Adana Barosu ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü" konulu panel Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda geniş katılımla yapıldı.

Adana Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz, açılış konuşmasında, ceza muhakemesinde alternatif çözüm yöntemi olarak getirilen seri muhakeme usulünde ve basit yargılama usullerinde Adalet Bakanlığı’nın ciddi gayret ve çabası olduğunu, bugün uygulayıcılara yönelik düzenlenen panelin, sergilenen çabanın bir parçası olduğunu belirtti.

Avukatlara

Av. Gökayaz, “Hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla hepimiz adalet sisteminin kurucu unsuruyuz. Bu nedenle ülkede hukukun egemen olması konusunda da sorumluluk, hepimize aittir.” dedi. Uzlaştırmacılık müessesesinin sadece avukatlara münhasır olması gerektiğini vurgulayan Av. Gökayaz, yürürlükte olan yasal faiz oranları nedeniyle alternatif çözüm yolu olan Arabuluculuğun tıkandığını, bu nedenle gerek sigorta şirketleri gerekse işverenlerin arabuluculukta ihtilafı çözmek yerine konuyu yargıya taşıdıklarını ve yürürlükteki faiz oranları nedeniyle mahkemelerin iş yükünün arttığını ifade etti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, toplumumuzda uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden en kısa sürede çözülebilmesine katkı sağlayan, yargının da iş yükünün azaltan alternatif çözüm yollarının son dönemde etkin bir şekilde uygulandığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Prof. Dr. Çetin Arslan ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cuni'nin sunumuyla gerçekleşen panelde seri muhakeme usulünün uygulanması ve işleyişi, usule ilişkin mevzuat değişiklikleri ve yüksek mahkeme kararları, seri muhakeme usulünde şüpheli müdafinin rolü ve önemi, seri muhakeme usulünde açılan dosya sayısı, verilen karar sayısı slayt eşliğinde aktarıldı.  Seri muhakeme usulü uygulamasına ilişkin sorular cevaplandırılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Avukatlara

Paneli Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Hakan Kuzu, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Adana Cumhuriyet Başsavcı vekili Musa Ünel, Adana Cumhuriyet Başsavcı vekili Attila Rahimi, Başkan Yardımcısı Av. Miyesser Ersalan Önenli, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Nevzat Elçi, Av. Timur Ortatepe, Av. Esem Yiğit, TÜRAVAK Denetleme Kurulu Üyesi Av. Sabahattin Gümüş, çok sayıda hakim, savcı, avukat ve stajyer avukat izledi.

Panel, konuşmacılara Adana Barosu adına teşekkür plaketinin takdimiyle sona erdi.