Yoksa 'Teşekkür' yerine 'Ceza' mı?

Adana Tabip Odası önünde bir araya gelen Adana Tabip Odası, Genel Sağlık İş ile Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yönetici ve üyeleri yeni çıkan ‘Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’ne tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

Yoksa 'Teşekkür' yerine 'Ceza' mı?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in de katıldığı etkinlikte kurumlar adına açıklamayı Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş okudu.

BU ‘AİLE HEKİMLİĞİ YASAK VE CEZA YÖNETMELIĞİ’ Mİ?

Uzm. Dr. Menteş, “Yeni çıkan yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli’nde yapılan değişiklikle fiil sayısı 35’ten 40’a çıkarılarak adeta ‘Aile Hekimliği Yasak ve Ceza Yönetmeliği’ oluşturulmuştur. Bu yönetmenliği kabul etmiyoruz.” dedi.

EVRENSEL YASAL DÜZENLEMELERE AYKIRI

Uzm. Dr. Menteş konuşmasını şöyle sürdürdü “Yönetmeliğin ihtar puan cetveline eklenen 39. yeni ek maddeye göre: ‘Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuramlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı’ olarak tanımlanıyor. Bu Anayasaya ve ülkemizin kabul ettiği evrensel yasal düzenlemelere aykırıdır.  Sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama hakları, 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ortadan kaldırılıyor.”

HİÇ BİR HUKUK KURALINDA YOK

“5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun’da disiplin süreçlerine ilişkin hiçbir hükme veya atıfta bulunulmazken “ihtar puanı” adı verilen bu sistemi kabul etmiyoruz. Aynı sözleşmenin 7. maddesi başta olmak üzere ASM sağlık çalışanlarının mevcut iş güvencesi; kanuni dayanağı bile bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla işten atmalar kolaylaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılacaktır. “Entegre sağlık hizmeti sunan birimlerde; mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi durumunda sözleşme feshi uygulanacaktır “ ifadesi kabul edilemez. Puan Cetveliyle çelişen, hiçbir disiplin, hukuk kuralında olmayan ’mazeretin kabul görmediği’ bir ceza yöntemi bizlere reva değildir.”

BU YÖNETMELİK KABUL EDİLEMEZ

Bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden ihlallerinde, ihtar puanı iki kat olarak uygulanır.’maddesi gibi maddeler ASM çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran, sözleşme fesihlerini kolaylaştıran Ceza Yönetmenliği kabul etmiyoruz. Performansa bağlı güvencesiz çalışan ASM çalışanlarına aşı, bebek ve gebe izlemlerinde olduğu gibi negatif performanslarına kronik hasta yönetimi ek görev ve sorumluluğunu da yüklemesi pandemi sönümlenmemişken bilimsel bir tutum değildir. Ücretlerde iyileşme için katsayı değişikliği beklerken ceza ve yasaklar getirildi, Sağlık Bakanlığı hak edişlerin de düşeceği bir Ceza Yönetmenliğine imza atmıştır. Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshinin kolaylaştıran, sözleşmeyi yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi bir yaptırımlar getiren, görevden uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler dayatan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin de gider başlıklarına ekleyen ancak aylıklara yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerinin taleplerinin karşılanmayan sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Sağlık bakanlığının bu baskıcı tutumuna karşı mücadele edeceğimizi, yönetmeliğin iptali için hukuki yolları ve her türlü fiili mücadele yollarını sonunadek kullanacağımızı bildiriyoruz.”

DOÇ. DR. ÖKTEN, “HEKİMLERE TEŞEKKÜR YERİNE CEZA VERİLİYOR”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, yaptığı konuşmada “Pandemi süresince tüm hekimler canla başla çalıştılar. Hekimlik en fazla hastalanan en fazla ölen meslek gurubu oldu. Sağlık Bakanlığı hekimlere teşekkür edeceğine aksine Aile Hekimlerini cezalandırma yoluna gidiyor. Bu cezalandırma yönetmeliğini Türk Tabipler Birliği ve tüm Tabip Odaları olarak red ediyoruz. Böyle bir yönetmeliği kınıyoruz.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2021, 10:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER