Sönmez: Adana’nın geleceğini planlamalıyız

ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez, 2012’de beklentilerin bir kısmının gerçekleşmediğini belirterek 2013’te Adana’nın geleceğinin planlanması gerektiğini söyledi

 Sönmez: Adana’nın geleceğini planlamalıyız
banner686


Geride bırakılan 2012 yılının Adana ve bölge için istenilen verimlilikte geçmediğini belirten Adana Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Sönmez, buna karşın 2013 yılının çok daha verimli geçmesini sağlayacak önemli çalışmaların yapıldığı bir yılın geride bırakıldığını bildirdi. Çukurova’nın yetişmiş insan gücüyle, sanayi altyapısıyla, tarımıyla, bereketli topraklarıyla gelecek vaat ettiğinin altını çizen Sönmez, 2013 için umutların devam ettiğini ifade etti.2012’nin en önemli olayının Adana’nın Adanalılık ruhu çerçevesinde birleşmesi olduğunu kaydeden Sönmez, Adana’nın en büyük kazancının da bu olduğunu vurguladı. Odaların ve STÖ’lerin bir ahenk içinde çalışarak bu birlikteliğin daha ileriye taşınması noktasında ellerinden geleni yaptığının altını çizen Sönmez, 2013 yılında tam bir bütünlüğün sağlanmasının kentin geleceği için de önemli olduğunu aktardı. Adana’nın büyük bir kent olduğunu ve büyük kentlerin de büyük işler başardığını anlatan Sönmez, Adana’da paranın, yetişmiş insan gücünün, tarımın, sanayinin turizmin ve sağlık sektörünün var olduğunu belirterek, kentin bu değerlerle planlı bir büyümeyi gerçekleştirmeye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Sönmez, “Bu planlamayı yaptığımız zaman iş insanlarımız Adana’ya ve Çukurova’ya çok ciddi yatırımlar yapacaklar” dedi. 2013’ün çok daha verimli olması gerektiğinin altını çizen Sönmez, kentin geleceğinin planlanmasıyla birlikte projelerin yaşama geçirilmesi noktasında lobi çalışmasının da daha kolay yapılabileceğini vurguladı.
Gazetemize 2012 yılının ekonomik değerlendirmesini yapan ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez, 2012’nin Adana ve bölge için somut gelişmelerin olmadığı bir yıl olduğunu savunurken, 2013 yılının ise umut yılı olduğunu söyledi.
2012 DAHA VERİMLİ OLABİLİRDİ
2012 Adana için ekonomik anlamda nasıl bir yıl oldu?
2012’de ne yazık ki bölgemizle ilgili somut gelişmeler olmadı. Yarattığımız ekonomiye de haksızlık yapmamalıyız. Ekonominin umut tarafı iş insanlarını heyecanlandırır ve yatırıma kararlılığı devam ettirir. O devam ediyor. Çünkü, bölgemiz gerçekten çok önemli bir kaynak. Yetişmiş insan gücüyle, sanayi altyapısıyla, tarımıyla, bereketli topraklarıyla gelecek vaat ediyor. Adana bu potansiyele sahip ve bu umut da devam ediyor ama 2012 yılında ekonomide beklentilerimiz daha fazlaydı. Bunların ne yazık ki üst düzeyde gerçekleşmediğini hepimiz biliyoruz. Bu gerçekleşmeyecek anlamında da değil. 2013’ün bunların gerçekleşeceği yıl olmasını ümit ediyoruz.
Gerçekleşmeyen beklentilerden örnekler verebilir misiniz?
Örneğin Adana’da imar sorunu çözülebilirdi. İnşaat sektörü Türkiye’de şu anda ekonominin yüzde 6-7’lik bir payını oluşturuyor ve gelecekte bu oranın yüzde 12-13’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu bağlamda kent dinamiklerini hareketlendirme açısından imar sorununun çözülmesi önemliydi. Biz Adana’da ekonomi büyüklüğümüzün içerisindeki o yüzde 6-7’lik kısmını yakalayamadık. Sayın Başbakanımızın Adana’da sözünü verdiği, kentimiz için gerçekten yapılması gereken projeler de ne yazık ki henüz bekliyor. Yumurtalık-Ceyhan bölgesinde yapılacak yatırımlarda da somut olarak bir gelişme olmadı. Bunlar gelecek yıllara daha hazır bir Adana’nın oluşması için çok önemliydi ve bu noktada 2012 yılının iyi değerlendirilemediğini söylememiz gerekiyor.
Gerçekleşen beklentiler var mı?
Elbette ki var. Adanalı iş insanları, sanayiciler, çiftçiler, tarım sektöründeki iş insanları olağanüstü zor şartlarda mücadelelerini ve iş gelişimini gerçekleştirdiler. OSB’de yatırımlar devam ediyor. Kendi üyemiz de olan birçok firma kapasite geliştirme yönünden ya da yatırımlar yönünden 2012’de ciddi girişimlerde bulundu. Bunlar bizim için mutlu edici gelişmelerdi. Ayrıca 2011’deki işsizlik oranının 2012’de azalması da önemli bir gelişmeydi.  Sayın Valimizin çok enerjik ve dinamik yapısı Adana’ya farklı bir ivme kazandırdı. İş insanları kendini geleceğe biraz daha pozitif yönde hazırladı. Bunlar Adana için tabiî ki 2012 yılında altlarının çizilmesi gereken önemli gelişmelerdi. 2012’den beklentiler daha yüksekti bu nedenle 2012’yi daha verimli kullanılabilirdi. Burada hepimizin genel bir eksiği var.
ADANA, ADANALILIK RUHU ÇERÇEVESİNDE BİRLEŞTİ
Sizce, 2012’de Adana için yaşanan en önemli olay neydi?
2012’de Adana, Adanalılık ruhu çerçevesinde birleşti. Bana göre 2012’de öne çıkan bir şey bu. Sivil toplum örgütleri, odalarımız, yerel yöneticiler bir araya geldi. Sayın Valimiz Hüseyin Avni Coş’un bunda çok önemli bir katkısı oldu. Kent bütünleşti ve bu Adana için çok önemli kazançlar. Bu taraftan baktığımızda Adana’nın 2013 yılında iyi bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum.
Bu birliktelik 2013’e nasıl yansır?
Bana göre bu, Adana’nın en büyük kazancı oldu ve 2013’te bu temellerin üzerine binayı yapacağız diye umut ediyorum. Burada ADSİAD’ın da hakkını vermek lazım. Bu işte hem yönetim kurulum, hem üyelerim çok ciddi katkı koyup bir başlangıç yaptılar. Çukurova GİAD’ın, AGİAD’ın, MÜSİAD’ın ve diğer derneklerin projeleri de arka arkaya geliyor. Herkes bu birlikteliği inanılmaz bir noktaya taşımaya çalışıyorlar. Odalarımız da bir ahenk içinde çalışıyorlar. Odalarımız ve sivil toplum örgütleri arasındaki mesafeyi daha da kısaltmamız ve tamamıyla bir bütünlük içerisinde olması lazım. O da inşallah 2013 yılında gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.
2013’te şu mutlaka olmalı dediğiniz bir şey var mı?
2012’de ADSİAD olarak çok önemli toplantılar yaptık. Biri bölgesel kalkınmayla ilgili olan.  Bu çok önemli. Çukurova Üniversitesi çok büyük katkı koydu. Güçbirliği Vakfı’yla birlikte “2023 Vizyon” ad altında yaptığımız toplantılar çok önemli. Bunlar 2012’de başlayıp 2013’te somut olarak projelenecek ve plan haline gelecek önemli projeler.
KENTİN GELECEĞİNİN PLANLANMASI LAZIM
Bu projeler neyi getirecek?
Adana büyük bir kent ve büyük kentler büyük işler başarırlar. Adana’da para, yetişmiş insan gücü, tarım, sanayi, turizm, sağlık sektörü var. Bunlar içerisinde planlı bir büyümeyi gerçekleştirmeye ihtiyacımız var. Yatırımcı ‘Ben bu işi yapacağım’ dediği zaman kendi öngörüsünün dışında somut bilgilere ihtiyacı var. Yani daha spesifik ‘ara mamulü nasıl üretiriz, enerji sektörünün hangi noktasında olmamız lazım’ gibi bilgiler. Yani kent mastır planımızın önümüze konması lazım.
Bu sözlerinizden 2013 yılının planlama yılı olması gerektiği anlamını çıkarabilir miyiz?
Evet. Bu planlamayı yaptığımız zaman iş insanlarımız çok ciddi yatırımlar yapacaklar. Örneğin tarım bizim lokomotif sektörümüz ve iyi planlamamız lazım. 2013’te tarımın çok daha önemli bir noktaya taşınacağını düşünüyorum. Tarımın gelecekte stratejik bir sektör olduğunu dünya kabul ediyor.  Tarımda, birkaç evreli sanayileşme yapılabilir ve Adana’nın başarabileceğine inanıyorum çünkü Adana ve bölgenin ticaret merkezi.
Adana sadece tarım sektörüne mi yoğunlaşmalı?
banner625
Hayır tam tersine, ticaret merkezi derken sadece alışverişin yapıldığı bir kent değil hizmet sektörünün geliştiği bir kentten söz ediyorum. Finans, sağlık, turizm ve eğlence gibi alanlarda gelişmemiz gerek. Kentler artık yaşanabilirlik düzeyleriyle rekabet ediyor ve insanların burada öyle bir kültürle yaşamsal kalitenin oluşturulması gerek. Yani insanların ‘Ben bu kentte yaşarım’ demesini sağlamalıyız.
Sanırım her şey söz ettiğiniz planlamaya bağlı…
Evet. Adana, yeni vizyonunu oluşturmuş ve 20-50 yıl sonra nerede olacağını belirlemiş bir kent olmak zorunda. Adana’nın önündeki en büyük problemler bunlar. Bunları planladığımız zaman Adana’yı hiç kimse tutamaz. Türkiye’de 2023 hedeflerini en kolay yakalayabilecek bölge Çukurova. Yakalayabilmek için de yapacağımız tek şey planlamak. Örneğin GSMH içindeki döngüye baktığımızda Adana’nın ciddi bir büyüklüğü var ancak ihracatta ne yazık ki kendinden daha küçük illerden daha az ihracat yapıyor. Demek ki Adana ihracata yönelik bazı mamullere önem vermeli. Onun için de Adana’nın bir vizyon oluşturması lazım.
2013 umut yılı diyebilir miyiz?
2013 Adana’da hem sanayinin hem tarımın hem de yaşam kalitesinin yükseleceği bir yıl olacak diye düşünüyorum. 2012’de hedeflerimizi belki yakalayamadık ama 2013 için iyi hazırlıklarımız oldu. Umutlarımız arttı.
ADSİAD OLMASI GEREKEN KONUMA GELDİ
ADSİAD’ın bu konudaki oynadığı rol nedir?
Biz öncelikli olarak ADSİAD’ı olması gereken konuma taşıdık. Yani Adanalı sanayici işadamlarının görevini tanımladık. Kenti senkronize etmemiz lazım. Herkese bir göre tanımı vermemiz lazım. Bazı derneklerimiz ya da kurumlarımız kendine vazife olmayan işlere bulaşıyorlar. Buna gerek yok her kurumun kendi işini yapması lazım. ADSİAD da kendi işini yapmaya başladı. Kentin dinamiklerini hareketlendirme işini sanayici işadamları yapabilirdi. Bizim açtığımız yoldan da diğer STK’ların gelmesini sağladık. Kenti elimizden geldiğince yönlendirmeye, senkronize etmeye çalıştık. Bunu gören diğer kurumların da katkısıyla yürüttük bu süreci. Projelerimizin asıl önemi buydu. Eğer kenti senkronize edebilir, insanları doğru bir amaca doğru yönlendirip kendi işlerini yaparak geliştirebilirsek işte o zaman Adana’yı kimse tutamaz
ADSİAD’ın yerli otomobil projesinde bir gelişme var mı?
Bunu ciddiye alıyoruz ve devam ediyoruz. Bunun altında makro düzeyde ve birlikte yapılabilecek, belki Adana’nın sahip olabileceği başka fikirler de var. Çukurova Elektrik ve Akbank örneklerinde olduğu gibi. Bunlar o günün koşullarına göre biraraya gelinmiş ve başarılı olmuş projelerdir. Bu şekilde geliştirilebilecek, belki yeni projeler yaratma açısından bir örnek olsun istedik. Bunu Adana, Adanalı iş insanları, girişimciler yapabilir dedik. Yaparsak yan sanayi gelişir. Otomotiv sektörü bu bölgede her şeyini kendi imal edebilen bir noktaya gelebilir. Yassı çelik bölgemizde yapılıyor. Yakın bir gelecekte petrokimya gelişecek. Bununla beraber plastik sanayi çok gelişecek. Bununla beraber teknolojisi yüksek sanayi yapabilecek kültüre ve altyapıya sahibiz. Dolayısıyla bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu diğer farklı sektörlere de örnek olabilir diye düşünüyoruz.
ADANALIYIM DEDİRTMEK GEREK
ADSİAD 2012’de Adanalılık ruhunun geliştirilmesine yönelik projeleriyle de adından söz ettirdi. Başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Adana insanı ve Adana çok özel. Buradan yetişen sanatçılarımız, yöneticilerimiz dünyanın her yanında. Onları anlatmaya sayfalar yetmez. Çok az kente nasip olur bu. Bu yüzden “Adana’yı Seviyorum” adında bir proje ürettik. Bu insanların tamamını Adana için Adanalılık ruhuyla bir araya getirebilmek için. Bunu yapabilirsek o zaman Adana gerçekten kendi yetiştirdiği insanlar için de özel bir şey olur. Projemiz çok ses getirdi. Her yerden ilgi görüyor. ‘Ben Adana için bunu yapmak istiyorum’ diyor. Çukurova GİAD’ın yapmış olduğu ‘Hayalimdeki Adana’ projesi de ilk gününde çok ilgi gördü. Adana’nın yaratıcı ve özel bir kent olduğunu görmek ve o şekilde yaşatmak lazım. Adanalı olduğu halde Adanalıyım demeyen insanların Adanalıyım demesi ya da Adanalılık ruhunu anlaması lazım. Adana sadece para kazandıran bir kent değil. Kültür sanat, zenginlik, sanayi, tarım kültürü ve iyi bir yaşam kalitesi öğreten bir kent.
SÜRPRİZ PROJELER
ADSİAD’ın 2013’te yaşama geçireceği yeni projeler var mı?
Bir arkadaşımız ‘Bir projeyi başlatıyorsunuz sonra bir bakıyorum ki birinin elinde gidiyor’ dedi. ADSİAD işte bunu yapmak istiyor. Biz başlatalım, birileri alsın götürsün. Kentte yapılacak işler belli bin tane iş yok, bir işi de bin kişinin yapması anlamsız. Önemli olan aynı amaca yönelik o işleri senkronize edip yürütmek. ADSİAD bunu yapıyor. Devamlı projeler üretmeye ve diğer kuruluşun ya da girişimcinin önünü açarak yürütmeyi sağlamaya devam ediyor. Çok başarılı işler yapan ADSİAD Akademi’miz sertifika programlarıyla üniversitelerimizde devam edecek. Kente 1-2 sürprizimiz de var. Bunlardan bir tanesinin kuruluşunu önceki gün gerçekleştirdik. Kenti kent yapan olgulardan bir tanesini kente kazandırdık. Onun lansmanını yapacağız. Yine sanayicilerimizin önünü açacak önemli bir girişimimiz var. Onun da altyapısını hazırladık. Önümüzdeki yıl inşallah onu da başlatacağız. Adana lobisini oluşturmak için ciddi bir çalışma gerçekleştireceğiz.
LOBİ İÇİN PLANLAMA ŞART
Aynı partinin milletvekillerinin bir araya gelemediği Adana’da tüm milletvekillerini bir araya getirebilecek misiniz?
Kent istişare kurulunu toplayan tek kurum ADSİAD oldu. Sayın Valimiz, tüm belediye başkanlarımız, bütün oda başkanlarımız, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kalkınma ajansı genel sekreteri, kaymakamlarımız, hepsi ADSİAD ev sahipliğinde biraraya geldi. Biz bunu başardık. Şimdiki hedefimiz de bunu milletvekillerimizle yapmak. Adana’nın geleceği birliktelikten geçiyor. Eğer birlikte yapabilirsek adana o zaman gerçek büyüklüğe erişebilir.
Milletvekillerini bir araya getirmek Adana lobisinin oluşturulması için yeterli mi sizce?
O insanları topladığınızda ‘Projemiz bu. Biz bunu istiyoruz hadi yürüyün’ demeniz gerek. Bunu yapmadığınız zaman gelip fikirlerini söylüyorlar ve doğal olarak politika yapıyorlar. Politika olmadan bir hedef için gelin bunu yapın diyebilmeliyiz. Orada politikalar değil Adana ön plana çıkmalı ve “Biz bu planı yaptık. Milletvekillerimiz olarak da sizden bunu yapmanızı istiyoruz” diyeceğiz.  Bunu yapmadığımız  sürece o insanların bir araya gelip de hadi Adana için kolkola girdik şunu yapalım demenin bir mantığı yok.

ADANA (GÜNAYDIN)- VURAL KÖSE

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2012, 17:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner739

cyberturk.biz