İnşaatlarda "İş Güvenliği" uyarısı

Adana Sanayi Odası ve İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen “Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri ve TSE Standartları Farkındalık Toplantısı”nda, en çok ölümlü iş kazasının meydana geldiği inşaatlarda etkin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak güvenli iş ortamı sağlanması gerektiği belirtildi.

İnşaatlarda "İş Güvenliği" uyarısı

ADASO Salonu’nda yapılan toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, inşaat sektörünün ülke ekonomileri için önemli bir kaldıraç görevi üstlendiğini belirterek, ülkemizde en fazla iş kazasının meydana geldiği sektör olduğunu, kazaların ve can kayıplarının önlenmesinde alınacak tedbirlerin önem kazandığını söyledi.

Son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, ancak uygulama noktasında hala istenilen seviyeye ulaşılamadığını belirten Kıvanç,  iş kazalarının büyük bölümünün önlenebilir olduğunu, bu konuda işvereninden çalışanına kadar herkese önemli görevler düştüğünü bildirdi.


İşverenler olarak, yasaların öngördüğü tüm kurallara uygun iş ortamı sağlanması ve gerekli önlemlerin alınmasında hassasiyet gösterilmesinin şart olduğunu bildiren Kıvanç,  çalışanların da iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygun hareket etmesi, ‘Bana bir şey olmaz’ zihniyetinden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. 

Her alanda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenmesi ve yaşam biçimi haline dönüştürülmesi gerekliliğine dikkat çeken Kıvanç, “Alınacak önlemler, maliyet unsuru, külfet veya angarya olarak değil,  sonradan ortaya çıkacak ve telafisi imkansız kayıpların sigortası olarak görülmelidir. Güvenlik kültürünün gerçekleşmesi en büyük olmazsa olmazımız olmalıdır” dedi.


banner625

Güvenli çalışma alışkanlığı edinilmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanı Veysel Gül, denetim ve çalışmalarla güvenli çalışma kültürünü oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, iş kazalarının yüksekliği nedeniyle inşaat sektörünün her yıl denetim programına alındığını bildirdi.

Kazaların büyük bölümünün bina inşaatı yapı işyerlerinde meydana geldiğini ve yüzde 40’ının ölümle sonuçlandığını belirten Gül, “İş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, güvenli bir ortam sağlanması, yüksek kaza potansiyeli taşıyan iş güvenliği hususlarının bertaraf edilmesi, özellikle ölümle sonuçlanabilecek kazaların azaltılması için risk esaslı denetimlerin yapılması elzemdir” diye konuştu.

İş kazalarının yüzde 50’sinin kolay tedbirler, yüzde 48’inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceğini belirten Gül, cezalandırmanın birinci öncelikleri olmadığını, denetimlerde belirlenen eksik ve mevzuata aykırı konuların verilen sürede işverenlerin yüzde 85-90’ı tarafından giderildiğini vurguladı.  Gül, “İş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilir olması, başarı sağlanması sadece denetimle değil, eğitimle sağlanabilir. Yanlış, tedbirsiz, emniyet kemersiz, baretsiz, güvenlik ağsız çalışmalar terk edilerek yanlış alışkanlıklar değiştirilmeli, güvenli çalışma alışkanlığı edinilmelidir” görüşünü dile getirdi.

Toplantıda daha sonra, İş Teftiş Kurulu Grup Başkan Yardımcısı Semiha Dostlar, İş Müfettişleri Mülkicihan Arslan, Mustafa Kahraman ve Nail Dal tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği ve TSE Standartları Farkındalığı” ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi, katılımcılar tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz