Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, gelişimsel sorunları olan çocuklar için büyük bir ihtiyaç olan Gelişimsel Pediatri Polikliniği açıldı. Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Halise Metin Baz’ın görev yaptığı poliklinikte, özellikle 0-3 yaş grubundakiler olmak üzere, erken doğmuş, anne karnında veya doğum sırasında sıkıntı yaşamış, uzun süre yenidoğan yoğun bakımda kalmış, hareket/konuşma
/iletişim/yeme/görme/duyma sorunu yaşayan, genetik sendromları olan, kronik hastalığı bulunan çocukların gelişimleri takip edilip tedavileri yönetiliyor. 

İZLENMESİ GEREKEN ÇOCUK ORANI YÜZDE 15

Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Halise Metin Baz, gelişimsel pediatrinin ABD’de 1980’lerde, Türkiye’de ise Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. İlgi Ertem’in çabaları ile 2011 yılında çocuk sağlığı ve hastalıklarının yan dalı olarak kabul edildiğini belirtti. Türkiye’de bu branşla ilgili eğitimin sadece Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Malatya İnönü Üniversitesi’nde verildiğini ifade eden Uzm. Dr. Halise Metin Baz, “Eğitim klinikleri dışında İstanbul, İzmir, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da birer yan dal uzmanı arkadaşımız kamu hastanelerinde çalışmaktaydı. Polikliniğimizin açılmasıyla, Adana da gelişimsel pediatri hizmetinin ulaşıldığı iller arasına girdi” dedi. Çocuklarda gelişimsel olarak risk altında olan ve izlenmesi gereken çocukların sıklığının yüzde 15 civarında olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Halise Metin Baz, “Gelişimsel pediatrist sayısının yetersizliği ve ilk 3 yaşın beyin gelişiminde en önemli dönem olması nedeniyle şu anda gelişimsel pediatristler olarak genelde özellikle bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki çocukları takip ediyoruz” diye konuştu. 

HİZMET VERİLEN HASTA GRUBU

Uzm.  Dr. Halise Metin Baz, poliklinikte hizmet verdikleri hasta grubu hakkında bilgi verirken şöyle devam etti: “İzlemimize aldığımız ve takip ettiğimiz hasta grubu; erken doğmuş (prematüre) bebekler, anne karnında veya doğum sırasında sıkıntılar yaşamış ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uzun süre kalmış bebekler, iletişimde sorun yaşayan veya konuşma gecikmesi olan küçük çocuklar, yeme sorunu yaşayan küçük çocuklar, hareket alanında gecikme yaşayan (özellikle serebralpalsy) çocuklar, görme ve duyma ile ilgili sorun yaşayan küçük çocuklar, başta ‘downsendromu’ olmak üzere birden fazla sistemi ilgilendiren rahatsızlıkların bir arada görüldüğü genetik sendromları olan çocuklar, kronik hastalık veya sürekli hastane yatışları nedeniyle gelişimleri risk altında olan çocuklardır. Ama bunlar dışında da çocuğunun konuşma, anlama,  iletişim kurma, hareket becerisi, görmesi, duyması ile ilgili kaygısı olan tüm aileler çocuk sağlığı uzmanının yönlendirmesi ile gelişimsel pediatriye randevu alabilir.”