Muzaffer Yüksel'den örgütlenme çağrısı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana şube başkanı Muzaffer Yüksel sağlık çalışanlarına örgütlenme çağrısı yaptı.

Muzaffer Yüksel'den örgütlenme çağrısı

İşte Yüksel'in açıklaması;
SES bağımsız, özgür emekçilerin yanında bir sendikadır. Sınıf ve kitle sendikacılığını, mesleki değil işkolu sendikacılığını savunur. Diğer yandaş ve kontra sendikalarla karıştırılmamalıdır. Gücünü üyelerinden alır idarecilerden değil. Bizim iş kolumuzda idarecilerin hepsi iktidara yakın sendika üyesidirler. İdareciler, bireysel tercihlerini aşan bir tutum izleyerek yandaş sendikaya üye kazandırma yarışı içindedirler. Çalışanlar üzerinde mobbing etkisi yaratan bu tutum , idarecinin de makamını güvenceye alması için bir yol açmaktadır. Çalışma barışı, çalışanlar arasındaki eşitlik ve adalet duygusu, hatta daha sonra bahsedeceğimiz ücret adaletsizliğinin temeli bu yaklaşımla atılmaktadır. Bürokratlar artık devletin değil, yandaş sendikanın  olduğunu yapılan görüşmelerde alenen itiraf etmektedirler.
SES, sağlık emekçilerini haksız adaletsiz keyfi geçici göreve gönderen, iş güvenliğini kaldıran yasaların kaldırılması için mücadele eder. 4688 sayılı Grevsiz, Toplu Sözleşmesiz Sendika Yasasına karşı, Demokratik grevli Toplu Sözleşmeli bir sendika yasası için mücadelesini sürdürür.
GSS’nin bu haline karşı,  finansman gss  primlerinden değil adil bir vergi sistemi ile genel bütçeden karşılanmalıdır ücretsiz ulaşılabilir nitelikli eşit bir sağlık sistemi için mücadele eder. Yurttaşların ödediği katkı katılım paylarına karşıdır, hastaların müşteri hastanelerin işletme çalışanların köle olmasını kabullenmez.
Eşit işe eşit ücreti, insanca yaşayacak bir ücreti savunur Ayrıcalıklı ücretleri reddeder, herkese insanca yaşayacak ücret için çalışır. Performans çalışma ücretini reddeder, ücretlerin genel bütçeden ödenmesini, herkese emeğinin karşılığını, ücretlerinin Toplu Sözleşme ile üyesi olduğu sendikanın belirlemesini savunur ek ödemelerin( döner sermaye katkı payları) emeklilikten sayılması için emeklilikte de çalışırken ki aldığı aynı ücreti alması için mücadele eder. asgari ücretin açlık sınırı üzerinde olmasını kamu çalışanlarından asgari ücret kadar kısmından vergi alınmamasını üzerindeki gelirlerin vergi oranın da %15 le sınırlandırılması içi mücadele eder.
Sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddete, mobbinge anında karşı çıkar sona ermesi için çalışır Sağlık emekçilerinin  günlük   çalışma süresi 8 saat olmalıdır                                    
Sağlık emekçileri bulaşıcı hastalıklar gibi risklerle karşı karşıyadır onun için sağlık ve sosyal hizmetler ağır ve tehlikeli işlerden sayılmalı, fiili hizmet tazminatı yıpranma payı verilmesini ve erken emekliliği savunur.
İnsanca yaşayacak ücret için, can güvenliği için, iş güvenliği için ücret güvenliği her yerde, her zaman Mücadelesini dünde sürdürdü, yarın da sürdürecektir. Evde , uzaktan, tele, yarı zamanlı gibi esnek güvencesiz angarya çalışmayı, kamu da hizmet alımı ve taşeron çalışmayı reddeder, her emekçinin kadrolu olmasını ve kamusal hizmet verilmesini savunur .
SES, aile hekimliklerinde bir doktora düşen nüfusun 2000 ler de olmasını iki hemşire veya ebesinin olmasını sağlık memuru çevre sağlığı teknisyeni psikolog olmasını  ister, koruyucu hekimliğine daha çok bütçe ayrılmasını önem verilmesini savunur, angarya esnek çalışmaya nöbetlere karşıdır.

banner625
Mekân güvencesi için, iş yerlerinde daha sağlıklı çalışma şartları ve ortamı için, her iş yerinde kreş açılması için, sağlıkta eğitim kalitesinin yükseltilmesi için mücadele eder, yardımcı hemşire yardımcı ebe değil mesleki eğitimin niteliğinin artırılmasını savunur.
Sendikalar bağımsız olmalı, siyasi partilerin sendika kolu olmamalı tam tersine programlarını isteklerini siyasi partilere kabul ettirmelidir. Devletten, sermayeden hükümetten bürokratlardan emirler almamalıdır.                                                                    
SES ’in öncelikleri üyeleri ile dayanışma için de olmaktır. OHAL kaldırılmalı KHK lar iptal edilerek haksız hukuksuz yere işten çıkarılan tüm emekçilerin göreve dönmesi için mücadele eder.                   
SES üyelerinin ve kendi seçtiği organlarının kararlarına uyar sendikasına emekçileri üye yaparken mücadelecini ve ilkelerini anlatır. Meslekler arasında ayrım yapmaz, tüm çalışanları bir ekip olarak görür. İdari Kurumlara bağlı değildir, biat etmez (Başhemşirelik, Müdürlük vs.) gibi unvan dağıtmaz. Yer değiştirme, tayin, daha fazla ücret alabileceği pozisyonlar vaat etmez. Bizler hayal dağıtmıyoruz, yalan söylemiyoruz. Bir aylık üç günlük gibi yetki almak için geçici üye yapmıyoruz, çalışanların haklarını savunmak için üye yapıyoruz. 15 Mayıs dan 15 Mayısa sendikacılık değil yılın 365 günü sendikacılık yapıyoruz
Bizler de yetki almak için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, ilkelerimizi anlatarak çalışıyoruz. Hiçbir sağlık emekçisinin üyeliği iki sayılmıyor. Hiçbir zaman yandaş, güdümlü, kontra sendikalarla beraberliğimiz olamaz, işveren destekli sendikacılığı da kabul edemeyiz. Üyelerimizin yalanlara, dedikodulara inanmadan, ilkelerimiz doğrultusunda sendikamız SES etrafında örgütlenmeye ve mücadeleye devam edecektir. Sendikamız SES etrafında kenetlenerek güzel yarınlar için mücadele edelim" 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner654

cyberturk.biz