CHP  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  “Niğde ilinin fasulyede ilk sırada üretim bölgesi durumuna erdiğini ,geçen yıl iklim etkisi ile beklenen üretimin gerçekleşmediğini belirterek  bu bağlamda oluşan sorunların takibi ve çözümü gerekir.” dedi. AKP iktidarının ithalat odaklı tarım politikalarının tarımsal üretime zarar verdiğini ifade eden Gürer Kuru fasulyede ülkemizin kendi kendine yeterlilik oranının düştüğüne işaret etti. Gürer, “2002 yılında 250 bin ton kuru fasulye üretimimiz varken nüfusumuz 66 milyondu ve kuru fasulyede yeterlilik oranımız %106,4’tü. 2022 yılına geldiğimizde ise nüfusumuz 85 milyona yükselirken üretimimiz 270 bin ton olarak gerçekleşmesine karşın yeterlilik oranımız 91,4’e düştü. 2023 yılında kuru fasulye üretimimiz bir önceki yıla göre 30 bin ton düşerken ithalatımız 31 bin ton artarak düşen üretimin tamamı ithalatla giderilmeye çalışıldı.” dedi.

FASULYE FİYATI ARTIYOR

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ülkemizde kuru fasulye ekim alanlarda daralmanın raftaki ürüne yansıdığını,üreticide iken fiyatı maliyet civarında şekillenen ürünün üreticiden çıktıktan sonra fiyatını katladığını ifade etti. Gürer, “2002 yılında 180 bin hektar alanda kuru fasulye ekimi yapılırken, 2023 yılında bu rakam 92 bin hektar azalarak 88 bin hektara kadar geriledi. Bu düşüş, ülkemizin tarım politikalarında üretici yanında olmayan iktidarın yarattığı sorunun bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Kuru fasulye gibi temel gıda maddelerinin ekim alanlarında yaşanan gerileme, tarım sektöründe uzun vadeli ve sürdürülebilir politikaların eksikliğinden kaynaklanmaktadır.” dedi.

TÜKETİM ARTIYOR, ÜRETİM AZALIYOR

Yüksek protein ve besleyici özelliği ile kuru fasulye, nohut, mercimek, bakla, bezelye ve börülce gibi yemeklik tane baklagillerin ülkemizde tüketimde önemli bir yeri olduğunu ve kuru fasulye tüketiminin kişi başına 3,2 kg olduğunu belirten CHP’li  Ömer Fethi Gürer, “2002 yılında ülkemizin nüfusu 66 milyon iken, 250 bin ton kuru fasulye üretiliyordu ve kişi başı kuru fasulye tüketimi 3,1 kilogramdı. 2023 yılına geldiğimizde ise nüfusumuz 85 milyona yükselmiş, ancak üretimimiz 10 bin ton düşerek 240 bin tona gerilemiştir. Bu dönemde kişi başı kuru fasulye tüketimi ise 3,2 kilograma yükselmiştir. Nüfusun %28 oranında arttığı bir dönemde, üretimin düşmesi, ithalat kapısını aralamıştır. Kişi başı tüketimin 3,1 kilogramdan 3,2 kilograma çıkması, kuru fasulyeye olan talebin arttığını, ancak üretim kapasitemizin bu talebi karşılamada yetersiz kaldığını göstermektedir. Sonuçta süreç 21 üründe olduğu gibi arz açığı yaratmakta, ithalat bağımlılığımızı artırmakta ve yerli üreticinin rekabet gücünü daha da zayıflatmaktadır.” diye konuştu.

Emekliye Banka Promosyonu 30 Bin Lira Olacak Mı? Emekliye Banka Promosyonu 30 Bin Lira Olacak Mı?

ÜRETİM AÇIĞI İTHALAT İLE KAPATILDI

2023 yılında kuru fasulye üretiminde yaşanan düşüşün ithalata nasıl yansıdığını rakamlarla anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2022 yılında 270 bin ton kuru fasulye üretirken, 2023 yılında üretimimiz 30 bin ton düşerek 240 bin tona geriledi. 2022 yılında 10 bin ton kuru fasulye ithalatı yapılırken, 2023 yılında ithalat miktarımız 31 bin ton artarak 41 bin tona yükseldi. Yani üretimde verdiğimiz açığı ithalatla karşılamak zorunda kaldık. Ülkemizin kuru fasulye ithal ettiği ülkeler arasında Arjantin ,Mısır,Kırgızistan ilk sıralarda yer almaktadır.” şeklinde konuştu.

NİĞDE FASULYE ÜRETİMİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde, patateste Türkiye birincisi, fasulyede Türkiye birincisi, lahanada ise Türkiye ikincisidir. Yani, bir tarım kentidir. Fasulye, yine bu yıl ekildi. Geçen yıl fasulye rekoltesi düşük oldu. 2002'de üretilen kuru fasulye kadar 2023 yılında kuru fasulye üretemediğimiz için ithalata mecbur kalındı. Bu dönem fasulyenin verimli olacağı umut ediliyor. Çiftçilerimizin elindeki ürünlerin değer bulması, bölgede fasulye ekimini artırır. Bu konuda destekler artırılmalı, uygun alım fiyatı ile Toprak Mahsulleri Ofisi alıma girip çiftçiyi fasulye ekmeye teşvik etmelidir. Böylece, bölgenin üretim alanlarının genişlemesinin yanında ithal fasulye yerine yerli ürünün tüketilmesinin de yolu açılmış olur. Türkiye’de kuru fasulyeye verilen destekler üreticilerin kuru fasulyeye yönelmesini sağlasa da son yıllarda enflasyon destekleri eritmiştir. Ayrıca mevsim etkileri üretim kayıplarına neden olmakta ve çiftçi gelirini olumsuz etkilemektedir.” dedi.

Editör: Murat BERHUN