Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, kadınlara sigortalı olarak tescil tarihinden önce gerçekleşen doğumlar için de SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kaydına bakılmaksızın borçlanma hakkı verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu kanun teklifiyle “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda değişiklik talep eden Dr. Şevkin, kadınların borçlanma hakkının sadece işe girdikten sonra yapılan doğumlar için tanınmış olmasının önüne önüne geçilmesini amaçlıyor.
Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık taşıyan mevcut yasa maddesinin değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Şevkin, Türkiye’de yaşayan kadınların özellikle iş yaşamında birçok sorunla karşı karşıya kaldığını vurguladı.
Kanun teklifi değişiklik gerekçelerini açıklayan Dr. Şevkin, “Çoğu kadın iş bulmakta zorlanırken birçoğu da sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan haksızlık nedeniyle hayatlarının sonuna kadar çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bilindiği gibi doğum borçlanması sosyal güvenlik sistemi kapsamında düzenlenmiş bir hizmet borçlanması türüdür. Uzun sürelere yayılan çalışma hayatı, kadınların çocuklarına bakma sürelerinin yanında ev işlerini de idare etmek durumunda kaldıkları düşünüldüğünde çalışılmayan günlerin kişinin emekliliğine yansıması için gerçekleşen doğum borçlanması son derece önem taşımaktadır” diye konuştu.

“DOĞUM ÖNCESİ YA DA SONRASINA BAKILMAMALIDIR”

Bu önemle birlikte ne yazık ki kadınların emekliliklerine yansıması için gerçekleştirebilecekleri borçlanma doğumun ilk sigortalı olduğu tarihten sonra meydana gelmesinin gerektiğini kaydeden Dr. Şevkin, “5510 sayılı kanunun 41. maddesinde yer alan bu düzenleme kadınların daha uzun süre çalışmalarına neden olurken Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Anayasamıza göre kadın ve erkekler eşit haklara sahip olmasına rağmen erkekler askerlikte geçirdikleri süreyi istedikleri gibi borçlanırken kadınların doğum borçlanması gerçekleştirebilmeleri için işe girmeden önce yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamaması eşitlik ilkesine tezat bir durum oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kadınların hemen her gün cinayete, tacize, tecavüze maruz kaldığına işaret eden CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, “Ayrıca kimsesiz kadınlar yaşamlarını daha zor şartlar altında idame ettirmektedir. Kadınların daha zor iş buldukları bir gerçek olarak karşımızda dururken çok geç yaşlarda emekli edilmeleri ayrı bir olumsuzluktur. Anneler doğum borçlanması yapabilmelidir. Kadınların; doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum borçlanmasından faydalanabilmesinin önü açılmalıdır” diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in meclise sunduğu kanun teklifi şöyle:

“SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1-  31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla (uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması)  ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”