Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 2024 yılında IPARD III HİBE Programı kapsamında 81 ile uygulanacak hibe programlarına ilişkin proje çağırı takviminin açıklanmasının ardından, hibe destek programı hakkında ilgili sektörlerle Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur ve tarım sektörünün paydaşları katılım sağladı. Toplantıda IPARD III hibe programının sunumunu TKDK İrtibat Ofisi Uzmanı Nevzat Türkan gerçekleştirdi.

TARIM YATIRMLARINI ÖNEMSİYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Kırsal Kalkınma Programları kapsamında, 66 milyon Euro bütçeli Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için 21 Mart'ta, 80 milyon Euro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme için Haziran ayında, 90 milyon Euro bütçeli Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için Temmuz ayında 12 milyon Euro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri) için Ağustos ayında çağrıya çıkılacak; başvuru dönemleri sırasıyla Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olacaktır ’’ dedi.
 

Ipard'Iı Projesinden Tarıma 248 Milyon Euro Hibe

ADANALI ÜRETİCİLERİMİZ HİBEDEN FAYDALANABİLECEK

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, ‘’ Bu hibeler sayesinde hayvansal üretimden tarım ve su ürünlerinin işlenmesine, kırsal turizm ve arıcılıktan yenilenebilir enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar TL'lik yatırım kazandırıldı. Yaklaşık 100 bin insana da istihdam imkânı sağlandı. 2024 yılından itibaren uygulanacak olan IPARD III Programı ile de 248 milyon Euro tutarında hibe desteği kullandıracak.  Yeni Program döneminin en büyük yeniliği ise bugüne kadar 42 ilde uygulanan IPARD Programı'nın uygulama alanını ülke geneline yaygınlaştıracak olmasıdır. Bu sayede ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi Adana’mızdaki girişimcilerimiz, tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanında yapacakları yatırımlar için artık IPARD kaynaklarını kullanabileceklerdir. Detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılarımız Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ofisine başvurabilirler ’’ dedi.