Eşitlik İçin Kadın Platformunun başlattığı “Eşit, Özgür Ve Şiddetsiz Yaşam” forumlarının dördüncüsü Adana’da gerçekleşti. 
Seyhan Belediyesi Salman-ı Park Kültür Merkezinde yapılan foruma Adana, Mersin, Tarsus, Osmaniye, Hatay gibi çevre il ve ilçelerden gelen kadın örgütleri, siyasi partilerin kadın birimlerinin temsilcileri, belediyelerin eşitlik birimleri, kent konseyleri, diğer sivil alanlardan dernekler, baro, meslek odaları ve sendikaların kadın hakları birimleri, kadın muhtarlar, üniversite öğretim görevlileri ve öğrenciler ve bağımsız kadınlardan oluşan yaklaşık 150 kadın katıldı. 

Eşitlik İçin Kadın Platformundan Forum
Toplantının açış konuşmasını yapan EŞİK Gönüllüsü Oya Katırcı, “Buradayız çünkü tarihi bir eşikteyiz. “ diyerek şunları söyledi:

“Gasp edilen haklarımızı geri almak, özgürlük alanımızı genişletmek için ayrı ayrı duran kadın örgütlerinin ve kadınların birlikte mücadelesi dışında hiçbir seçenek yok.
Bütün ülkeye birlikteliğin cesaretini yayarak, geleceğimizi birlikte kurmak zorundayız. Bir yüzyıl daha kaybedemeyiz. 
Hayatın her alanında ve ülke yönetiminde eşit, özgür şiddetsiz bir yaşam ancak kadınların mücadelesi ile olacak,  haklarımıza, hayatlarımıza, hayallerimize hep birlikte sahip çıkacağız”. 

Moderatörlüğünü EŞİK gönüllülerinden Gaye Erbatur’unyaptığı forumda Erbatur, Eşik’in öyküsünü anlattıktan sonraEşik Gönüllülerinin 20 Mart -1 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan vekil izleme raporundan çarpıcı verileri paylaştı. Adana ve Adana’ya sınır komşusu illerin vekillerinin aldıkları puanları açıklayan Erbatur, “Bu sonuçlar tüm siyasi partilerin aday belirleme süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını başat kriter olarak gözetmesinin ve fermuar sisteminin önemini gözler önüne sermektedir” diye konuştu.

Eşitlik İçin Kadın Platformundan Forum

İlk sunumu yapan Av. Yelda Koçak kadın haklarını ortadan kaldırmaya yönelik atılan ve atılması kuvvetle muhtemel adımların tüm Türkiyeli kadınların yaşamlarını ve özgürlüklerini tehdit ettiğini belirtti. Koçak, İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz çekilme ve Danıştay’ın da bu kararı onaylamasının ardından sıranın, 6284 sayılı yasa başta olmak üzere, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesini düzenleyen (CEDAW) sözleşmesine, çocukları istismardan koruyan Lanzarote Sözleşmesi’ne, çocuk istismarı faillerinin affına, nafaka hakkına ve bir bütün olarak Medeni Yasa’ya geldiğini söyledi. Şimdi Anayasa’nın başta kadın erkek eşitliğini güvence altına alan 10. Maddesi, aile reisliğine son veren 41. Maddesi ve bunlarla birlikte din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24’üncü maddesinin değiştirilmesi girişimi ile karşı karşıya olduğumuzu sözlerine ekledi. 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu genel sekreteri ve EŞİK gönüllüsü Fidan Ataselim ise; kadınların özgürlüklerin sınırlandırıldığını, ayrımcılık ve ırkçılığın yükseldiğini, şiddetin tırmandırıldığını ve her gün günde en az üç kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü bir o kadarının da şüpheli şekilde yaşamdan koparıldığını belirtti. Bu gidişatın durdurulması için atılması gereken en önemli adımların, İstanbul Sözleşmesi ve yürürlükte eşitliği garanti altına alan yasaların etkili şekilde uygulanması, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı bütün söylem ve fiili uygulamalara son verilmesi ve acilen bütüncül ve etkili sosyal politika ve eylem planları yapılması ve acilen uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Eşitlik İçin Kadın Platformundan Forum
Çok çeşitli toplumsal kesimlerin temsil edildiği EŞİK platformunda 2020 yılında belirlenen 5 başlıktaki acil yapılması gerekenlerin hep birlikte takipçisi olunması gerektiğini ifade eden Ataselim, bu başlıkları  şöyle sıraladı; 

  • 1. Eşit yurttaşlık hakkımızı aşındırmaktan vazgeçin
  • 2. Kazanılmış haklarımızı tehdit eden söylem ve girişimlere son verin
  • 3. Evde, işte, sokakta, tüm toplumsal yaşamda şiddetsiz bir yaşam sürme hakkımız için acil eylem planı uygulayın
  • 4. Eğitimi eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, laik, parasız hale getirin
  • 5. Eşit istihdam, kreş ve işyerinde şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulayın

Forum katılanların söz alarak gündemdeki konulara ilişkin soruları ve görüşleri ile devam etti. Basına kapalı gerçekleşen bu bölümle ilgili açıklamanın bütün şehirlerdeki forumlar bittikten sonra yapılacağı belirtildi.