Türkiye’nin sismik yönden aktif olan Alp-Himayala deprem kuşağında yer aldığını anımsatan JMO Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, “ülkemizin %93’ü deprem bölgeleri içinde yer alıyor. Nüfusun %98’i, sanayi kuruluşlarının %98’i barajların %95’i bu tehlikeli kuşak üzerinde bulunuyor. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor” dedi.

“TÜRKİYE’DE YAPI STOKU GÜVENLİKSİZ”

Çarpık kentleşme sonucu oluşan yapı stokunun güvenliksiz olduğunun, son günlerde çöken binalarla bir kez daha ortaya çıktığını aktaran Tatar şöyle konuştu;

“Aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alan ülkemiz, son günlerde meydana gelen depremler gibi,   gelecekte de değişik büyüklüklerde yaşamaya devam edecektir. Ancak, biliyoruz ki, aslında bir doğa olayı olan deprem; düşük standartlarda sağlıksız ve yasadışı bir yapılaşma, ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme, bilimsel normlara dayalı olarak yapılması gereken arazi kullanım ve yer seçimi kararlarının rantsal kaygılara yenik düşmesi gibi faktörler nedeniyle afete dönüşmektedir. Yine biliyoruz ki, doğa kaynaklı olan depremleri önlememiz mümkün değildir. Ancak, depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir.”

“ULUSAL DEPREM EYLEM PLANI UYGULANMALI”

Depremlere karşı farkındalık ve dirençlilik kültürü oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, bu kapsamda Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın ülke genelinde uygulanması gerektiğini kaydetti.  En kısa zamanda Adana için afet master planının hazırlanması ve Büyükşehir ile ilçe Belediyelerinde afetlerle ilgili olarak birimlerin kurulması gerektiğini ifade eden Tatar şöyle devam etti;

“Her tür ve ölçekte mekânsal planlar, afet risk azaltma planları ile deprem mastır ve sakınım planlarına altlık oluşturacak nitelikteki mikrobölgeleme etütlerinin tamamlanması sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm projelerinin riskli alanlar ve yapılar için sonuç alıcı uygulamalar olması gerekirken, asıl olarak rantsal dönüşüme hizmet ettiği görülmüştür. Kentimizde kentsel dönüşüm “rantsal dönüşüme” dönmüştür.”

“İLGİLİLERİ DEPREMR KARŞI DAHA KARARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, açıklamasının sonunda şu çağrıyı yaptı;

“Oda olarak ülkemiz yerleşimlerinde artan deprem riskleri karşısında  bir kez daha  Cumhurbaşkanını, TBMM Meclis Başkanını, ilgili Bakanları, Milletvekillerini, Yerel Yöneticileri, ilgili Kamu ve Özel sektör temsilcilerini, Üniversiteleri,  Meslek Örgüt temsilcilerini, Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticilerini depremlere karşı; daha duyarlı, daha kararlı ve daha mücadeleci olmaya çağırıyoruz. Ceyhan Depreminin 23. Yılı nedeniyle bir kz daha depremlerde yaşamını yitirenleri anıyor, oda olarak mesleki deneyim ve bilimin ışığında çözüme ortak olmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz”