Tarım sektörünün 2022 ve 2023'ün Nisan ayları arasında bankalara olan borç tutarının %113 arttığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2022 yılının Nisan ayında tarım sektörünün bankalara olan borcu 194 milyar 701 milyon iken 2023 yılının Nisan ayında bu rakam 415 milyar 513 milyon TL'ye çıktı. Tarımsal desteklemelerde ise 2023 yılı için bütçeden 54 milyar ayrıldığı açıklandı.

Bu rakam da yıl sonunda açıklanacak olan milli gelirin %1’inden çok çok aşağıda kalacağı görülmektedir. Çiftçi yeterli destek alamazken diğer taraftan çiftçinin bankalara olan borcunda %113 artış gerçekleşti. Tarımsal desteklemeler yetersiz kaldıkça çiftçilerin bankalara olan borçları da artıyor" dedi.

ÇİFTÇİNİN ALACAĞINI YOK SAYDILAR

Tarım Kanunu'nun 21. Maddesi: "Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz." şeklinde açıkça belirtildiğini ifade eden Gürer, "2022 yılı gayrisafi milli hasılamız 15 trilyon 6 milyon TL olarak gerçekleşti. Yüzde 1'i ise 150 milyar 65 milyon TL yapmaktadır. Peki, çiftçimize ne kadar destek verildi? 29 milyar TL. Yani çiftçimizin 2022 yılında 131 milyar TL alacağı yok sayıldı. 2023’de de çiftçiye hak ettiği destek verilmedi." şeklinde konuştu.

ÜRETİCİNİN DEĞERİ ANLAŞILMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tarımsal üretimin devamlılığı ve ilerlemesi açısından çiftçi refahı son derece önemlidir. Ancak görüyoruz ki tüm üretim girdileri zamlanırken üreticiye yeterli destek verilmiyor. Alanda hangi çiftçimize gitsek borçlu olduğundan, faizlerini ödeyemediğinden ve desteklerin yetersiz olduğundan dert yanıyor. Çiftçilere yeterli destek verilmediğinin somut örneği her geçen gün çiftçi borçlarının artmasıdır. Çiftçilerin içinde bulunduğu maddi imkânsızlıkların aşılması için çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borç faizlerinin silinmesi gereklidir.27. dönemde, 2022 yılının şubat ayında Kanun Teklifi verdim. AKP, bu bağlamda duyarsız kalarak teklifimizin Meclis Genel Kurulu'na taşınmasına destek olmadı. Bir an önce çiftçilerimizi rahatlatacak düzenlemeler yapılmalıdır.” dedi.