ORC şirketince 2-4 mart tarihleri arasında 2320 katılımcı ile çatı anket yöntemi ile yapılan araştırma kamuoyuyla paylaşıldı. Ankete katılanlara "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu soruldu.

Araştırmaya katılanların Yüzde 34,1'i Zeydan Karalar, Yüzde 27,7'si Fatih Mehmet Kocaispir, Yüzde 24,5'i Ayyüce Türkeş Taş ile Yüzde 4,5'i Mahfuz Güleryüz yanıtını verdi. Araştırmaya katılanların Yüzde 6,7'si ise kararsız olduğunu beyan etti. 

adana büyükşehir belediyesi anketi