‘İyi Hekimlik’ adına mücadelelerine hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Suntur, yaptığı ilk açıklamada “Türk Tabipleri Birliği (TTB) MYK Üyelerinin haksız hukuksuz olarak görevden alındığı ve zor süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde susmadan ve arkamıza bakmadan adalet, hukuk ve demokrasi talebimizi seslendirerek, hekim hakları ve iyi hekimlik değerleri için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

SAĞLIK ALANINDA YAŞANAN SORUNLARI YAKINDAN BİLİYORUZ

Sağlık alanında yaşanan sorunları yakından bildiklerinin altını çizen Başkan Dr. Suntur, “Sorunların çözümü için sağlık meslek örgütleri ve kurumlarla işbirliği içerisinde olacağız. Emek ve demokrasi güçleri ile birlikte emekten ve demokrasiden yana olan tavrımızı sürdüreceğiz. Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesi, güvenle çalışılacak iş ortamının sağlanması, özlük haklarının insanca yaşanacak olması bir lüks değil, en doğal haktır. Daha çok hekime ihtiyaç duyulan ülkemizde hekim göçünün önlenmesi elzemdir. Hekimlerin sadece ücret için değil, insanca çalışma koşulları, malpraktis davaları, şiddete uğramamak ve mesleğin eski saygınlığına kavuşması halinde ülkemizde kalacağını biliyoruz. Bu anlamda yöneticilerin tüm bunlara çözüm bulması şarttır. Ayrıca ÇÜ Balcalı Hastanesinin kapalı kaldığı her gün; diğer hastanelerin iş yükü artırıyor. Bununla birlikte halkın sağlığa ulaşması zorlaşıyor. Bu yüzden Balcalı Hastanesinin biran önce tam kapasite ve kendi yerinde hizmete açılması gerekmektedir.” diye konuştu.

Adana Tabip Odası Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

TBB'de Görev Değişimi Tamamlandı: Ali İhsan Ökten "Her Zaman Destekçileriyiz" TBB'de Görev Değişimi Tamamlandı: Ali İhsan Ökten "Her Zaman Destekçileriyiz"

Başkan: Dr. Ahmet Suntur

Genel Sekreter: Dr. Cüneyt Genç

Muhasip Üye: Dr. Figen Doğan Güneş

Veznedar Üye: Doç. Dr. Feyzi Kurt

Üyeler: Uzm. Dr. Sedat Yeniocak, Dr. Halit Çabuk, Dr. Hakan Şen

Editör: Murat BERHUN