Çukurova Bölgesinde yoğun bir şekilde ekimi yapılan birinci ürün dane mısırda üretim sezonu sonuna yaklaşılırken üreticileri hasat heyecanı sardı. Mısırın hasadı sonrasında bazı üreticilerin bir sonraki sezona hazırlık yapmak ve daha iyi bir toprak hazırlamak için tercih ettiği anız yakmanın hem çevre hem de toprak sağlığı için zararlı olduğu belirtilerek üreticiler uyarıldı. 


Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, 2021 yılı üretim sezonunda Ceyhan, Yüreğir, Karataş, Kozan, Seyhan ve İmamoğlu ilçeleri başta olmak üzere Adana genelinde yaklaşık 800 bin dekar alanda birinci ve ikinci ürün mısır ekimi yapıldığını belirterek hasat sonrası anız yakılmaması konusunda üreticilerden duyarlılık beklediklerini ifade etti. Anız yakılması sonucunda gerek tarımsal ekosistem, gerekse doğal ekosistemin tahrip edildiğini ifade eden Tekin, ‘‘Özellikle topraktaki karbon (C) ve azot (N) dengesi yok olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir. Organik madde miktarını azaltan anız yangınları, mikrobiyolojik aktiviteyi geriletmekte, topraktaki faydalı mikroorganizmalar yok olmakta, toprağın su tutma kapasitesi azalarak zamanla toprak verimliliği düşmektedir.’’ dedi. 


Adana Valiliğinin 1 Nisan 2021 tarihinde yayınladığı 2021 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi konulu genelgeyi de hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Tekin, bu genelgeye göre anız yakmanın yasak olduğunu yasaklara uymayanlara ilgili kurumların 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre cezai işlem yapma yetkisi bulunduğunu da söyledi. Tekin, ‘‘2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesine dayanılarak 2021 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 24 Aralık 2020 tarih ve 31344 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 2021/1 no'lu tebliğde belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde "2872 sayılı Çevre Kanunun 20. inci maddesinin (l) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 80,39 TL idari para cezası verilir" hükmü bulunmaktadır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda bu ceza beş kat artırılmaktadır. Üreticilerimizden hem cezai durumla karşılaşmamaları, hem de çevre ve doğal ekosistem sağlığı açısından mısır hasadı sonrasında anızlarını yakmamaları konusunda duyarlılık bekliyor, bereketli bir hasat dönemi diliyorum.’’ şeklinde konuştu. 
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, anızı yakmadan parçalayıp toprağa karıştıran tarımsal mekanizasyon aletlerinin kullanımı veya anızlı tarlanın doğrudan işlenip ekilmesini sağlayan yöntemlerin tercih edilmesinin sürdürülebilir çevre ve ekosistem için daha doğru olacağını da sözlerine ekledi.