İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenen anma törenine CHP Adana İl Başkan Vekili Halil Koçoğlu, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yönetimleri, kadın ve gençlik kollarının yanı sıra partililer katıldı. Anma törenine katılan partililer, anıta karanfil bıraktı.

CHP Adana, İsmet İnönü’yü ölümünün 50. Yılında Andı

İsmet İnönü’ nün eşsiz bir devlet adamı olduğunu söyleyen CHP Adana İl Başkan Vekili Halil Koçoğlu, şu açıklamaları yaptı: “Türkiye Cumhuriyetinin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, asker, devlet adamı ve partimizin 2. Gene Başkanı İsmet İnönü, 24 Eylül 1884′ te İzmir’de doğdu. Sivas Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra 1895 yılında Topçu Harbiye’sine girdi. 1903-1906 yılları arasında Harp Akademisinden birincilikle mezun oldu. Kurmay yüzbaşı olarak Edirne’deki II. Ordu’ya atandı. 1907’de İttihat ve Terakki Cemiyetinde kısa bir süre çalıştı. 31 Mart Olayını bastırmak için toplanan Harekât Ordusuna Yeşilköy’de katıldı. Ahmet İzzet Paşa komutasında Yemen’e gönderilen Dördüncü Kolordu kurmay heyetinde yer aldı ve 1912’de binbaşılığa yükselerek Yemen kuvvetleri komutanlığı kurmay başkanı oldu. İlk diplomatik görevini burada üstlenip, İmam Yahya ile görüşerek barışı sağladı. Balkan Savaşı sırasında Çatalca’da bulundu. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşında Başkomutanlık karargâhında Harekât Şubesi Müdürlüğü yaptı ve yarbay oldu. Ertesi yıl albaylığa yükselerek Trakya’daki 2. Ordu Kurmay Başkanlığına atandı. Sonra, Doğu ve Suriye cephelerinde Dördüncü, Yirminci ve Üçüncü Kolordu Komutanlıklarında bulundu. Bu dönemde 2.Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa ile birlikte çalıştı. Mustafa Kemal Paşayla aralarında derin bir dostluk doğdu ve ondan yüksek ve anlamlı bir sicil aldı. İstanbul’da 1916’da Mevhibe Hanım’la evlendi ve hemen cepheye döndü. Mondros Mütarekesi günlerinde başkente geri gelerek Harbiye Nezareti Müsteşarı olup, Askeri Şura’da görev aldı. Bu yıllarda Mustafa Kemal Paşa ile görüşmelerini sürdürdü. Albay İsmet Bey Ocak 1920’de Ankara’ya kısa bir süre için gidip, döndü. 19 Mart 1920’de Mustafa Kemal’in çağrısı üzerine gizlice tekrar Ankara’ya geçip, Milli Mücadelede önemli görevler üstlendi. Edirne Milletvekili seçilerek çalışmalara katıldı ve Genel Kurmay Başkanı olarak düzenli bir ordu kurmayı başardı. İstanbul Hükümeti tarafından Haziran 1920’de idama mahkum edildi. 4 Mayıs 1921’de Batı Cephesi komutanlığına atanarak, Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarını kazandı. Generalliğe yükseldi ve İsmet Paşa olarak anılmaya başlandı. 1922 Sakarya ve Başkumandanlık Meydan Savaşlarında etkili oldu. Zaferin ardından Mudanya’da ateşkes görüşmelerini yürüttü. Dışişleri Bakanı ve Lozan baş delegesi oldu. 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşmasını imzaladı. Atatürk’ün ölümünden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin oybirliği ile Cumhurbaşkanı seçildi İkinci Dünya Savaşına Türkiye’yi sokmamak için devletlerarası politika alanında çok yönlü çalıştı ve bunu başardı. Çok partili demokratik hayata geçişi sağladı ve dürüst bir seçim yasası yaptırarak iktidarı devretti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve muhalefet lideri olarak on yıl boyunca büyük bir demokrasi savaşı verdi. 27 Mayıs ihtilali ve seçimler sonucunda gerçekleşen üç koalisyonda başbakanlık yaptı ve bu görevini 6 Şubat 1965’e kadar sürdürdü. CHP‘de “ortanın solu” hareketini başlattı. 25 Aralık 1973’de Ankara’da hayata veda etti ve hükümet kararıyla Anıtkabir’e defnedildi.”

CHP Adana, İsmet İnönü’yü ölümünün 50. Yılında Andı

İsmet İnönü, hayatı boyunca çalışkanlığıyla, her zaman kendini yenileyebilmesiyle, olayları ve konuları derinlemesine analiz etmesiyle bilindiğini belirten Koçoğlu: “İnönü kariyerinin başlangıcında itibaren, bütün görevlerinde ve hizmetlerinde ciddiyetiyle ve yapabileceğinin en iyisini yapmasıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Mütevazılık İnönü’yü en iyi anlatan özelliklerinden biriydi. İnönü’nün astlarıyla ve sıradan insanlarla olan ilişkileri hep bu kişisel özelliği çerçevesindeydi. Hatalarını, başarısızlıklarını ve samimi düşüncelerini başkalarıyla paylaşmaktan çekinmezdi. Ayrıca sakinlik ve ölçülülüğü, olaylara dengeli yaklaşımı İnönü’nün bir diğer özelliğiydi. Hayatı boyunca serüvenden ve ütopik düşüncelerden uzak durdu, kısaca İsmet İnönü tam bir denge adamıydı. Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı, Lozan Barış Antlaşması’nın mimarı, Genel Başkanımız İsmet İnönü’yü saygı ve minnetle anıyoruz ” diye konuştu.