Mehmetçik vakfından duyuru

Mehmetçik vakfı her yıl olduğu gibi bu yılda vekaleten kurnban kesimi yapacağını açıkladı.İşte konuyla ilgili duyuru

Mehmetçik vakfından duyuru

TSK Mehmetçik Vakfı kurulduğu 1982 yılından itibaren Anayasal bir görev olan Askerlik hizmetini yapmak üzere Silahlı Kuvvetlere katılan Mehmetçiklerin (ki bunları erler, onbaşı ve çavuşlar oluşturur), bu hizmetleri esnasında şehit olmaları veya herhangi bir nedenle hayatını kaybetmeleri, gazi veya engelli olmaları halinde kendilerine, eş ve çocuklarına yardım eden bir kuruluştur. Aslında bu Vakıf sosyal güvencesi olmayan kimselerin adeta bir sosyal güvenlik kurumudur.
 
      Vakıf kurulduğu günden bugüne kadar 15.577 kişiye Ölüm Yardımı, 8.989 kişiye Maluliyet Yardımı, 3.579 kişiye Bakım Yardımı, 3.236 kişiye Bakım ve Öğrenim Yardımı, 232 Doğum Yardımı, 155 Ölüm Yardımı, 4.806 kişiye Nakdi Yardım olmak üzere toplam 36.574 kişiye 219.709.907,86 TL Yardımda bulunmuştur.
 
      Bugün itibariyle 3.454 kişiye Bakım Yardımı, 1.716 kişiye Bakım ve Öğrenim yardımı, 4.806 kişiye yılda iki defa olmak üzere nakdi destek sağlanmaktadır. Yukarıda miktarları verilen kişilere; karşılarında gösterilen aylık ödemeler yapılmakta olup, bunların tutarı ortalama 4.000.000,00 TL  dir.
                                                            Miktar :              Bakım Yardımı :
1’inci Drc. Gazi ve Engelli :                       362                   791,00 TL          
2’nci Drc. Gazi ve Engelli :                        274                  713,00 TL.
3’üncü Drc. Gazi ve Engelli :                     809                  623,00 TL.
4’üncü Drc. Gazi ve Engelli :              2.009                   555,00 TL.
 
               Miktar    :            Bakım ve Öğrenim Yardımı :
Okul öncesi ve ilköğretim öğrencisi :  1.022    270,00 TL.
Lise öğrencisi :                                               426                 395,00 TL.
Üniversite öğrencisi :                                    245    514,00 TL.
Malül çocuk :                                                     23                   514,00 TL.
 
      Vakfın Devlet kaynaklı herhangi bir geliri bulunmamaktadır. En büyük gelir kalemini Mehmetçiği seven ve yardımsever halkımızın bağışlarıdır. Halkımızın bir çok sıkıntısına rağmen Vakfa olan yardımlarda sürekli bir yükseliş mevcuttur. Vakıf gaziler, şehit ve gazi yakınlarının yaşam koşullarını daha iyi standartlara ulaştırmak amacıyla 1996 yılında vekaleten kurban kesimine başlamıştır. O tarihten bu tarihe Vekaleten Kurban bağışlarının artmasına paralel olarak Vakıftan yardım alan insanlarımızın yaşam koşulları her geçen gün artmaktadır.

      Bakınız, 1996 yılında bir şehidimize 120,00 TL. Nakdi Yardım yapılırken, bugün bu yardım miktarı 27.775,00 TL. ya çıkmıştır ve yılda iki defa memur maaş katsayısına göre artmaktadır. 1’inci derece bir gazimiz, 1996 yılında 9.00 TL.,  2000 yılında 140,00 TL., 2005 yılında 375,00 TL., bugün ise 791,00 TL. maaş almaktadır. Bir üniversite öğrencisi 1996 yılında 7,00  TL. aylık alırken 2000 yılında 90,00 TL. 2005 yılında 250,00 TL., bugün ise 514,00 TL. aylık almaktadır.

banner625
Görüldüğü gibi kurban gelirleri bizden yardım alan şehit ve gaziler ile bunların çocukları için son derece önemlidir.

      TSK Mehmetçik Vakfı; 2010 yılı vekaleten kurban kesim hizmetine şubat 2010 yılında başlamıştır.
 
      Bu tarihte hayvan üreticisi ve et kombinaları yöneticileri ile toplantılar yapılarak bir önceki yılın değerlendirmesi yapılmış ve 2010 yılındaki muhtemel gelişmeler değerlendirilmiştir. O tarihte 2010 yılının ikinci yarısından itibaren et fiyatlarının artacağı ve canlı hayvan temininde sıkıntılar olabileceği öngörülmüştür.
 
      Vakıf öncelikle vekaleten kurban kesim hizmetini bir devlet kuruluşu olan Et-Balık Kurumu ile gerçekleştirmek üzere çeşitli teşebbüslerde bulunmuş, ancak bunda muvaffak olamamıştır.
 
      Bunun üzerine 20-21 Temmuz 2010 tarihlerinde 5 ulusal gazetede verilen ilanla açık ihaleye çıkılmıştır. Burada şu hususu belirtmekte yarar var. Vakıf 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ancak şeffaflığının ve kesimlerin mümkün olan çok merkezde yapılması arzusunun gereği olarak ihale yapılmaktadır. 2010 yılında 20 bölgede 172.000 adet kurbanlık için yapılan ihale şartnamesini 16 firma almış, ancak 10 Ağustos tarihindeki ihale günü teklif veren olmamıştır. Bunun üzerine zamanın kısalığı da dikkate alınarak 17 Ağustos tarihinde 28 firmaya davet gönderilmiş, 24 Ağustos tarihindeki ihaleye 13 firma şartname almış 7 firma ihaleye teklif vermiştir.
 
      Bunun sonucu olarak 2010 Kurban döneminde 75.000 kurban kesimi için ihale yapılabilmiştir. Şartname gereği %20 artış da dikkate alındığında 90.000 kurban kesilebilecektir. İlave kurbanlık kapasitesi yaratabilmek için üretici firmalarla görüşmeler devam etmektedir.
 
      Bu yıl temin edilebilen kurban sayısı 90.000 ile sınırlı olduğundan, bizimle birlikte çalışan bankalarla gerekli koordineler yapılarak gerektiğinde arife gününden önce bağışlar durdurulacaktır.
 
      TSK Mehmetçik Vakfının bu yıl tespit ettiği Kurban fiyatı 400,00 TL.dır.             
 
      Kesilen Kurbanların tüm deri ve bağırsakları geçmiş yıllarda olduğu gibi THK.’na verilecektir.
 
      7 bölgede kesilecek kurbanların bir kısım etleri Bilecik, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Malatya, G.Antep, Kilis, Osmaniye, K.Maraş  vilayetlerindeki 2.662 şehit ve gazi ailelerine dağıtılacaktır.
 
      Vekaleten kurban kesilen her kesim bölgesinde; noter, din görevlisi, veteriner ve biri heyet başkanı olmak üzere 4 Vakıf personeli bulunmaktadır. Tüm kesimler kameraya kaydedilecektir. Bu yıl ilk defa TSK Mehmetçik Vakfı resmi internet sitesi (www.mehmetcik.org.tr) aracılığı ile Eskişehir kesim merkezinden naklen yayım yapılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner669

cyberturk.biz