Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ahmet Uncu, geri dönüşüm sistemlerinin doğru planlanması ve Adana’da arazilere gelişi güzel atılan ya da yakılan çöpler konusunda açıklama yaptı.

Ülkemize Avrupa ülkelerinden ithal edilen ve kimine göre çöp, kimine göre geri dönüşüm malzemesi olarak nitelendirilen atıklarla ile ilgili tartışmaların bir süredir kamuoyu gündeminde olduğunu ifade eden Uncu,  açıklamasında ülkemizin ve özelinde de Adana'nın, nevi ne olursa olsun bir başka ülkenin çöpünün, atığının/artığının döküleceği bir alan olmadığını vurguladı.       

ADANA DAHA DA KİRLENİR HALE GELDİ

Çin’in 2018 yılındaki plastik atık ithalatını yasaklamasının ardından Türkiye’de her sene plastik atık ithalatının katlanarak artmasıyla, kentimizin de bu atıklardan, çöplerden fazlasıyla nasibi aldığını belirten Uncu; Adana’nın zaten yeteri kadar kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya iken, başka ülkelerin atıklarıyla daha da kirlenir hale geldiğini ifade etti.

Gerek 2020 yılında, gerekse bu yıl Avrupa’dan ithal edilen çöplerin Adana’da doğaya atıldığının ya da yakıldığının ortaya çıktığını söyleyen Uncu “Atıkların yaşam alanlarımıza gelişigüzel atılması, yakılması çevreyi ve doğayı kirleterek tüm canlı yaşamını olumsuz şekilde etkilemektedir. Çöpler etrafa saçılıyor, yakılıyor, kokuyor, çevreyi kirletiyor, tarım alanlarına zarar veriyor” dedi.

BAŞKA ÜLKENİN ÇÖPÜNÜN İTHAL EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Uncu açıklamasına şöyle devam etti:

 Ayrıca kendi çöpümüzü azaltmamız gerekirken ve kendi çöpümüzün dönüşümünü sağlayamazken başka ülkelerden, adına ne denilirse densin çöpünün, atıklarının ithal edilmesinin serbest olması kabul edilemez.

Günümüzün en büyük çevre sorunlarından ve kirlilik türlerinden birisi plastik kirliliğidir. Ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilen plastik malzemeler; kolay işlenebilir, ucuz ve hafif olması nedeniyle günlük hayatta çok fazla ve farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Diğer yandan doğada hazır bulunmayan, çözünmesi yüzyıllar süren ve çoğunlukla bir defa kullanılıp atılan bu malzeme, yarattığı kirlilikle çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Yapılan araştırmalara göre plastik atıkların doğada çözünebilmesi ortalama 500 yıl sürmektedir.

PLASTİK KULLANIMININ AZALTILMASI GEREKİYOR

Plastiğin kontrollü tüketimi ise doğa sağlığı açısından en önemli noktalardan biridir. Çevre kirliliğini önlemede odaklanılması gereken konu plastik kullanımının azaltılmasının sağlanması ve kendi atık yönetim sistemimizin geliştirilmesi ve atık yönetim becerilerimizin güçlendirilerek kaynağında ayrıştırma, geri dönüşüm ve geri kazanıma dahil etmek olmalıdır.  Kendi atıklarımızı doğru yönetme becerilerini geliştirmek önceliğimiz olmalı, atıklarımızın geri dönüşüme dahil edilmesi sağlanmalıdır. Ülkemizde atık yönetimi konusunda yaşanan sorunlar çözülmelidir. Kendi atıklarımızı dönüştüremezken başka ülkelerin atıklarına talip olunmamalıdır.  İlimiz özelinde sürmekte olan bu tartışmaların, atıkların kaynağından başlanarak ayrıştırılması, doğal ve ekonomik rezervlerin verimli kullanımı için fırsata dönüştürülmesi mümkündür.

ETKİN TEDBİRLER ALINMALIDIR

Çöplerin kaynağında ayrıştırılması için altyapının oluşturulması, ayrıştırılmış olan atıkların ayrı ayrı toplanması, doğru yöntemlerle işlenmesinin sağlanması ve geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi için eğitici yönlendirici çalışmaların başlatılması doğru bir yaklaşım olacaktır. Mevcut durumda kentimizde arazilere gelişi güzel bırakılan ya da yakılan atıkların, doğayı bu derece kirletmesinin ağır sonuçlarının olabileceği unutulmamalıdır. Çevreyi, doğayı kirleten ve canlı sağlığını tehdit eden durumların yaşanmaması için etkin tedbirler alınmalıdır.

ADANA'NIN 'ÇÖP' İLE ANILMASI TALİFİSİ OLMAYAN YAKIŞTIRMALARA YOL AÇABİLİR

Sanatla, kadim kültürel birikimiyle, gastronomisiyle ve diğer tarihi değerleriyle hak ettiği konuma ulaşması için çaba sarf etmemiz gereken kentimizin çöp ile anılması, telafisi mümkün olmayan olumsuz yakıştırmalara yol açacaktır. Kentlerimize bu büyük kötülük yapılmamalı, ülkemiz hiçbir ülkenin çöplüğü haline getirilmemelidir.