyuna açıklamalıdırlar. Bunda sayılamayacak kadar fayda gördüğümden, konuyu gündeme getirdim.

Umar ve beklerim ki araştırma/soruşturma açılır.

Kim gerek görürse, ayrıntılarıyla görüşlerimi paylaşır, bunu halka ve mensubu olduğum siyasal partiye borç ve görev telakki ederim.”

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2013, 11:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner640