Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’nın denize açılan kapıları Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki balıkçıların kaderine terk edilmişliğine dikkat çekti.  Merkezi idare tarafından desteklenmeyen, turizm teşvik bölgesi ilan edilmesine rağmen tek bir çivi çakılmadan bu karardan vazgeçilen Türkiye’nin en bakir sahillerine sahip Karataş ve Yumurtalık’ta yoğun olarak balıkçılıkla geçinen vatandaşların bir çok sorunu olduğunu ancak bu sorunların görmezden gelindiğini söyledi.

Karataş ve Yumurtalık’ta 10’dan fazla kooperatifi bulunan ve bu kooperatifler aracılığıyla ruhsatlı tekneleriyle barınak ve dalyan balıkçılığı da yapan 200’den fazla balıkçının bölgede su ürünleri yetiştiriciliği işleme, paketleme tesisleri ve soğuk hava deposu eksikliği yaşadığını dile getiren Dr. Şevkin, sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ‘Araştırma Önergesi’ sundu.

“TERMİK SANTRALLER TEHLİKE SAÇIYOR”

Meclis araştırma komisyonu açılmasını isteyen Dr. Şevkin,  bölgede kontrolsüz şekilde trol ve gırgır avcılığı, yoğun ışıklı avlanmalar, misina ağı ile yapılan avlanmalar, avlanma yasağı olan dönemlerde yeterli denetim olmaması nedeni ile kaçak avlanmalar, Yumurtalık ilçesinde 1. derecede sit alanı olması nedeniyle mevcut barınağın genişletilememesi, zıpkın avcılığı ve tüp ile avlanmalar, tarımsal sulama sularının arıtmaya tabi olmaksızın direkt denizlere dökülmesi sonucunda balık ve deniz bitkilerinin yok olmasının yanı sıra Yumurtalık’ta kurulan termik santrallerin su sıcaklığını arttırdığını ve kızıl deniz balık türlerinin Akdeniz’e gelmesine neden olduğunu bildiren Dr. Şevkin, araştırma önergesini şu gerekçelere dayandırdı:

“Balıkçıların yaşadığı bu sorunlar; deniz suyunun daha temiz kalması, balık türleri ve balık bitkilerinin tükenmemesi için bir bir çözülmelidir. Sahil güvenlik ekiplerinin tavizsiz, denetimlerini sıklaştırarak tüm kıyılarda etkin kontrol yapmalarının sağlanması, her türlü trol, gırgır, yoğun ışıklı avlanma, misina ağı avcılığı, zıpkın ve tüp ile yapılan avcılık ve diğer kaçak avlanmaların önüne geçilmelidir. Tarımsal suların yapılacak olan drenaj çalışmaları ile arazide bulunan mera ve diğer tarım alanlarına yönlendirilerek balık ve deniz bitki örtüsüne vereceği zararların en aza indirgenmesi sağlanacaktır. Bölgede kurulacak soğuk hava zinciri ve buna paralel olarak Karataş ve Yumurtalık ilçe merkezinde kurulacak balık hali hem zayiatı önleyecek hem de satış-pazarlama ağını geliştirerek kooperatif üyelerine daha çok katma değer sağlayacaktır.

“EKOLOJİK DENGE KORUNAMIYOR”

Ayrıca arıtma ve drenaj kanallarının olmaması nedeniyle dağlardan ve arazilerden gelen suların iki ilçedeki dalyanları mil ve alüvyon ile doldurması sonucunda oluşan çamur bataklık, buna bağlı olarak dalyan merkezinde su seviyesinin düşmesi, amatör balıkçıların misina ağı ile yaptığı avlanmanın dalyana gelmesi gereken balıkların önünün kesilmesi balıkçıları zor duruma düşürmektedir. Tüm dalyanların ve dalyana akan dere ve kanalların devlet eliyle ıslah edilerek yeniden sağlıklı bir dalyan balıkçılığı ortamı yakalanmalıdır. Dalyanlar içinde oluşan çamur bataklık neticesinde su seviyesinin düşmesi, ilaçlı tarımsal atık suların dalyana akması da ayrıca endişe yaratmaktadır. Öyle ki; bölgede ekonomik yönden değerli çipura , kefal ve diğer Akdeniz türü balıklar ile geçmiş yıllarda bin 500 kg olan havyar üretiminin 5 kilograma kadar düştüğü, ayrıca üretim kanallarının da düştüğü gözlenmektedir. Acilen önlem alınmalı ve deniz ekolojik dengenin yeniden sağlanması ve deniz bitkisi türlerinin oluşması için yoğun bir çalışma yapılmalıdır.
Tüm bu nedenlerle Adana ili Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki barınakların sorunlarının giderilmesi, iki sahil ilçemizdeki balıkçıların sosyal ve ekonomik koşullarının düzenlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmalıdır.”