Ülkenin her bölgesinde uyuz şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurularda ciddi artış olduğunu aktaran Barut, "Ne acıdır ki ülkemiz düzensiz göçe maruz kaldı, milyonlarca insan ülkemize geldi ve ardından da acı bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığı açısından büyük soruna neden olan uyuz vakalarıyla ilgili veri paylaşmasını, halkı bilgilendirici çalışmalar yapmasını ve salgınla ilgili acil eylem planı hazırlamasını istiyoruz" dedi. "BAKANLIK ETKİN ADIM ATMADI" Son 4-5 yıldır Türkiye'de sürekli olarak 'uyuz salgını' ile ilgili kamuoyunda tartışmaların yaşandığını, AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda etkin ve aktif bir adım atmadığını bildiren Ayhan Barut, "Herkes biliyor ki uyuz vakaları ülkenin her yerinde görülüyor. Sağlık emekçileri, sağlık kuruluşlarına başvurularda ciddi artış olduğunu bildirip bakanlığı sürekli olarak göreve çağırıyor. Okullardan yurtlara kadar öğrencilerimiz, toplumsal yaşamın içindeki insanlarımız bu salgınla boğuşuyor ama  seslerini duyan yok maalesef" diye konuştu.

ADEO'dan 50 Yıllık Eczacılara Plaket ADEO'dan 50 Yıllık Eczacılara Plaket

 Dikkat! Uyuz Salgını Riski Büyüyor "SALGIN BÜYÜYOR" Türkiye'ye milyonlarca düzensiz göçmenin geldiğini ve ardından da büyük bir deprem felaketinin yaşandığını ifade eden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki artan bu uyuz vakaları, büyük tedirginliğe yol açıyor ve halk sağlığını ciddi biçimde tehdit ediyor. Geçen yıl da benzer bir şekilde uyuz vakalarıyla ilgili kamuoyunda ciddi tartışmalar yaşanmıştı ve biz de Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırmıştık. Yaptığımız çağrılara, uzmanların görüş ve taleplerine kayıtsız kaldılar. Bu sene de geçmiş yıllara oranla uyuz vakalarında artışların sürdüğü, sağlık kurumlarına yapılan başvurulara göre bu konunun salgın boyutuna ulaştığı görülüyor. Bazı hekimlerimiz neredeyse sağlık kuruluşuna gelen her dört hastadan birinin veya ikisinin uyuz şüphesiyle tedavi gördüğünü söylüyor. Bu oran çok korkutucu. Sağlık emekçilerinin insan üstü bir gayretle mücadelesi var ama ne yazık ki tam anlamıyla salgının kontrol altına alınamadığı ortada. Çünkü sağlık kuruluşlarına başvurular sürekli artarak devam ediyor. Bakanlığın ve iktidarın acil biçimde bu duruma karşı seferber olması lazım. Sağlık Bakanlığı'nın elindeki verileri paylaşarak salgınla mücadele konusunda etkin rol üstlenmesi gerekiyor. Koruyucu sağlık hizmetlerinin, salgının boyutunu önlemek için bilgilendirme çalışmalarının, uyuzla mücadele ilaçlarının temininde yaşanan sorunların çözümü gibi tüm adımların atılması gerekiyor. Uyuz vakalarında görülen artışın nedenlerinin bulunması, bu gerçeğe göre çözüm için acil önlem alınması şart. İktidarı ve bakanlığı uyuz başta olmak üzere halk sağlığını tehdit eden ve salgın boyutuna ulaşan hastalıkların tümüyle önlenmesi için ulusal ölçekli acil eylem planı hazırlayıp derhal uygulamaya geçirmeye çağırıyoruz."