Emekli Memur-Sen Adana Yönetim Kurulu ve komisyonların tanıtımın yapıldığı Öğretmenevi’ndeki basın toplantısında emeklilerin sorunları da dile getirildi.

“PARILTI ADANA’DAN BAŞLATILDI”

Karanlık bir dünyada iyi bir hareketin ışığının parlayacağını iddia eden Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen bu parıltının Adana tarafından başlatıldığına dikkat çekti. Herkesin çakmağını çakınca meydanın on binlerce alev noktacığının ışık seline boğulacağını kaydeden Genel Başkan Ali Küçükkösen, “Küçük küçük Aydıncıklar, büyük bir aydınlık meydana getirir. İnsanlık çapındaki sorumluluk duygusuna sahip birisi ebediyete aynı insanlığın gidişini değiştirecek bir güce sahip demektir. ‘Ne fark eder ki?’ sorusu kadar boş, anlamsız bir soru yoktur. Ama çok şey fark eder düşüncesi, bu algı yaygınlaştığı zaman emin olun çok şeyin fark ettiğini hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ İŞİNİ YAPIYORUZ”

ÇÜ Paydaş Toplantısı Yoğun Bir Katılımla Gerçekleştirildi ÇÜ Paydaş Toplantısı Yoğun Bir Katılımla Gerçekleştirildi

Emeklilerin sahipsiz olmadığını belirten Küçükkösen, “Emekli, Memur-Sen bünyesinde yer alarak güçlü bir potansiyel oluşturacak netice itibariyle alınması gereken hakları alacağız ve olmamız gereken yerde olacağız. Biz, Türkiye’nin en önemli işini yapıyoruz. Sahipsiz olan emeklileri Emekli Memur-Sen’de toplayarak almaları gereken, alınması gereken hakları alacağız. Kıymetli misafirler yürürlükteki düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler bakımından kamu görevlileri emeklilerinin sendika üyesi olabilmeleri hukuka da sendikal hak kavramının özüne de uygundur. Anayasamızın 51. Maddesi sendika kurma ve üye olma hakkını düzenlemektedir. Emeklilerin sendika kurma hakkı Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından da teminat altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,  ILO’nun denetim organı olan sendika özgürlüğü komitesi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi gibi hepsi emeklilerin sendika hakkı elde etmesini veya kurmasının temin eden maddelerdir” şeklinde konuşarak, engel konulmasının hukuka uygun olmadığını söyledi.

“EMEKLİ GEÇİM DERDİ YAŞIYOR”

Uluslararası düzeyde emeklilerin üç ayrı şekilde örgütlendiğini belirten Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, “Bunlardan birincisi müstakil olarak konfederasyon şeklinde konfederasyona bağlı federasyon şeklinde ve sendikaların daha önce kamuda çalıştıkları dönemde mensubu oldukları sendikanın emekli üyesi şeklinde üye olabilme veya sendika kurabilme hakkını elde etmişlerdir. Dünyada bunun örnekleri mevcuttur. Şimdi emeklilerin ekonomik ve mali durumlarına da atıfta bulunmak istiyorum. Milletine ve devletine yıllarca hizmet eden emeklilere insan onuruna yakışır ücret verilmesi sosyal devletin bir gereğidir. Kamu görevlisi emeklisi demek milletine ve devletine yıllarca hizmet eden hayatının geri kalanında geçim derdi yaşamında hürmet görmeyi hak eden demektir. Maalesef emekli ziyadesiyle geçim derdi yaşamaktadır. Bunu, kira fiyatlarında yaşanan artışlarla, emtia fiyatlarındaki yükselişlerde, gelirden daha çok artan giderlerde ve en düşük emekli kamu görevlisi aylığının asgari ücretin altında kalışında görebilirsiniz” şeklinde konuşarak, emeklilere, çalışanlara verilen seyyanen zammın aynısının hemen verilmesini istedi.

Emekli Memur Sen'den

“KARIŞIKLIK GİDERİLMELİ”

Düşük artış oranıyla bütçe tasarrufu oluştururken, sosyal maliyetin gözden kaçırılmaması gerektiğini hatırlatan Küçükkösen, yapılması gereken ve beklentilere karşılık verecek olan seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için geçerli olmasını istedi. Yüzde 17.55 artış oranı uygulandıktan sonra aylık bağlama oranı üzerinden 8 bin 77 lira seyyanen zammın yansıtılmasını da isteyen Küçükkösen, “Ortadaki karışıklık giderilmeli. Türkiye, ülkesi için emek verenlere ve devlete gönül verenlere, hesap makinesinin küçük rakamlarıyla hesap yapmayacak kadar büyük bir devlettir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna yakışan 100. Yılında emeklisini mağdur etmeyecek düzenlemeleri hayata geçirmektir. Emekli kamu görevlilerinin maaş artışları masada belirleniyor. Emeklileri temsil edecek sendikaya izin verilmiyor. Memur-Sen olmasa emeklilerin sesi Türkiye gündemine oturmayacak veya duyurulmayacak” şeklinde konuştu.

“İŞARET FİŞEĞİ ADANA’DAN ATILDI”

Tüm emeklileri Memur-Sen çatısı altında toplanmaya davet eden Başkan Bekir Nennioğlu da, işaret fişeğinin Adana’dan atıldığına dikkat çekti. Adana’daki 675 olan üye sayılarını 15 Mayıs’a kadar 10 bine çıkaracaklarını ve gayretli çalışmalarıyla memurların yaşanabilir maaş aldıklarını iddia eden Bekir Nennioğlu, “Fakat emeklilerimiz maalesef yaşanabilir maaş alamıyorlar. Hiçbir hakları yok. Şu anda sendikal hakları yok. Memur emeklilerine de resmi olarak sendikal hakkın verilmesini istiyoruz. Türkiye’deki 15 milyon emeklinin toplu sözleşme masasına oturması lazım” şeklinde konuşarak, bunun için burada olduklarını ifade etti.

BAŞKANLIK GÖREVİ CANBOLAT’A

Öte yandan, Emekli Milli Eğitim Müdürü ve Eğitim Müşaviri Mutlu Canbolat’ın Emekli Memur-Sen Adana İl Başkanlığı’na seçildiği belirtildi. Ateşin Adana’dan yakılacağını ifade eden Canbolat, emeklilerin büyük sorunlarının olduğuna dikkat çekti. Bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Canbolat, “Birlikte olursak sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çünkü sesimizi duyurmamız gerekiyor. En büyük sıkıntılarımız dan biri de bu. Bunun için organize olunması, sayımızın artması gerekiyor” diyerek, başarılı olmak için yola çıktıklarını söyledi.
Daha sonra, Memur-Sen Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Memur-Sen ve Sağlık-Sen çatısı altında oluşturulan komisyon başkanları tanıtıldı.