Kaynak: 5ocakgazetesi.com

Mecliste 2023 Mali Yılı kesin Hesabı, Kurttepe ve Karahan Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm özel alanlarının araştırılması ile belediyenin kendi banklarını üretebilmesi için döküm atölyesi kurulması maddeleri karara bağlandı.

Meclis Üyeleri ilk olarak Kurttepe Mahallesi ile Karahan Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Özel Proje Alanlarının Araştırılmasına ilişkin komisyonu raporları karara bağlandı.  2 farklı madde olarak gündeme gelen Kurttepe ve Karahan Bölgelerinde Kentsel dönüşüm özel proje alanlarının araştırılması konusunu içeren komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Böylece bu bölgelerde kentsel dönüşüm ihtiyacının olup olmadığı ile varsa özel alanlar araştırılacak.

Çukurova Belediye Meclisinde tüm kararlar oy birliğiyle alındı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ BANK ÜRETMEK İÇİN İLK ADIMI ATIYOR

Daha sonra belediyenin kendi parklarında kullanmak hem de kamu kurumlarının bank ihtiyacını imkânlar ölçüsünde üreterek karşılamak amacıyla döküm atölyesi kurulmasına ilişkin komisyon raporu oylandı. Bu madde de oybirliğiyle kabul edildi.

Yüreğir Belediyesinde "Küçük" Eleştiri'ye "Büyük" Değişiklik Yüreğir Belediyesinde "Küçük" Eleştiri'ye "Büyük" Değişiklik

SONER ÇETİN’İN 2023 DÖNEMİ İBRA EDİLDİ

Mecliste ayrıca önceki Başkan Soner Çetin’in 2023 yönetim dönemine ait kesin hesabına ilişkin komisyonu raporu oylandı. Komisyonda ibra edilen 2023 mali yılı kesin hesabı mecliste de meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek ibra edildi.