Başkan Akif Kemal Akay’ın üretim odaklı yönetim anlayışıyla kırsalı kalkındırma hedefi doğrultusunda Seyhan Belediyesi, Seyhan Kent Konseyi işbirliği ile Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirilerek “Seyhan Kırsal Kalkınma Meclisi”ni kurdu.

"SEYHAN BELEDİYESİ’NE KILAVUZLUK YAPACAK"

Seyhan Belediyesi’ne kırsalda yaşayan yurttaşların sorunlarını çözme konusunda kılavuzluk yapacak olan Kırsal Kalkınma Meclisi, Seyhan kırsalındaki mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle yaklaşık 100 kişiden oluştu.

Seyhan Belediyesinden Kısal Kalkınma Atağı

"ENVANTER ÇALIŞMASINA VE TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASINA İHTİYAÇ VAR"

Seyhan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kuruluş toplantısında Başkan Akif Kemal Akay, “Kırsal kalkınmada öncelikle tarımsal üretimin bir planlama çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Planlama olmamasının getirdiği çok ciddi sıkıntılar var. Bir sene bir mahsulün çok fazla olması, bir sene hiç olmaması gibi sorunların kaynağında da bu eksiklik yatıyor. Bu nedenle ciddi bir envanter çalışması yapılması ve üretimin de buna göre planlanması gerekiyor” diye konuştu.

"ÜRÜNLERE KATMA DEĞER KATACAK UNSURLARIN SÜRECE DAHİL EDİLMESİ GEREK"

Yılda üç farklı ürünün alınabildiği Çukurova’nın tarım geliri itibarıyla Türkiye’de 8., 9. sıralarda olduğuna işaret eden Akay, “Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bunları gidermenin yolu bir taraftan planlama yaparken, bir taraftan da ürünün niteliğini ve çeşitliğini artırmaktan geçiyor. Ayrıca ürünlere katma değer katacak unsurların bu sürece dahil edilmesi gerek. Üreticilerin girdi maliyetlerini azaltacak destekleri sağlayıp, ürünlerin üreticiden tüketiciyle doğrudan doğruya ulaştırmanın yollarını da bulmalıyız” dedi.

"KIRSALI GÜÇLENDİRMEK ZORUNLULUK HALİNE GELDİ"

Kırsal kesimi güçlendirmenin zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Akay, “Kırsalda yaşayanların kente göçünü önleyip, kırsala dönüşü sağlamak zorundayız. Kırsalda okulun da, sağlık tesisinin de, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanların da olması gerek. Bunları yapabilirsek insanların kırsal kesimde insanca yaşamasını sağladığımız gibi, onların çok ciddi bir şekilde üretime katkı koyacağı bir süreci de başlatmış olacağız” diye konuştu.

Seyhan Belediyesinden Kısal Kalkınma Atağı

"KIRSALDA YAŞAYANLARA ÖNCÜLÜK YAPACAĞIZ"

“Beslenme ve tarım vazgeçilmez, stratejik bir alan” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Akay, “Biz bu alanlarda yurttaşlarımıza belediye olarak öncülük yapacağız. Onlarla birlikte öğreneceğiz ve birbirimize öğreteceğiz. Başarabileceğimize inanıyorum. Çünkü genlerimizde var ve imkanlarımız son derece geniş. Bunların üzerine biraz aklımızı, biraz bilgilerimizi ekleyip çalışarak başaracağız” ifadelerini kullandı. 

"YÜRÜTME KURULU VE ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULDU"

İlk olağan genel kurulda seçilen yürütme kurulunun Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yerleşkesindeki ilk toplantısında çalışma grupları belirlendi.

"MECLİSİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR"

Meclis, kırsal alanlarda yaygın şekilde karşılaşılan sorunlara odaklanıp, küçük üreticilerin ve aile çiftçiliğinin desteklenmesi, tarımsal sulama olanaklarının arttırılması ve sorunlarının çözümü, üretici kooperatiflerinin özellikle kadın merkezli kooperatiflerin kurulması ve teşvik edilmesi, yöresel ürünlerin pazar olanaklarının arttırılması ve taşıma-nakliye gibi lojistik desteklerin sunulması, hayvancılığın sorunlarının ortaya konulup önleyici sağlık hizmetlerinin yanı sıra, hayvancılığa yem desteği ve hayvansal ürünlerin pazarlara ulaştırılması, tarımla birlikte gelir getirici ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi çerçevesinde kırsal turizm olanaklarını ortaya koyup desteklenmesi, kırsal kesimin eğitim, sağlık, altyapı vb. yaşam koşullarının yerinde iyileştirilmesi, dezavantajlı grupların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kadınlara yönelik pazar alanları, ürün geliştirme eğitim ve fırsatları, gençler için eğitim- yayın programları, yenilenebilir enerjinin kırsala yayılması, kırsalda yaşamı kolaylaştırıcı tesislerin yaygınlaştırılması, gıda güvenliği ve güvenilir gıdaya erişim konusunda stratejiler belirlenmesi, kentteki sosyal olanakların kırsala taşınması gibi oldukça karmaşık bir dizi sorumluluk alanlarına yönelik faaliyetleri Kırsal Hizmetler Müdürlüğü sorumluluğunda yapacak.

Seyhan Belediyesinden Kısal Kalkınma Atağı

Valilikten üniversiteye, Tarım İl Müdürlüğünden meslek odalarına, sanayicilerden hukukçulara ve sağlıkçılara çok geniş bir yelpazeden alanında uzman insanları bünyesinde barındıran Meclis’in, geniş ve kapsayıcı yapısıyla çalışma grupları etkin ve verimli çalışarak özgün ve uygulanabilir çözüm önerilerinin üretmesi hedefleniyor.