Türkmen çiftçiler için mücadelesini sürdürüyor

CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan TÜRKMEN, çiftçinin kabusu haline gelen, tabii afetlerden oluşan maddi kayıpların, devlet desteğiyle en aza indirgenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkmen çiftçiler için mücadelesini sürdürüyor
banner560

Konuyu gerek verdiği soru önergeleri ile, gerekse TBMM Genel Kurul toplantılarında aldığı sözlerle defalarda Meclis gündemine taşıyan Elif Doğan TÜRKMEN, son olarak TBMM Başkanlığına ilettiği Kanun Teklifi ile yine gündeme oturttu.

ÇİFTÇİ, KREDİLERİ FAİZSİZ OLARAK YAPILANDIRILDIĞINDA RAHAT BİR NEFES ALACAK

Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin verdiği Kanun Teklifinde, coğrafi konumu itibarıyla ülke tarımını olumsuz etkileyen birçok tabii afete maruz kalan ülkemizde, her yıl yaşanan kuraklık, yağış, dolu, sel, taşkın, don gibi doğal afetler çiftçimizin hasadını beklediği ürünü tarlada bıraktığına ve dolayısıyla çiftçinin büyük mağduriyet yaşadığına değinen Elif Doğan TÜRKMEN, “Çiftçinin kullanmış olduğu zirai kredilerin faizsiz olarak yeniden yapılandırılması ile mağduriyetinin giderilmesi ve yeniden üretime kazandırılması amaçlıyoruz.” dedi.
Çiftçinin her yıl yaşadığı bu olumsuzlukların üreticiyi günden güne borç batağına sürüklediğini ve üretim yapamaz duruma getirdiğini kaydeden TÜRKMEN, geçimini tarımdan sağlayan ve doğal afetlerden zarar gören çiftçilere yapılan borç ertelemesi yardımı da çiftçimizin sorununa çözüm olmadığına, sürekli ertelenen borçları ve önceden kullanmış olduğu zirai kredilerin birikmesi nedeniyle ödeme güçlüğü yaşadığına değindi.

AMAÇ ÜZÜM YEMEKSE BU TEKLİF KANUNLAŞMALIDIR

20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna eklenecek aşağıdaki madde ile çiftçinin rahat bir nefes alabileceğini belirten Elif Doğan TÜRKMEN, “amaç üzüm yemekse tüm partiler el ele verip bu kanunu desteklemelidir” dedi:  

“GEÇİCİ MADDE 2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere, kooperatiflerin ortaklarına ya da çiftçilere 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacakların, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerine başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksitinin 2018 yılı Ocak ayından başlamak ve iki ayda bir olmak üzere toplam on eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir.
Bu madde hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu madde kapsamına giren alacakların tamamının maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde alacak, ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup edilir. Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenen tutarlar bu fıkra hükümlerine dayanılarak red ve iade edilmez.”

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER