DAİMFED'ten Anlamlı İftar: "Çocuklar Geleceğimizdir" DAİMFED'ten Anlamlı İftar: "Çocuklar Geleceğimizdir"

Eğitim-Bir-Sen,  Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen’in Adana Şube Başkanları artan eğitimciye şiddet olaylarına tepki gösterdi.
Adana Valiliği önünde onlarca eğitimci ile basın açıklaması düzenleyen sendikalar; okullarda yaşanan şiddet olaylarının tekrar etmemesi, eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e çağrıda bulundu.

Adana'daki Eğitim Sendikalarından Çağrı: Eğitimciye Şiddeti Durdurun!
Basın açıklamasını Eğitim-İş Adana 1 Nolu Şube Başkanı Seher Ergin yaptı. Öğretmeni itibarsızlaştıran; toplumdaki yerini ve okuldaki işlevini her fırsatta küçültmeye neden olan uygulamaların öğretmene şiddet vakalarının temeli olduğunu ifade eden Ergin; eğitimcilerin toplumda baş tacı edilmesi gerekirken itibarsızlaştırma politikaları sayesinde her türlü saldırıya açık hale geldiğini vurguladı.
Ergin açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Eğitim çalışanlarının baskı ve tehditlerin kıskacına bırakıldığı, güvensiz ve güvencesiz iş ortamlarına itildiği, eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri iş kolundaki görevlerin piyasacı bir anlayışla yürütüldüğü, öğrenci-öğretmen-veli ilişkisinin giderek yozlaştığı bir ortamda eğitim ve öğretim mekanizmasının toplumu dönüştüren ve iyileştiren bir sonuç üretmesi beklenemez."
Seher Ergin sendikaların Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ortak taleplerini de açıkladı; "Atatürk’ün dediği üzere; 'Yeni nesil öğretmenlerin eseri' olacaksa, öğretmenlerin çalışma güvenliği de sizlerin sorumluluğudur! 
Okullarda yaşanan şiddetin ve öğretmenlere yönelik saldırıların önlenebilmesi, öncelikle her fırsatta öğretmenleri, eğitim ve bilim çalışanlarını hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir.
Öğrenci ve veliyi sorgu hâkimliği düzeyine çıkaran, öğretmeni sanık koltuğuna düşüren MEB destekli şikâyet mekanizmaları kaldırılmalıdır. 

Adana'daki Eğitim Sendikalarından Çağrı: Eğitimciye Şiddeti Durdurun!
Bakanlığımız, öğretmene şiddet konusunda daha fazla yaptırımları gündeme getirmeli, bu olaylara yasal yollarla dur denilmeli ve öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için acil eylem planı hazırlanmalıdır.
Yaşanan şiddetin önlenebilmesi için kamu çalışanlarını hedef haline getiren açıklamalara son verilmelidir.
Şiddet vakalarında idari ve hukuki soruşturmaların bir an önce yapılması, ilgililer hakkında yaptırımlar uygulanması ve okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin arttırılması noktasında azami gayreti göstermelidir.
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin mevcut haklarını koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek ve şiddet vakalarına son verecek bir şekilde revize edilmelidir.
Ergin’in ardından diğer sendika başkanları da söz alarak konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer konuşmasında adına 'Belediye Modeli' dedikleri okullara öğrenci sayısına göre bütçe aktarılması hususunu gündeme getirdi.
Öğretmene yönelik şiddetin sadece öğretmenlerin ya da eğitim çalışanlarının sorunu olmadığını toplumsal bir sorun olduğunu dile getiren Başkan Sezer; "Bu sorunun çözümü ülkemizin de geleceğine olumlu olarak direkt etki edecektir. Kendisini güvende hisseden öğretmenlerimiz derslerine daha çok yoğunlaşacak, öğrencileri ile daha çok vakit geçirebilecek ve gelecek nesilleri daha sağlıklı bir şekilde inşa edebilecektir. 
Aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak yıllarca bir hususa dikkat çektik. Adına 'Belediye Modeli' dediğimiz ve bütçeden okuldaki öğrenci sayısına göre okul yönetimlerine pay aktarılmasını talep ettiğimiz projemizin hayata geçirilmesini eğitim çalışanlarına şiddetin önüne geçecek bir adım olarak görüyoruz.  İki yıldır kısmen uygulanan bu modelin kanuni alt yapısının hazırlanması ve doğru yöntemlerle okulların ihtiyaçlarının tamamen çözecek şekilde ayarlanması gerekir. Böyle olursa okullarımızdaki en büyük iki problem olan güvenlik ve hijyen meselesi de çözüme kavuşmuş olur. Belediye Modeli doğru bir şekilde okullarımızda uygulanırsa o zaman okul yönetimleri ve öğretmenler de veliler ile karşı karşıya gelmezler. Okulun tüm ihtiyaçlarını da çok kolay bir şekilde giderebilirler" dedi.
Basın açıklaması sırasında öğretmenler, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasıyla ilgili çeşitli sloganlar da attı.