Sarı sıcak, bu havalar nasıl olacak..! (II)

Kapıdan dışarı adım atmak, zor geliyor. Gölgenin gücü, sıcağa yetmiyor. Dışarıda olmak, hamamda olmaktan farklı görünmüyor. Sürekli ateşi harlanan, suyu kaynayıp buharlaşan bir hamam, dört bir yanımızı sarıyor. Nefes almak, sanki ateşi solumak… İnsan eliyle dünya kirleniyor, kirlendikçe ateşi çıkıyor. Temizlemek, yine biz insanlığa düşüyor. Aksi halde; sarı sıcak, bu havalar nasıl olacak! 
Son yıllarda bölgemizde, ülkemizde ve dünyamızda, iklimin değişim etkilerinin canlı yaşamı üzerine olumsuz etkilerini görebilmekteyiz. Mevsim normallerine göre bazı günlerde yaşananların, anormal sıcaklık ve yağış değerleri olduğunu herkes gibi bizde bilmekteyiz. 
Uzun zamandır; bizler gibi yaşamın sürdürülebilirliği ve yaşanabilir bir çevre adına emek verenlerin, sürekli olarak dillendirdiği ve önlemlerinin tüm dünya ülkeleri tarafından alınması gerektiği bir durum var karşımızda. Ve bu gerçeklik aldığımız havadan içtiğimiz suya, yediğimiz yiyeceklere ve yaşadığımız kentlere zarar verecek bir durumdur. Bilimsel olarak ta herkesin şüpheye mahal vermeyecek şekilde kabul ettiği ve acilen önlem alınması gereken küresel ısınma, günümüzde bile birçok çevresel felaketin ve sorunun yaşanmasına neden olmaktadır. Eğer bir an önce tedbirler alınmazsa; bundan 10 sene, 20 sene ya da 30 sene ötesi daha da kötü olacaktır.  Hiçbir jeolojik evrede görülmediği kadar büyük hızla insan faktörünün iklimi değiştirdiği görülmektedir. Yerküre ısınıyor, iklim hızla değişiyor. Yerkürenin ısınmasıyla birlikte iklim değişiyor ve yeryüzünde kuraklık, tropikal fırtınalar ve ani seller yaşanabiliyor. Örneğin; küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle, pasifik adalarında sular yükselmiş ve kıyı şeridinde oturan insanların evlerinin sular altında kalmasına sebep olmuştur. Yani iklim değişikliği, insanları evlerinden yurtlarından eder bir boyuta gelmiştir.
Mevcut durumda; ülkemizin birçok bölgesindeki su potansiyelleri yeterli görünse de, küresel iklim değişikliğiyle birlikte ileri zaman dilimlerinde sorun yaşamayacağımız anlamına gelmemektedir. Ülkemizin, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC- Intergovernmental Panel of ClimateChange) tarafından yapılan araştırmada, iklimin yaratacağı etkiler bakımından dünyadaki en riskli 5 bölge arasında yer aldığı belirtilmiştir. Bu da, ileride bizleri daha kuru ve sıcak bir iklimin beklediğini göstermektedir. Daha kuru ve sıcak bir hava mevcut canlı türlerinde (flora ve fauna) azalmaya neden olabilecektir. 
İklim değişikliğiyle beraber, atmosferik olayların mevsime bağlı olmaksızın zamansız değişimleri, yapılan ve telafisi mümkün olmayan çevresel tahribatlarla birlikte, alt yapı sistemleri yetersiz olan ilimizde; Haziran 2014, Eylül 2015 ve Mayıs 2016… Haziran 2020 yıllarında sel niteliğinde olayların yaşanmasına neden olmuştur. Yapılan araştırmalar da göstermektedir ki önümüzdeki yıllarda daha kurak, daha sıcak ve ani sellerin gerçekleştiği olaylar yaşanabilecektir. 
Bu nedenle, iklim değişikliğine neden olan fosil kaynaklı atmosfer kirletici etmenlerle ilgili olarak, gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle, enerji konusunda ki yatırımlar yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırılmalıdır. 
İklim değişikliğinde en önemli iyileştirici etken; fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve yeşil alanların arttırılması olarak özetlenebilir. Yeşil alanların; organik bütünlüğün ve kentsel ekosistemin insan konforuna yönelik iyileştirilmesinde de çok önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Özellikle; hava kirliliğinin önlemesi, temiz hava sirkülasyonunun sağlaması, iklim değerlerinin insan yaşamına daha uygun duruma getirilmesi, yeşil alanlar ile sağlanabilmektedir. Kent bütünü içerisinde yeşil alan miktarının arttırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Yeşil alanların azalmasına neden olan, insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, ekolojik temele dayanmayan planlama ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. İnsanların hem dinleneceği, hem dolaşacağı kent ormanları yaratılmalıdır.
 

YORUM EKLE

banner715

cyberturk.biz