Adana Eczacı Odası (ADEO) 2021-2022 Yılı Olağan seçimsiz Mali Genel Kurulu yapıldı. Ecz. Oğuzhan Sürme Başkanlığındaki  Divan Kurulu Ecz. Başak Sayan, Ecz. Münevver Selin Akbıyık ve Ecz. Mustafa Yusuf Öztürk’ten oluştu.

Eczacı Odası

İLAÇTA YERLİ ÜRETİM ARTIRILMALIDIR

Güney Ecza Koop (GEK) Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Tarkan Bir ve eczacıların yoğun katılım gösterdiği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan seçimsiz olağan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Ecz. Ö. Mürsel Yalbuzdağ, “Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapmaya başlamasından sonra, Yunanistan’ın taciz ve tehditleri, ülkemizde döviz, enflasyon derken sıkıntılı bir ekonomik kriz yaşamaya devam ediyoruz. Tarımda kendine yeten bir ülke olmaktan çıkıyoruz, üretilen gıda yetmemektedir. Üretimi arttırarak, üretim ekonomisine destek verilerek sıkıntıyı aşmamız gerekmektedir. İlaçta da yerli üretim olmamasının sıkıntısını yaşıyoruz. Değil eczaneler, hastaneler bile serum bulmakta zorlanıyor. Her ilaç zammı öncesi ilaçların piyasaya verilmemesinden de daha da kötü duruma düşmüş haldeyiz, her 5 ilaçtan biri bulunmamaktadır. Biz eczacılar olarak hep ilacın ucuz, erişilebilir, bulunabilir olmasını savunduk, savunacağız; ilaca değer verilmelidir. Artık ticari bir meta gibi değil sağlık için elzem bir ürün olarak değer kazanmalıdır. İlaçta yerli üretim artırılmalıdır.”

İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ DÜZELTİLMEK ZORUNDADIR

İlacın tedavinin ana unsuru olduğunu, ilacın tek yetkili uzmanının eczacı olduğunu söyleyen ADEO Başkanı Ecz. Yalbuzdağ, “Eczacısız, ilaç ve eczacılık hizmeti verilemez. Bunu duymayan kulakların duyması, görmeyen gözlerin görmesi gerekmektedir. Eczacılar zor durumdadır, durum tespitlerinde eczacıların bir kredi borcunu bir başka kredi borcuyla ödemeye çalıştığı, borçlanarak ve kredi kullanarak hizmete devam ettiği ortaya çıkmıştır. Meslekte karşı karşıya kaldığımız sorunlar katlanılamaz bir boyuta ulaşmıştır. Eczacılar öz sermayesinden de kaybetmeye başlamıştır. İlacı devletin belirlediği kar ile satarken, kademeli karlılık ile belli oranda kazanç sağlamaktadır. Buna ilave gelir olacak mal fazlası ya da iskontolar da artık kalmamıştır. İlaç Fiyat Kararnamesi düzeltilmek zorundadır. 13 yıl boyunca güncellenmeyen fiyat baremlerinden kaynaklı, ilaca zam geldikçe ve ilaçlar 100 TL’nin üzerine çıktıkça karlılığımız azalmaktadır. 9 Temmuz değişikliği ile 100 TL’nin üzerindeki ilaçların pazar payı %57’lere ulaşmış durumdadır. Sattığımız her iki ilaçtan birinde masraflarımızı çıkaracak kazanç bile sağlayamamaktayız. Sağlıkta tasarruf olmayacağını bir kez daha haykırıyoruz. Halkın sağlığından, halkın ilacından tasarruf olmaz”

Eczacı Odası

KAMUDA ÇALIŞAN ECZACILAR HASTANELERİN CAN DAMARLARIDIR

Başkan Ecz. Yalbuzdağ, “Kamuda çalışan meslektaşlarımız da sıkıntıdadır. Ne yazık ki Haziran ayında kamudan emekli hekim ve diş hekimlerinde yapılan düzenleme kamudan emekli meslektaşlarımıza yapılmamış, hatta Meclis komisyonlarında taslaktan çıkartılmıştır. Kamuda çalışan meslektaşlarımız hastanelerin can damarlarıdır, ilacın, sarfiyatın, ayniyatın sorumlulukları üzerlerindedir. Ağustos ayında Ek Ödeme Yönetmeliğinde eczacılar, hekim ve diş hekimlerinden ayrıştırılmıştır, ek ödemeleri artacağına toplamda ele geçen maaşları düşmüş durumdadır. Kamuda çalışan meslektaşlarımıza hak ettikleri değer verilmelidir. Emeklilik ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır.”

İLAÇ YOKLARI NEDENİYLE ECZACILAR HASTALARLA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

“Sağlıkta şiddet, ne yazık ki son bulmuyor. Cezalar ve yaptırımlar yetersiz kalıyor. Daha etkili cezalar ve yaptırımlar uygulanmalıdır. İlaç yokları ve ilaç fiyat farkları nedeniyle eczacılar da hastalarla karşı karşıya gelmektedir. Sorumlu olmadığımız bu durumda hastaların hedefi olmaktayız. Sağlıkta şiddetin hedefi eczacılar da olmaktadır. Eczaneler ve özellikle nöbetçi eczaneler için güvenlik önemleri arttırılmalı, Emniyet’e bağlı acil imdat butonları eczanelere konulmalıdır. Eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmalıdır. Şimdi zaman; İlaç yokluklarına, İlaç fiyat farklarına, kontrolsüz açılan fakültelere, eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczacılarının hak kayıplarına, eczacıların yok sayılmasına, eczacılık mesleğinin değersizleştirilmesine ‘dur’ deme zamanıdır.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından ADEO Genel Sekreteri Ecz. Erdem Kızıltepe’nin Yönetim Faaliyet Raporu ibrası ve ADEO Saymanı Ecz. Ezgi Elekarışmaz’ın sunduğu Mali bilanço oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurula katılan eczacılar yapılan çalışmalar ve hizmet için mevcut yönetime teşekkür etti.