Ali Kuzu ​“Darbe hukukuna boyun eğmeyeceğiz”

TMMOB, Kimya Mühendisleri Odası yönetiminin görevine son verilmesinin Anayasaya aykırı olduğunu vurguladı

Ali Kuzu  ​“Darbe hukukuna boyun eğmeyeceğiz”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ali Kuzu, mahkeme kararıya Kimya Mühendisleri Odası yönetiminin görevine son verilmesine tepki gösterdi. Darbe hukukuna boyun eğmeyeceklerini duyuran Kuzu, "Mahkemenin bu antidemokratik kararını şiddetle kınıyoruz"  dedi.

DARBE ÜRÜNÜDÜR

banner560
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TMMOB üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada mahkemenin, 'Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlerine son verilmesi' kararı verdiğini anlatan TMMOB İKK Sekreteri Ali Kuzu, mahkeme kararını şiddetle kınadıklarını belirtti. Türkiye'de son dönemde ardı ardına hukuk skandalları yaşandığını aktaran Kuzu, "Kimya Mühendisleri Odası’na dava açılmasına neden olan yasal düzenleme, 12 Eylül Darbecilerinin, Birliğimizin demokratik işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB yasasına eklediği bir maddedir. Sıkıyönetim dönemi de dahil 35 yıldır hiç uygulanmayan bu madde, her defasında 12 Eylül Darbecilerini yargılamakla, darbelerle hesaplaşmakla övünen AKP döneminde uygulanmak istenmiştir. Bununla da yetinilmemiş, Kimya Mühendisleri Odası’nın seçilmiş yönetim kurulu üyeleri görevden alınmıştır" diye konuştu.

ANAYASAYA AYKIRI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TMMOB'ye bağlı odaları denetlemeye yönelik talebi ve söz konusu mahkeme kararının Anayasanın 135'inci maddesine aykırı olduğunu bildiren Ali Kuzu, şöyle konuştu:

"TMMOB ve bağlı odalar 6235 sayılı yasayla kurulmuş ve Anayasanın 135. Maddesine göre kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olduklarından dolayı iş ve işlemlerini ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirirler. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu, genel kurullarımızda seçilen denetleme kurulları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 1954 yılından bu yana hiçbir Odamızın denetleme raporlarında hiçbir olumsuzluk görülmemiştir. Açıktır ki, bakanlığın amacı denetim yapmak değil, TMMOB’nin özerk yapısını ortadan kaldırmak, TMMOB’yi baskı altına alarak susturmak istemektir. TMMOB, kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda darbeler, çok sayıda baskıcı iktidarlar görmüş ama hiçbir dönemde boyun eğmemiştir. Yine boyun eğmeyeceğiz. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yollarına başvuracağız. Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılara karşı tüm TMMOB bileşenleriyle, tüm demokratik kamuoyuyla birlikte karşı çıkacağız. Demokrasi ve adalet mücadelemizden asla vaz geçmeyeceğiz."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner621