Adana Barosu, Adana Adliyesi 3. İş Mahkemesi Hakimi’nin bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra gerekçeli kararları yazdığı gerekçesiyle, yurttaşların ciddi mağduriyetlerine yol açan hakim hakkında yazılı şikayetlerine olumlu yaklaşmayan HSK’yı, HSK’ya şikayet etti.

Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar, Adana Adliyesi Postanesinden şikayet dilekçelerini bireysel olarak HSK’ya gönderdiler.

Hukuk Tarihinde İlk: HSK, HSK'ya Şikayet Edildi!

HSK’yı göreve çağıran Adana Baro Başkanı Av. Gökayaz, burada yaptığı açıklamada, yurttaşlarımızın hak kayıplarına neden olunduğu için bu eylemi yapma zorunluluğu doğduğunu belirterek, “Hakim hakkında defalarca HSK’ya şikayette bulunduk. Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınmış olan “Adil Yargılanma Hakkını” ihlal eden ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararları ile İdare’nin tazminat ödemesine yol açacak bir hakim, neden ısrarla görevde tutulur ? Adana Barosu’nun, HSK’ya hitaben yazmış olduğu yazılar ile birçok meslektaşımızın şikayetlerine rağmen işini ağır derecede ihmal eden, adalete güveni yok eden, yurttaşın hakkını kullanılmaz hale getiren bir hakimin arkasındaki cesaretlendirici gücün ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermeyen HSK’yı, HSK’ya şikayet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Hukuk Tarihinde İlk: HSK, HSK'ya Şikayet Edildi!ŞİKAYET DİLEKÇESİ TAM METNİ

13.12.2022

HSK’YI, HSK’YA ŞİKAYET EDİYORUZ !

Adana 3. İş Mahkemesi Hakimi hakkında, bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra gerekçeli kararları yazdığı gerekçesiyle birçok şikayet olmasına rağmen Mahkeme hakimi hakkında hiçbir işlem yapmayan HSK’yı, HSK’ya şikayet ediyoruz.

Gerekçeli kararın yazımını düzenleyen HMK 294/4; “Zorunlu nedenlerle sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hâllerde, gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak bir ay içinde yazılması gerekir.” şeklinde düzenlenmiştir. Yasadan anlaşılacağı üzere kuralın, hükmün tefhimiyle birlikte gerekçesinin de açıklanması gerektiği, o mümkün olmazsa yasada belirtilen 1 aylık sürede gerekçeli kararın yazılması gerektiği belirtilmiş olsa da Adana 3. İş Mahkemesi’nde, gerekçeli kararların yazım süresi 14-15 aylık süreleri bulmaktadır. Adana 3. İş Mahkemesi Hakimi’nin görevini ağır derecede ihmal etmek suretiyle adalete olan güveni sarsması, hak arayan yurttaşın hakkını dolaylı olarak gasp etmesi karşısında gözünü ve kulağını kapatan HSK’yı, HSK’ya şikayet ediyoruz.

Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınmış olan “Adil Yargılanma Hakkını” ihlal eden ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararları ile İdare’nin tazminat ödemesine yol açacak bir hakim, neden ısrarla görevde tutulur ? “Yargıda Hedef Süre” uygulaması kim için, ne için düzenlenmiştir ?

Üyesi olduğumuz Adana Barosu’nun, HSK’ya hitaben yazmış olduğu yazılar ile birçok meslektaşımızın şikayetlerine rağmen işini ağır derecede ihmal eden, adalete güveni yok eden,

yurttaşın hakkını kullanılmaz hale getiren bir hakimin arkasındaki cesaretlendirici gücün ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

Kahir ekseriyet, işini çok iyi yapan binlerce hakim ve savcımız var. Hakkında birçok şikayet olan bir hakim hakkında işlem yapmayarak, duyarsız kalarak, görmezden gelerek o, işini iyi

yapan hakim ve savcıların da emeklerini heba ediyorsunuz, farkında mısınız ?

Sayın HSK Başkan ve üyeleri, Gerekçeli kararların çok geç yazıldığına dair şikayetimiz, ilgili Mahkeme kayıtları ile sabit

olmasına karşın şikayetler üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen ilgili hakim hakkında işlem yapmadığınız, hakimin yerini değiştirmediğiniz, yapılan şikayetleri umursamadığınız ve görevinizi yapmadığınız için sizleri, sizlere şikayet ediyoruz. Dileriz işbu dilekçemizi bir vicdan meselesi yapar, bundan sonraki süreçte Kurulunuza iletilen şikayetleri ciddiyetle ve seri bir şekilde inceler, hukuka ve yurttaşın adalet ihtiyacına uygun şekilde karara bağlarsınız.