Gizer: 2013 Atılım yılı olacak

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer, Adana ekonomisinin her türlü altyapıya sahip olduğunu söyledi:

Gizer: 2013 Atılım yılı olacak
banner686

 
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer, Türkiye’nin tarım, sanayi ve ticaret alanlarında en bereketli coğrafyasında yer alan Adana’nın, yatırım anlamında hareketli bir döneme girdiğini belirterek, “Çukurova Uluslararası Hava Limanı Haziran 2014’de hizmet vermeye başlayacak. Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın kargo taşımasına da imkan vererek bölge ihracatında ciddi bir ivme kazandıracak. Kurulması planlanan enerji yatırımları da, Ekonomi Bakanlığı’nca teşvik istatistiklerinde yapılan düzenlemelerden dolayı hız kazanmıştır. Otelcilik ve turizm sektörlerindeki yatırımlarla da kendisini yansıtan bu gelişmeler, 2013’e ilişkin beklentilerimizin yükselmesine neden olmuştur” dedi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer, 2012 yılını değerlendirdiği açıklamasında, 2013’ten beklentilerini de ifade etti. 2012 yılında Adana’nın ihracatını yüzde 3 oranında artırarak, Türkiye genelinde ihracatını en fazla artıran il konumuna geldiğini belirten Gizer, “Bu olumlu gelişme, kurulması planlanan rafineri, tersaneler, petrokimya yan sanayi, yassı demir üretimi ve diğer enerji yatırımları Adana’yı enerji ve yatırım bölgesi olma hedefine daha da yaklaştıracaktır. Adana ekonomisinin lokomotifi konumundaki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde de ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Yıllık 750 milyon dolar ihracat yapan Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin bu olumlu gelişmeler ışığında 2023’deki hedefi 4 milyar dolar olarak belirlenmiştir” görüşlerini dile getirdi.
Ali Gizer’in ATO Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklama şu başlıklardan oluştu:
 
Bölgemize yatırımcı ilgisi artıyor
2012 yılı ocak-ekim toplamında Adana iline toplam 2 milyar 738 milyon TL tutarında 59 adet belge düzenlenmiş ve öngörülen istihdam 1.386 kişi olarak belirlenmiştir. 2011 yılında ise 1 milyar 639 milyon TL tutarında sabit yatırımlı 78 adet teşvik açılmış ve öngörülen istihdam 3.749 olarak gerçekleşmişti. Ocak-ekim  itibariyle Adana ili toplam yatırım tutarı 2 milyar 738 milyon TL ile en fazla yatırım teşviki açılan iller arasında 2. sırada yer almıştır. Sektörel bazda incelendiğinde yatırımların yüzde 87'sinin enerji sektöründe olduğu anlaşılmaktadır. Yatırım teşviklerinde iller bazında Adana ili enerji yatırımında ilk sırada olup Türkiye toplam enerji yatırımının yüzde 23'üne karşılık gelmektedir.
Diğer yandan yabancı sermayede; Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 1954-2011 yılı sonu itibariyle kümülatif toplamda Adana’da 45 ülkeden toplam 215 yabancı sermayeli şirket faaliyettedir. Bu firmaların yüzde 21’i Almanya, yüzde 10’u A.B.D. ,yüzde 9’u Irak, yüzde 8’i, Suriye ve yüzde 5’i de Hollanda sermayelidir.
Türkiye’de faaliyette olan yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 0,7’si Adana ilinde faaliyet göstermekte olup iller sıralamasında 10. sırada yer almaktadır. Uluslararası sermayeli şirketlerin merkezlerinin çoğunlukla büyük illerde kayıtlı olması sebebiyle uluslararası doğrudan yatırım girişleri büyük illerde yoğunlaşmış görünmektedir. Bunun sebebi yurtdışından gerçekleştirilen sermaye transferlerinin yatırım tesislerine değil, şirket merkezlerine yapılmasıdır.
Uluslararası sermayeli firmaların sayılarının illere göre birikimli toplamlarda bir önceki yıla göre değişim oranları incelendiğinde ise; 2011 yılında Adana ilinde yabancı sermayeli şirket sayısında yüzde12,4 artış gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl şirket sayısında yüzde 10,2 artış gerçekleşmişti. En fazla artış yüzde 16,1 ile İzmir ile yüzde 14,8 ile Mersin ve yüzde 13,2 ile Aydın illerinde gerçekleşmiştir.
Adana ilinde 2011 yılı itibariyle faaliyete geçen yabancı sermayeli firmaların sektörel  dağılımlarına göre en fazla toptan ve perakende ticarette yabancı sermayenin yoğunlaştığı ardından imalat sanayi ve tarım sektörlerinin sıralandığı görülmektedir. Toplam 215 yabancı sermayeli şirketin yüzde 39’u toptan ve perakende ticareti, yüzde 25’i imalat, yüzde 9’u da tarım sektörü, yüzde 7’si inşaat, yüzde 4’ ü gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri ve yüzde 4’ü de madencilik ve taş ocakçılığı sektörleri ile ağırlıklı olarak faaliyet göstermektedir.
 
banner625Tarım arazilerimiz en iyi şekilde değerlendirilmeli
İlimiz, yüzölçümünün yaklaşık yarısıyla tarım yapılabilen tek il olma özelliğinin yanı sıra, pek çok tarım ürününde, ülke ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının getirdiği zengin alüvyon toprak sayesinde çok çeşitli ürünler elde edilebilmektedir. Ayrıca ilimizin sulama probleminin de olmaması, ürün miktarında ve kalitesinde artış sağlamaktadır. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda, Adana’nın müthiş bir tarımsal üretim potansiyeli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yöndeki potansiyeline uygun olarak Adana ve Çukurova’nın özellikle son yıllarda tarım teknolojisindeki son gelişmeleri bünyesine uyarlamış olması, bölgemizin tarım sektöründe önümüzdeki yıllarda da giderek yükselen bir değer haline geleceğini ortaya koymaktadır. Bugün bölgemizdeki birçok tarım işletmesinde öylesine gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır ki, bizler bu gelişmeleri büyük bir mutluluk ve gururla izliyoruz. Bu anlamda ülkemizde iyi tarım uygulama şartlarının, tüm sektör çalışanları tarafından benimsenip, doğru şekilde uygulanması ve uygulatılması, bölge tarımımızın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.
 
2013 yılından beklentilerimiz
2013’ün Adana ve Çukurova ekonomisi için son derece olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir istikrar, toparlanma ve istikrar yılı olacağı inancındayım. Yani, 2013 yılı, 1960’lı yıllardaki sanayi kenti ve işsizliğin neredeyse sıfır noktasında seyrettiği Adana’nın yeniden eski günlerine kavuşması sürecinde önemli bir kilometre taşı olacak. Çünkü bunun için her türlü altyapı hazır. Bereketli topraklarımız, Adana’yı Enerji Yatırım Bölgesi haline dönüştürecek olan Teşvik Yasası, bakir sahillerin turizm teşvik kapsamına alınması, başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkeye kaliteli hizmet sunmamızı sağlayan “Sağlık Turizmi Projesi” gibi çok sayıda avantajımız bulunuyor. 2013’ün, yatırımlar için en uygun bölgenin Çukurova olduğunun, birbiri ardına bölgemize gelecek büyük ölçekli stratejik yatırımlarla tüm dünyaya kanıtlanacağı bir yıl olacağına inanıyorum.
Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2012, 12:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner739

cyberturk.biz