Meteorolojiden Adana İçin "Yağışlı Hava" Uyarısı Meteorolojiden Adana İçin "Yağışlı Hava" Uyarısı

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklifle; kamunun çeşitli kurumlarında ve mahalli idarelerde sözleşmeli çalışan personel kadroya alınacak.

28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler.

Memur kadrosuna geçtikten sonra 1 yıl süreyle aynı kadroda ve aynı görevde çalıştıktan sonra tayin haklarını elde etmiş olacaklar. Söz konusu yasa teklifi; 458 bin 615 çalışanı kapsıyor. Sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi, tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacak.

KADROYA GEÇİŞLER TALEBE BAĞLI

Kadroya geçişler, talebe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

4B’li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı olarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınıyor.

Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin sadece mahalli idareler arasındaki nakli yapılabilecek; diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşmuş olacak.

Bundan sonra istihdam edilecek personel, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Yasa teklifi ile; sözleşmeli personele memurlarda uygulandığı şekliyle disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin cezalar da uygulanacak.

MAHALLİ İDARELERDEKİ SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMA KPSS ŞARTI

Düzenleme ile; mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamını, memurlar gibi düzenleyerek, bu personel için de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) zorunluluğu getiriliyor.

Teklifle: 4/B ile teşkilat kanunlarına tabi 413 bin 617, mahalli idarelerdeki 36 bin 346, aile hekimliklerinde kamu dışından aile sağlığı elemanı 3 bin 542, sulama birliklerindeki 32 kişi olmak üzere 453 bin 620 personel ve diğerleriyle birlikte 458 bin 615 çalışanın kadroya geçmesi öngörülüyor.