Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Metin Güran, “Aile hekimlerine müjdeli haber yönetmeliği, hasta haklarını gözardı edip adeta hak kayıplarımızı gidermek yerine aile hekimlerini susturup, seçimlere hazırlık belgesine dönüşmüştür. Ek ödeme değil, emeğimizin karşılığı olan tek ödeme istiyoruz.” dedi.

"BU YÖNETMELİKLE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ DAHA BÜYÜK YARA ALACAK"

Aile hekimliğinde koruyucu hekimlik yerine günlük muayene sayısını artırmayı  teşvik eden, hak arayan sağlık çalışanlarının ücretlerini kesen, çalışanlar arasında ücret ayrımcılığı yapan, hak kayıplarını karşılamadığı gibi ücretlendirmeyi ilave şartlara bağlayan yeni yönetmeliği kabul etmededikleri ifade eden Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Metin Güran, aile hekimleri adına yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanının günlerdir ‘Aile hekimlerine müjdemiz var’ diye ilan ettiği yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 25 Ağustos 2022 sabahında resmi gazetede yayınlanması çalışanlar arasında bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin esası olarak kabul edilen koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetlerine  hizmet eden, hasta muayene sayısına bağlı ek ödeme  yönteminin yeni yönetmelikle hayata geçirilmesi, sağlıkta dönüşümle birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaratılan tahribatı daha net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Hasta başına ek ödeme yapılmasını , esasen sağlık hizmetlerinde yaşanan tıkanıklığın birinci basamak sağlık hizmetleri üzerinden giderilmeye ve yaklaşan seçimlerde halkın ‘memnuniyetini’ sözde artırmaya yönelik bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Böylece Bu yönetmeliğin koruyucu sağlık hizmetlerinin daha büyük yara alacağını ve toplum sağlığına daha büyük zarar vereceğini kamuoyuyla paylaşmak  isteriz.”

"BİZ, AİLE HEKİMLERİ BASKI, TEHDİT, CEZA İSTEMİYORUZ"

Dr. Güran şöyle Konuştu:

“Sağlık hizmeti, daha çok poliklinik sayısı, daha çok tetkik, daha çok ilaç değildir! Çıkartılan ek ödeme yönetmeliği bizi daha çok ilaç yazma, daha çok hasta görme baskısı altına itmektedir. Yeni ödeme yönetmeliğinde, aile hekimlerine ek ödeme yapılması ceza puanı koşuluna bağlanıyor. Son bir yıl içerisinde % 170 lere varan enflasyon karşısında eriyen ücretlerin artırılması ve hak kayıplarının giderilmesi için mücadele eden aile hekimleri ve diğer ASM çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin Anayasa mahkemesi tarafından hukuksuz bulunan, açık/şeffaf olmayan keyfi ceza puanına bağlı kılınması kabul edilemez.

Yeni yönetmelik adeta “Sus, yoksa maaşını keserim!” denilerek ek ücret sopa gibi kullanılmaktadır. Yönetmelikte sadece sesini çıkarmadan, çok hasta bakma şartı ile hekime ve çok az miktarda da ASM çalışanlarına ek ödeme yapılması getirilmiştir. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinden, aşılamalar, gebe izlemleri, takip işlemleri, kanser taramaları, otizm taramaları, eğitimler yok sayılmıştır. Ebe, hemşire, sağlık memuru ve acil tıp teknisyenlerinin emeği yok sayılmıştır. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının sorunları yönetmelik içinde yoktur. Bu ek yönetmelik, bir tüketim yönetmeliğidir. Çalışanı tüketen, sağlığı tüketen, yurttaşlarımızı tüketen sağlıkta dönüşüm zihniyetinin bir yansımasıdır.

BİZ, AİLE HEKİMLERİ OLARAK;

  • Yoksulluk sınırı altında performansa dayalı olarak çalışmak istemiyoruz.
  • Emekliliğimize yansımayan ödeme istemiyoruz.
  • Sağlığı ve emeğimizi tüketen düzenlemeler istemiyoruz.
  • Baskı, tehdit, ceza istemiyoruz.
  • Sağlığın kendisi ve sağlık hizmetleri tüketim nesnesi olsun istemiyoruz.
  • Performansa dayalı, koşullara bağlı ek ödeme değil emeğimizin karşılığı olan tek ödeme istiyoruz.”