Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ahmet Uncu, 1 Eylül Dünya Barış Gününde yaptığı açıklamada; savaşa, ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı durmaya çağrı yaptı.

1939 yılının 1 Eylül tarihinde Nazi Almanya`sının Polonya’yı işgaliyle birlikte başlayan 2. Dünya Savaşıyla, İnsanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birinin yaşandığını belirten Uncu;  bu savaşta 16 milyondan fazla asker, 45 milyondan fazla sivil olmak üzere toplam 61 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiğini, kentlerin yok edildiğini ifade etti.

Uncu, Amerika’nın, Atom Bombası atarak Hiroşima ve Nagazaki kentlerini yok ettiğini, milyonlarca insanının ölümüne, yıllarca sürecek ölümlere, sakat kalmalara ve acılara sebep olduğunu belirterek, bu acıların bir daha yaşanmaması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1981 yılında 1 Eylül tarihini  "Dünya Barış Günü" olarak ilan ettiğini söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan savaşların, insanlar için yıkım, katliam, sağ kalanlar için de hayatların geri dönülemez şekilde parçalanması olduğunu kaydeden Uncu “Bu nedenle ırk, dil, din ve kültür farkı gözetmeden barışı savunmak, demokrasi, özgürlük ve eşitlik içinde bir arada yaşanabilecek bir dünya için mücadele etmek hayati önemdedir”  dedi.

Savaşlardan beslenen kapitalist anlayışın hakimiyeti nedeniyle dünyada özellikle de içinde bulunduğumuz coğrafyamızda savaşların devam ettiğini kaydeden Uncu, açıklamasına şöyle devam etti:

“İnsanların savaş ve zulüm nedeniyle katliamlar yaşadığı, baskı ve şiddet altında bir yaşama mahkum edildiği,  göçe zorlandığı,  özellikle kadınların ve çocukların zulüm gördüğü aynı zamanda ırkçılığın giderek yükseldiği günümüzde barış ve insan hakları için mücadele etmek daha da elzem hale gelmiştir.

Savaştan medet umanlar, insanların yok edilmesinin yanı sıra doğanın, çevrenin, kültürlerin de yok edilmesine sebep olmaktadır. Bu anlayış için kar hırsı, güç elde etmek, hakimiyet kurmak tüm insani değerlerin önündedir.

Bu nedenle savaşa karşı barışı, şiddet, baskı ve zulme karşı insan hakları ve demokrasiyi, ırkçılığa karşı her türlü ayrımın yok olduğu bir yaşamı, doğa talanına karşı, yeşili, ormanı, akarsularımızı korumak; bu amaçlar için barıştan demokrasiden yana olan güçlerle işbirliği içinde mücadele etmek en temel sorumluluklarımızdan biridir. Ülkemizde de savaştan medet umanlara, savaşlara karşı işbirlikçi tutum sergileyenlere,  halkların mağduriyetlerine neden olanlara karşı durmak da sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır.

TMMOB Adana İKK olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle ülkemizde ve dünyada barışın egemen olduğu bir yaşam için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız.”