Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Başdanışmanı Av. Meryem Türktekin, partinin Çevre ve İklim Politikaları Başkanlığı’na getirildi. Daha önce bu görevi eski AK Parti milletvekillerinden Cesim Gökçe sürdürüyordu. 

Gelecek Partisi’nin “Gölge Kabine”sinde Av. Meryem Türktekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u yakından izleyip, iktidarın bu konudaki çalışmalarını takip edecek. Gelecek Partisi’nin bu konudaki politikalarının oluşturulmasına ve daha etkin muhalefet yapılmasına katkı sağlayacak.

gelecek partisi

Av. Meryem Türktekin, “Bu göreve atanmış olmaktan mutluyum. Çünkü çevre hakkı, insan haklarındandır. Ülkemizde bu boyutuyla gündeme gelemiyor olsa da, bu hak günümüzde dünyada üçüncü kuşak insan hakları listesine eklenmiştir.Barış hakkı, gelişme-kalkınma hakkı, insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı, sağlık hakkı ve yasam hakkı ile birlikte değerlendirilmelidir.Çevre ve iklim değişiklikleri,önümüzdeki on yıllarda düzensiz göç akınlarının da başlıca nedenlerinden biri olacak görünüyor. Dolayısıyla iktidarın çevreve iklim politikalarını ve uygulamalarını yakıntakipteolacağız.Bu konuda yanlış adımlar atılmasına fırsat vermemek istiyoruz. Zira tüm haklar ancak yaşanabilecek bir ortam varsa kullanılabilir.” dedi. 

Türktekin, ülkemizin çevreye daha duyarlı politikalarla öne çıkmasına katkı sağlayacak adımların atılması gerektiğine dikkat çekerek, “Çevre yaşamın devamlılığı açısından hayati öneme sahiptir. Çevreyi kalkınmanın sadece kaynağı değil, aynı zamanda sınırı gören bir kalkınmayı esas almalıyız. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar bir bütündür, bu bütünlüğün bozulmaması ve çevre-ekonomi dengesinin koruması gerekmektedir. Doğanın dengesini bozma pahasına üreteceğiz de denilemez, tüketeceğiz de denilemez. Havaya, suya, toprağa artık tüm dünyanın daha fazla ihtiyacı var. Yeşile daha duyarlı politikalar kaçınılmaz. Türkiye’nin bu alandaki farkını gösterebiliriz”. diye konuştu. 

Muhalefet partilerinin oluşturduğu alternatif Bakanlar Kurulu anlamına gelen ‘Gölge Kabine’, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin tüzüğüne girmişti. Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kabinesi bakanlarını ve bakanlık uygulamalarını mercek altına alacak.

Politika İzleme Kurulu için Gelecek Partisi tüzüğünde şu ifadeler yer alıyor:
“Sadece Genel Merkez bünyesinde ve doğrudan Genel Başkan’a bağlı olarak oluşturulan bir kuruldur. Kurul çeşitli siyasal, sosyal, ekonomik, sektörel konularda araştırma, izleme ve politika önerileri yapar. Genel Başkan veya Genel Başkan tarafından belirlenen kişi ya da kuruluşlara bu önerilerini sunar.”
 

Editör: Murat BERHUN