banner785

Mehmet Bunsuz "Sendikama dokunma"

1995 yılından bu yana sendika olarak tanınma çabası içerisinde bulunan DİSK Emekli-Sen, Ankara Valiliği’nin davacı konumunda olduğu dava sürecinde. Sendikalarının kapatılmak istenmesine tepki gösteren Emekli-Sen üyeleri, “Sendikama dokunma…Ülkemizden ve emeğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yılgınlık yok!” dediler.

Mehmet Bunsuz "Sendikama dokunma"
banner686

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden DİSK Emekli -Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Bunsuz; emeklilerin yıllarca artı değer ürettiğini, gerek üreterek ve gerekse de ödediği vergilerle ülkenin refahı için çaba gösterdiğini dile getirdi.

“YARGI BAĞIMSIZLIĞINI YİTİRDİ”

Bunsuz, “Biz Türkiye emeklilerinin temsilcisi, 13 milyonun sesi DİSK Emekliler Sendikasıyız.

Bugün bağımsızlığını çoktan yitirmiş bir yargı sisteminde, iktidarın istekleri doğrultusunda sendikamız türlü oyunlarla kapatılmaya, örgütlü mücadelemiz engellenmeye, 13 milyon emeklinin sesi kısılmaya çalışılıyor” dedi.

1995 yılından bu yana sendika olarak tanınma çabası içerisinde olduklarını, Ankara Valiliği’nin davacı konumunda olduğu “Sendikal faaliyetin durdurulması ve sendikanın kapatılması” konulu dava sürecine girdiklerini belirten Bunsuz; “Emekliler Sendikası olarak; uluslararası sözleşmelerden doğan bir insan hakkının kullanılması amacıyla kurulan ve yine insan hakları çerçevesinde faaliyetini sürdürmekte olan bir sendikayız.

Sendikamızı kapatmaya cüret edenler, bizlere sendika kuracak nitelikleri taşımadığımızı söylüyor. Tarihin hangi döneminde olursa olsun işçilerin örgütlenmeleri engellense bile mücadelesi sürmüştür, sürmeye de devam edecektir. Mücadele tarihimiz; Anadolu topraklarında kökleşmiştir. İşçi sınıfı her seferinde yeniden ayağa kalkmasını bilmiştir” diye konuştu.

Mehmet Bunsuz konuşmasının devamında şu görüşleri dile getirdi;

Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Avrupa Komitesi, ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı… tüm bu hak mücadelesi tarihinin çıktısı kurumlar ve imzalanan anlaşmalar ‘herkesin çıkarlarını savunmak için sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkını’ kabul etmektedir.

Anayasamızın 90.maddesine sonradan eklenen 90/son’da ‘usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarda kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır’ denilmektedir.

Bu kapsamda temel hak ve özgürlüklerden biri olan sendikal hakların ihlaline sebebiyet verilmemesi adına iç hukukumuzdaki ilgili hükümlerin uluslararası sözleşmelere uygun olarak bu sözleşmeler ile paralelleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekir.”

Vazgeçmeyeceklerini, kapatılmaları halinde daha güçlü ve yaygın örgütlenmelerle mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Bunsuz; “Emeklilerin olduğu her ev, her mahalle, her sokak, her alan sendikadır. Her bir emeklimizin zihni ve fikri sendikadır. Ellerimizin ve yüreklerimizin bir araya geldiği her an sendikal mücadele yükselmektedir” diye konuştu.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de yaptığı konuşmada; yıllarca çalışmış ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olan emeklilerin insanca yaşama standartlarına kavuşması için maaşların iyileştirilmesi, emekli ücretleri arasındaki dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Emeklilik sonrası yaşamı kolaylaştıracak politikalar belirlenmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesini isteyen Başkan Esendemir; “Bugün ülkemizde 13 milyon emekli bulunmaktadır. Geride kalan yıllar içerisinde emekli maaş bağlama standartlarında 3 kez değişiklik yapılmış ve çeşitli mağduriyetler yaratılmıştır. Maaşlar arasındaki dengesizlik, Anayasamızın eşitlik ilkesini de zedelemektedir. Ayrıca ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ diye azımsanmayacak bir kitle oluşmuş durumdadır. Bu sorunun da yasal düzenlemeler yapılarak bir an önce çözülmesi gerekmektedir” dedi.

DİSK Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Bunsuz ile birlikte DİSK Emekli-Sen Çukurova Şube Başkanı Zeliha Divarcı, DİSK Emekli-Sen Akdeniz Kadın Kolları Başkanı Berrin Menziletoğlu, DİSK Emekli-Sen Doğu Akdeniz Kadın Kolları Başkanı Semra Sevinç’in de katıldığı ziyarette; ÇGC Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy da yer aldı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sinan Hacıömeroğlu - Trabzon
Sinan Hacıömeroğlu - Trabzon - 11 ay Önce

Tüm illerde örgütlü bir çalışma ile sokağa inmeden sesimizi ve varliğımızı kabul ettiremeyeceğiz.

SIRADAKİ HABER